Behoud menselijke maat in Eindhovens binnenstad

Vernieuwing Stadhuisplein: STOP de hoge torens, spreek in op 18 mei 2021

Wat is het uitgangspunt van het gemeentebestuur?
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs een ruimtelijk kader met drie varianten voor de invulling van het Stadhuisplein en omgeving opgesteld. Het kader bespreekt een maximale, gemiddelde en minimale variant. www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stadsdelen/stadsdeel-centrum/vernieuwing-stadhuisplein
Het stadsbestuur heeft een voorkeur voor de maximale variant met torens van 160 meter hoog omdat daar de meeste woningen mee gerealiseerd kunnen worden (circa 1500). Volgens het college zijn tot 2030 ongeveer 30.000 extra woningen nodig in de stad, waarvan circa 20.000 binnen de Ring (zie de Nota van Uitgangspunten van het Gebiedskader Stadhuisplein, p. 11).

Visie Stichting Beter Eindhoven en omwonenden
De Stichting Beter Eindhoven vindt evenals het Bewonersbelang Stadhuisplein 160 meter véél te hoog. Ook de zogenoemde ‘minimale variant’ met torens tot 105 meter vinden we té fors. Uiteraard moeten er in de stad veel nieuwe woningen gebouwd worden, maar het Stadhuisplein moet een plek worden waar het prettig is om te zijn, de huiskamer van Eindhoven. Net als de bewoners in de Binnenstad zijn wij voorstander van een levendiger en groener plein dan in de minimale variant is aangegeven.
Voor de visie van de bewoners zie:www.bewonersbelangstadhuisplein.wordpress.com/blog
Hoge woontorens kunnen op andere plekken in de stad gebouwd worden waar dat passend is en goed kan. In de Binnenstad dienen de nieuwe woningen aan te sluiten op de hoogtes van bestaande gebouwen zoals de Stadhuis-toren (50 meter), de Catharinakerk (73 meter) en zeker niet hoger dan de Vesteda-toren op de Vestdijk (90 meter).

Een dichtgebouwd stadhuisplein? – Foto: Rien Valk

Impact van de plannen
XXL hoogbouw in de Binnenstad zal een onaangenaam leefklimaat met zich meebrengen. Zo worden de verkeersdrukte en parkeerproblemen in de centrumgebieden groter, wordt de luchtkwaliteit slechter en er ontstaat, veel meer dan nu, wind- en schaduwhinder voor omwonenden en bezoekers. Over die gevolgen zwijgen de gemeentelijke plannen; daar zijn voorlopig geen oplossingen voor gevonden.

Inspraakmogelijkheid
De gemeenteraad is gevraagd om tijdens de meningsvormende vergadering van 25 mei 2021 een keuze te maken welke variant de voorkeur verdient. Een week eerder, op 18 mei om 20.00 uur, vindt een vergadering plaats waarin Eindhovenaren de mogelijkheid hebben in te spreken over (onder andere) de Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten. Zie www.raadsinformatie.eindhoven.nl/user/agenda
Indien je van die mogelijkheid gebruik wil maken, moet je dat vóór 17 mei bij de griffie melden via griffie@eindhoven.nl (zie https://www.eindhoven.nl/inspreken-digitaal-bij-een-meningsvormende-vergadering-van-de-gemeenteraad ). Je krijgt dan vijf minuten spreektijd. Vanwege de Corona-maatregelen vindt dit online plaats. Het is ook mogelijk om je mening vooraf als notitie of als brief aan de griffie toe te sturen, met het verzoek deze toe te voegen aan de documenten van de vergadering.

Het bouwen van hoge woontorens rondom het Stadhuisplein is een onzalig idee. Laten we samen de Binnenstad daarvoor behoeden! Hoe meer mensen van het recht van inspreken gebruiken, hoe duidelijker wordt dat het Stadhuisplein héél veel mensen aangaat.

