Vrienden en vrijwilligers

Hoe word je Vriend van Digitale Stad Eindhoven?

De Digitale Stad Eindhoven wordt gebouwd en onderhouden door een team van vrijwilligers. De benodigde financiële middelen worden met name verkregen uit donaties en enkele sponsorgelden. Als jij enthousiast bent over DSE en een steentje wilt bijdragen aan het onderhoud, uitbreiding en nieuwe projecten, dan kan je je aanmelden als “vriend van DSE”!

Op onze vriendenpagina kan een jaar lang jouw naam als Vriend van DSE staan!
Je doet dit door minimaal 15 euro (meer mag ook…) over te maken op rekening “NL84 INGB 0003 5664 59” ten name van Stichting DSE, Eindhoven onder vermelding van ‘vriend van DSE’ en jouw gebruikersnaam. Jouw naam wordt dan vervolgens minimaal een jaar lang op deze pagina geplaatst. Wil je liever dat jouw naam niet vermeld wordt zet dan bij de overschrijving “anoniem”.

Je kunt de bijdrage ook met bitcoins overmaken. Je kunt die sturen naar dit bitcoin-adres: 15S5zgi9quFhahj1uPnBEXmF9xNJUCpHrh
Omdat een bitcoin storting volledig anoniem is, stellen we het op prijs dat je ons dan op bestuur@dse.nl een mail stuurt met je naam en het bedrag dat je gestort hebt.

Je steunt hiermee jouw eigen Digitale Stad Eindhoven. Bij deze bedanken we je alvast hartelijk voor jouw bijdrage.

Hoe word je Vrijwilliger bij de Digitale Stad Eindhoven?

Digitale Stad Eindhoven wordt gebouwd en onderhouden door een professioneel team bestaande uit mensen die op vrijwillige basis hun expertise inzetten. Wij hebben daarmee al meer dan 20 jaar (!) een heel stabiel en uiterst betrouwbaar platform op moderne servers met up-to-date software. En er staan nog veel plannen op stapel. Wil jij enthousiast meewerken aan het realiseren van die plannen of op een andere manier helpen (b.v. helpdesk, vormgeving, thematische invulling etc) dan ben je van harte welkom!

Voor meer informatie kan je contact opnemen met bestuur@dse.nl. We komen graag met jou in contact!