Klik in de afbeelding voor een beter leesbare PDF

30 reacties

 • bas van stokkom

  Heren XXL liefhebbers,
  wat een bozige reacties.
  Ik volsta met drie punten. Eerst twee feiten, vervolgens het verwijt van ‘niet democratisch’. .
  1. Geen meerderheid? De meest betrouwbare enquête van de gemeente – die van het Digipanel (ruim drieduizend respondenten) – leert dat er in deze stad wat meer tegenstanders dan voorstanders van XXL hoogbouw zijn. Waarom dan de mening van ruim de helft van de Eindhovenaren bagatelliseren?
  2. Tegen XXL? Stichting Beter Eindhoven (SBE) is – net als Bewonersbelang Stadhuisplein – tegenstander van XXL in de Binnenstad, niet tegen XXL op gepaste plekken buiten de Binnenstad. Keer op keer wordt dat feit veronachtzaamd.
  3. Ondemocratisch? SBE attendeert Eindhovenaren erop dat XXL hoogbouw ten koste zal gaan van een leefbare Binnenstad (verkeersdrukte; hittestress; schaduw en windhinder; etc.). Mede daarom roept SBE Eindhovenaren op om op 18 mei in te spreken tijdens de meningsvormende bijeenkomst van de gemeenteraad. Welke democratische norm zou hier overtreden worden?

 • J. Janssen

  Wat een interessante reacties allemaal…
  Ik ben voor hoogbouw, zodat de reguliere Brabantse maffia (stil daarover we niet over praten!!), haar kwekerijen, laboratoria, witwas appartementen, advocatenkantoren, administratiekantoren, etc., gewoon kunnen vermeerderen.
  In 2005 begon het en in 2009 was het keerpunt binnen de gemeente, de oude garde kan zich nog wel herinneren wat er toen is gebeurd.
  Daarnaast vind ik het ook goed (..), dat veel mensen qua woonkosten worden afgezet, door al die duur gemaakte, extra hoge huur. Alle linkse, midden of rechtse partijen, houden hun mond. Ze zijn compleet koud gesteld, en raadsleden durven niets. Valt u dat niet op?
  Gelukkig is ook…, al het sociaal toezicht op de huur, en huisjesmelkers in Eindhoven afgeschaft.
  Dit dorp, Eindhoven, dat pretendeert “Brainport” te zijn, is aan het vervallen tot een gebied waar de onderwereld het echt heeft overgenomen van de bovenwereld.
  Het Stadhuisplein is in de periode 2014 tot 2017 verkocht…
  Vraag: “Waar blijft de onderzoek journalistiek, en burgers/politici die vragen kunnen, durven, willen en mogen stellen?”
  Wat de burgers van de Binnenstad van Eindhoven doen, opkomen voor hun rechten, daar sta ik volledig achter. Ga zo door!!!
  Goed dat er een nieuwe stichting is, die dit aankaart!

 • Jaime

  Maakt het nou echt uit of een gebouw 160 meter is? Ook met 160 meter hoge gebouwen kan je een leefbaar en mooi groen plein maken. Het is zelfs mogelijk om groen op de gebouwen te doen. Hoge gebouwen geven meer kansen op een mooi plein en meer kansen voor mensen die woonruimte zoeken. Nu is het een kaal dood plein waar niemand WIL komen. Groen en woonruimte erbij en je hebt een levendig plein voor ALLE leeftijdsgroepen om bijeen te komen. Het enige wat je bereikt met een Eindhoven zonder hoogbouw is een dode saaie stad.

  En het ergste is nog wel dat in de foto de admirant op een slechte dag 3 keer tegen elkaar erin geplakt is. Als je denkt dat een plein met hoogbouw zo eruit gaat zien dan is je fantasie niet helemaal op orde.

 • Marietje

  Goh, wat een bijzondere reacties hier. Vooral op een dag als vandaag, Bevrijdingsdag, waarop we vieren dat we vrij zijn, een eigen mening mogen hebben en mogen zijn wie we zijn.
  Maar blijkbaar vindt niet iedereen hier dat een ander een andere mening mag hebben en dat wordt dan ook nog eens in niet mis te verstane taal geventileerd. ‘Ben je het niet eens, dan kan je beter opzouten.’

  Als we nu eens echt naar elkaar luisteren en elkaars zorgen ter harte zouden nemen, dan zullen we allemaal inzien dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Er is niet één oplossing voor de woningnood; alles kan altijd anders. Het is van belang voor onze stad dat er weloverwogen afwegingen worden gemaakt, want een gebouw zet je niet neer voor 2 jaar en als het dan niet bevalt halen we het wel weer weg. Haastige spoed is zelden goed. Dus als we alle zorgen die er leven bij elkaar nemen, dan zouden we ook samen tot een genuanceerde afweging kunnen komen voor de juiste oplossing.
  Ik vrees echter vanwege de toon van de reacties hier dat dat een utopie is. Ik nodig iedereen uit te bewijzen dat ik het mis heb!

 • Bas

  Pure stemmingmakerij, een gefotoshopte foto van een massa die er nooit gaat komen.

  Als je opzoek bent naar de juiste informatie kijk dan op de site van de gemeente; Vernieuwing Stadhuisplein | Eindhoven . Hier staat uitgebreide informatie over de varianten waar de raad uit kan kiezen, tevens vind je hier de rapportage van de uitgebreide samenspraak waaruit blijkt dat een meerderheid voor hoogbouw is.

  Juist omdat de Eindhoven laag niet hoger wordt dan 20 meter krijg je geen massa aan het plein, je creëert extra groen op de daktuinen met de Eindhoven laag en een extra plint zodat iedereen kan genieten van de daktuinen. De hoogbouw (de tweede laag, Brainport laag) krijgt een bijzonder vorm en/of staat gedraaid op de Eindhoven laag. Ook hier komt weer veel groen op. De Brainport laag is minder breed dan de Eindhoven laag en heeft daardoor een veel minder in het oog springende massa.

  Er is genoeg inspiratie te halen uit voorbeelden van mooie pleinen, kijk ook eens naar het Bryant park in New York. Maar New York of Breda is geen Eindhoven, laten we het daarom bij inspiratie houden en zelf iets nieuws en unieks creëren. Juist de mix van Eindhoven laag, Brainport laag, veel groen, bijzondere architectuur en een groen plein (met in de nabijheid de Dommel) is uniek in de wereld. Dit is een kans om in Eindhoven aan het stadhuisplein te laten zien waar Brainport voor staat; innovatie, creativiteit en slim samenwerken. Waar een kleine stad groot in kan zijn.

  • Piet

   Daktuinen zijn niet openbaar, dus het hele groen verhaal, de mythe die elke keer in de lucht wordt gehouden, klopt van geen kant!
   De zogenaamd, bedachte “Eindhovense laag”, is bedoeld om alle kleine vastgoed eigenaren te pleasen. De hoogte van die bedachte laag, bovenop de reguliere laag is meer dan 20 meter..

 • Leon

  Ik denk dat standpunten te zwart-wit worden gesteld. De scenario’s zoals die worden voorgesteld snap ik volledig met name ook uit het oogpunt van betaalbaarheid.
  De standpunten van DSE snap ik als het gaat om generiek de (cultuurhistorische) kwaliteit van de locatie te respecteren en om van deze locatie meer een rustiek binnenstedelijk woongebied met lichte recreatie te bereiken. ‘t Sas in Breda vind ik een goed voorbeeld. Anderszijds, het functioneel standaard tegen hoogbouw zijn, vind ik geen goed idee. Mijn nadrukkelijke advies is om niet tegen de hoogbouw te zijn, maar onder voorwaarden/uitgangspunten het stedenbouwkundig plan tot stand te laten komen. Je kunt dan denken aan hoogbouw achter de plint (en dan maakt de hoogte echt niet meer uit, of dit nu 80 of 180 meter is), nieuwe kleinschaligheid, de Zuidoostbrabantlaag. Juist met slimme stedenbouwkundige tegenstellingen, tussen kleinschaligheid, fijnmazigheid, gesloten bebouwing/hofjes van bijvoorbeeld maximaal 5 verdiepingen en minimaal over twee lagen een kap of setback, kleine straatjes met daarin speel/spel/groen en zichtbare klimaatadaptatie in de openbare ruimte enerzijds en anderzijds slanke, hoge torens achter de plint of ruim achter de rooilijn (dus achter de Zuidoostbrabantlaag).

  Nb. Het plein mag echt kleiner. En, twee of drie nieuwe doorsteken, gezien vanaf het Stadhuisplein, naar Stratumseind en één naar Kerkstraat, dragen bij aan deze kleinschaligheid en fijnmazigheid waar hoogbouw achter de rooilijn/plint prima plaats kan hebben.
  Nogmaals ‘t Sas in Breda, even op Googlen, wat mij betreft meest succesvolle binnenstedelijke ontwikkeling in een historische binnenstad, historisch en modern tegelijkertijd.

  • Bob

   Even voor de duidelijkheid: ook voorstanders van de voorstellen zijn van harte welkom om hun teksten op DSE te plaatsen. Sterker nog, voorstanders zijn er meerdere keren toe uitgenodigd. Eén van de voorsganders gaf aan liever te kiezen voor serieuze media/kanalen.

   ‘t Sas ziet er gezellig uit, doet mij persoonlijk ook denken aan het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht. Maar dat is niet echt grootstedelijk en dat is wat héél belangrijk is voor velen in onze stad. Tenzij je het Stadhuisplein transformeert naar gezellig en elders opstoomt naar 2050 gaat ‘m dat in Eindhoven niet worden.

   Klein verzoekje nog aan jou: zoek eens naar serieus overwogen alternatieven inzake de doorontwikkeling van het gebied ‘Stadhuisplein’.

   Hoe dan ook dankbaar voor je reactie!

 • Tijs

  Totale nonsens, ik wil betaalbare woning in de stad voor de toekomstige generatie. Je woont in een stad, de stad bouw je vol, zodat de schaarse buitenruimte beschermd kan worden. Ik ken geen enkele stad ter wereld waar burgers zeggen, nee laten we stoppen met onszelf ontwikkelen we blijven liever een kneuterig provincie stadje. Ga ingodsnaam mee met de tijd of verhuis naar Geldrop. De reacties van de beheerders hier gaan ook alle perken te buiten. Kritische mensen worden weg gezet als angstaanjagerij terwijl onze Rien Valk de Admirant lekker als een betonnen Berlijnse muur in photoshop in elkaar geknutseld heeft.
  Er moet ruimte zijn voor alle zienswijze daarom ben ik blij dat jullie er zijn maar dit achterhoede gevecht ga je niet winnen, sinds de bouw van de Regent en de economische voorspoed in de Brainport regio ontkom je niet aan hoogbouw. En dit kan prima en mooi, ooit iemand in New York horen klagen over de enorme windhinder….. Goed dat jullie bestaan, succes met jullie werk, maar niet teveel, op naar de toekomst!

  • Bob

   Tijs, een betaalbare woning voor de één hoeft toch niet gelijk te staan aan een hoge woonkroon rond een klein plein? Waarom per se rond het Stadhuisplein? Er wordt wel degelijk op de sentimentele knop geduwd als je stelt dat zonder hoge torens rond het Stadhuisplein heel de stad met massa wordt afgevuld.

   • Jeffrey

    Omdat, Bob, dat momenteel de enige locatie is waar uberhaupt een accent zou mogen komen. Jullie lobby heeft er al voor gezorgd dat er van de drie voorgestelde zogenaamde ‘XXL gebieden’ nog maar één over is gebleven, en dat is het gebied rond het Stadhuisplein. Die visie is breed aangenomen in de raad, en toch wordt er nu weer geprobeert teruguit te onderhandelen. Dat in een tijd waarin je tegenwoordig twee keer modaal moet verdienen om uberhaupt een gemiddeld huis te kunnen kopen, mensen 10+ jaar in de rij staan voor een huurwoning en zo kan ik nog wel even door gaan, betekent dat we helemaal niet de luxe hebben voor dit gezanik in de marge. En helemaal niet als daar nog allerlei bangmakerij bij komt kijken, zoals in dit geval.

    Het is niet of-of. Het is én-én. Er moet ook gebouwd worden op de Fellenoord. Én buiten de ring. Én aan het Stadhuisplein. We hebben alle ruimte die we hebben gewoon brood nodig nodig. En natuurlijk moeten daarbij bepaalde randvoorwaarden in het oog worden gehouden, zoals de belangen van de huidige bewoners en de leefbaarheid van het plein. Maar het idee dat dit volledig in strijd is met flinke verdichting is van een kinderlijk niveau dat ik werkelijk stuitend vind. Zoiets kun je alleen maar bedenken als je al je schaapjes al lang lekker op het droge hebt. Als je lekker in een afbetaald twee-onder-een kap huis woont, met twee auto’s voor de deur. Maar voor de HONDERDDUIZENDEN jonge Nederlanders die hun dromen, het krijgen van kinderen, samenwonen, etc. uit moeten stellen omdat ze geen fatsoenlijke woonruimte kunnen vinden is deze redenatie stuitend en bovendien een grove ondermijning van hun bestaansrecht.

    • Bob

     Tja Jeffrey, had ik maar een afbetaalde tweekapper en twee auto’s…. In plaats daarvan heb ik drie tieners waarvan er eentje begint rond te kijken naar woonruimte. De andere twee over een tijdje waarschijnlijk ook. Ik denk dat we meer gemeen hebben dan jij denkt. We verschilleen alleen van mening over de locatie. Maar dat is niet aan jou of mij maar aan de raad.

 • Eindhovenaar

  Net echt.. maarja dit word het resultaat als je zo blijft hameren op die hoogte en je zin krijgt.. want als je verticaal niet hoger mag, hoe worden de woningen dan gebouwd? Juist horizontaal als 1 grote massa..

  Zie je nu niet liever 8 lager met een stap naar achter 1 toren van 20×20 en 160m hoog dan een 60m lange muur van 80m hoog?

  Eigenlijk ben je gewoon tegen het aantal woningen, niet tegen hoogte lijkt me..

  Lager=meer massa, hoger=meer lucht

  • Bob

   Wat een angstaanjagerij weer. Dus als we hier niet de hoogte in schieten dan komt half Eindhoven vol te staan met lagere bouwmassa’s?! Alleen al Fellenoord en WoensXL bieden voldoende mogelijkheid voor XXL. Vergroen het plein, bouw er iets leuks omheen en maak het plein leefbaar. Dat is iets anders dan de uitverkoop van omgewoelde bouwgrond die middels anterieure overeenkomsten al lang en breed is voogepland.

   • Johan

    Soms is het ook gewoon fijn om kritiek te slikken en niet overal een weerwoord op te bedenken. Wat een treurig manifest en dit soort antwoorden bevestigen de kleinzerigheid.

   • Peter

    Bob, je maakt jezelf steeds ongeloofwaardiger met je selectief-kriticisme. De paintshopkunsten van Rien en het activistische manifest van Bas zijn enkel en alleen bedoelt om op het sentiment te spelen en zijn doordrenkt van angstaanjagerij. Ik hoor je alleen maar zwijgen, totdat de eerste reactie komt en je staat te popelen om te reageren. En dan begin je te strooien met beschuldigingen als angstaanjagerij. Ongekend dit. Het is echt tijd voor zelfreflectie Bob.

   • Eindhovenaar

    Ik lees met name angst vanuit jouw richting, dat wil ik niet bagatelliseren.. er komt idd een behoorlijke grote ingreep in de binnenstad en dat is idd best spannend.. vind ik ook! Maar gelukkig gaat het niet zoiets worden als je photoshop creatie, dat durf ik wel te beloven!

    Maar de ambitie van de gemeente is om duizenden woningen in de binnenstad te realiseren, dan zul je ergens de hoogte in moeten.. voor mijn gevoel stuur jij aan op een soort compromis tussen de 50-90m.. maar zie je dat wel zitten dan? Zolang het aantal woningen die de gemeente wil realiseren niet veranderd klopt gewoon wat ik zeg, dat je meer massa gaat krijgen bij lagere hoogtes.. of meer lagere torens..

    Zoals Winy maas zei kun je ook de heuvelgalerie 600m hoog maken, dan kun je daar alles kwijt.. het is maar net hoe je het wilt verdelen.. minder woningen bij het stadhuisplein betekend meer torens elders in het centrum..

    Ik snap dus de hetze tegen 160m niet, want volgens mij word je ook niet blij van 50-90m gebouwen.. dus zeg gewoon waar je voor staat, dat je verdichting in de binnenstad niet ziet zitten..

 • Eigenbelangregeert

  Wat een droevige actie dit. Inspreekmogelijkheden zijn bedoelt om allerlei stakeholders een kans te geven zich te laten horen over de plannen om zo een plan te verbeteren. Het moet daarbij gaan om relevante kritiek, liefst vanuit zo veel mogelijk oogpunten. Waar jullie hier nu toe oproepen is het vermoorden van het democratisch proces door procedures te misbruiken, waarbij jullie ook nog eens anderen de kans ontnemen om hun standpunten te laten horen. En dan ook nog zo’n compleet karikatuur van een plaatje erbij, wat niks te maken heeft met hoe het ooit zal worden.

  Prima om als één persoon als spokesman voor een groep jullie zorgen te uiten, daar heeft iedereen recht op. Maar deze manier van werken is verachterlijk. Zoals we gewend zijn van Van Stokkem en zijn companen, overigens. Ik heb de hoop op een fatsoenlijke discussie met deze man al lang opgegeven.

  • Bob

   Bralbouw graag buiten de Binnenstad en dus óók niet rondom het Stadhuisplein. Mag dat signaal écht maar door één persoon worden geventileerd? Ik snap niet waarom een uitnodiging om over de drempel te stappen en wél in te spreken zogenaamd zou leiden tot een lager democratisch gehalte.

   • Peter

    Wow hé, wat een oogkleppen heb je op Bob! Ja, het is goed om mensen te attenderen op hun democratische mogelijkheden. Dat doe je op een neutrale wijze. Niet op deze manier, waarbij op een kinderachtige manier en met valse informatie wanhopig probeert de mening van mensen te beïnvloeden. Dat is niet alleen respectloos, maar gaan ze bovendien voorbij aan een hele grote groep Eindhovenaren die de plannen wel zien zitten. Die worden nu weggezet als hoogbouwgekkies, terwijl hoogte slechts een klein aspect is van de plannen. En dat voor een stichting de beweert de belangen van de Eindhovenaren te vertegenwoordigen. Ze vertegenwoordigen alleen hun eigen belangen. Bij deze ga ik inspreken!

    • Bob

     Dat is juist wat ik een goede zaak vind, Peter: spreek in. Ook mij gaat het overigens om het grotere geheel. Vandaar dat ik de relatie ter discussie stel waarbij grote bouwvolumes van +/- 160 meter noodzakelijk worden gejokt om te komen tot vergroening / verlevendiging van het Stadhuisplein. Alsof er geen andere keuzes zijn. Hoogbouwgekkies is door jou gekozen. Het gaat mij om de plek en zoals ik eerder al schreef: er zijn plenty andere plekken die ook al eerder benoemde.

 • Pim

  Of het stationsplein is stadhuisplein jullie zijn altijd aan het zeuren, ga lekker in een mooi Brabants dorp wonen en laat Eindhoven bouwen en 160 mtr lijkt veel maar als het er eenmaal staat zul je zien dat het meevalt. Ik woon zelf in het centrum en en ik vind dat we er alleen maar op vooruit kunnen gaan .

  • Bob

   Het gemak waarmee je mensen die begaan zijn met ‘jouw’ centrum de stad uit wijst… Alsof je met een sloopkogel niet alleen Eindhovense gebouwen maar ook de bewoners er maar uit moet kegelen omdat ze een andere visie hebben op de toekomstige stad. Top!

 • HVM

  Om 3x de Admirant in te tekenen schetst een totaal verkeerd beeld. Hoogwaardige torens mogen best richting de 160mtr. Ook op het stadhuisplein!

  • Bob

   Daar gaan we weer. Er zijn getrouwere tekeningen te over maar die krijgt de raad niet te zien. Gevraagd wordt een ‘in principe’ akkoord af te geven op een handvol ‘zoiets zou het kunnen zijn’- afbeeldinkjes. De mooipraterij wordt aangewakkerd door mensen die de hoogte heilig hebben verklaard ongeacht… ja ongeacht wat dan ook. Hoog is goed, de rest is bijzaak. Dus ook het karakteristieke centrum of het Stadhuisplein dat alles heeft om als plein een huiskamerfunctie voor de stad te vervullen. Dat is iets heel anders dan de nu geplande luchtplaats van een penitentiaire inrichting.

   • Michel

    Juist, en dit is precies waarom de discussie vooraf niet over de hoogte zou moeten gaan. En je weet inmiddels dat er bijna niemand zegt dat hoogte per definitie goed is. Het gaat altijd om de kwaliteit, functionaliteit en inbedding in de omgeving. De discussie over hoogte zonder daadwerkelijke plannen is volkomen zinloos. Zeker als ze worden ‘ondersteund’ door infantiele en misleidende plaatjes zoals hierboven.

    • Bob

     Michel, volgens mij is het infantiele plaatje met de rode torentjes een officieel vrijgegeven impressie van de ‘geminte’. Eén van de varianten omdat er zogenaamd geen totaal- en exacter plaatje zou bestaan. Waar zegt de raad dan dadelijk ja/nee tegen?

     • Michel

      Bob, ik had het over dat plaatje met 3 keer de Admirant op een rij…..Die van de gemeente snap ik nog want mensen willen nu eenmaal ‘een visuele impressie’ maar elk voorbeeld met meer detail zal niet waarheidsgetrouw zijn omdat er nog geen concrete plannen zijn. En dat is dus de reden dat ze plaatjes zoals hierboven niet maken. Het geeft een onjuist en vertekend beeld, zeker als het zo knullig is gemaakt.

  • Rien Valk

   Zo waardig zijn die hoge torens niet. Ik nodig je graag uit om hier je eigen visie te laten zien van een hoge zon afsluitende wand die de gewenste terrassen in de schaduw zal zetten nog los van de windhinder. Als je die uitdaging aan wilt gaan stuur ik je met alle plezier de originele foto toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *