Regeringsbeleid corona: Genezen is beter dan voorkómen, zelfs als genezing onmogelijk is

Resultaten van het Nederlandse coronabeleid:

In mijn artikel van 15 december 2021 staat:
“Gezien het bijkomende feit dat het aantal coronadoden de laatste tijd gemiddeld circa 50 per dag bedroeg, lijkt voor 2020 plus 2021 een schatting plausibel van minstens 34.000 coronadoden.” Het bijkomende feit was een toevoeging aan de bekende cijfers van RIVM en CBS tot dan toe.

Per 1 april 2022 bericht het CBS dat er op grond van doodsoorzakenverklaringen 39552 mensen in 2020 plus 2021 overleden zijn aan Covid-19. Daarvan zijn er 2974 vermoedelijk overleden aan Covid-19; aangezien de verklaringen worden opgesteld door bevoegde artsen (BIG) is het waarschijnlijk dat ook de vermoedens met de best beschikbare inzichten zijn gekozen.

Het coronadashboard van de Rijksoverheid toont echter vooral 22.138 meldingen van mensen die aan Covid-19 overleden zijn van 2020 tot en met 13 april 2022. Ook al gaat het cijfer van de Rijksoverheid over een langere periode, dan nog is er een verschil van 17.414 mensen ofwel om en nabij het aantal inwoners van Son en Breugel.

Het aantal meldingen van het coronadashboard wordt ook internationaal gepubliceerd, waardoor het aantal coronadoden van Nederland internationaal ernstig wordt vertekend.

Ik vind dat er hierbij sprake is een enorme bagatellisering van het aantal coronadoden, die sterk lijkt op de bagatellisering van het aantal recent gesneuvelde Russische militairen door de Russische regering. Toen de Oekraïense teller bij ongeveer 15.000 stond, was de Russische teller nog niet verder gekomen dan circa 1.500. Iemand zei me dat die vergelijking niet opgaat en dat wil ik graag geloven, maar tot nu toe ben ik geen enkel steekhoudend argument tegen mijn vergelijking tegengekomen.

Weliswaar kan men na enig zoeken via het dashboard en het RIVM de aantallen doodsoorzakenverklaringen per maand in een spreadsheet van het CBS vinden, maar dat zullen niet veel bezoekers van het dashboard doen.

Boven staan de cijfers voor 2020 plus 2021. Wat zou het in 2022 kunnen worden? Op dit moment heerst een omikronvariant die zeer besmettelijk en minder ernstig ziekmakend is. Bij extrapolerend gokken op basis van de grafiek van meldingen op het coronadashboard kom ik per 20-4-2022 uit op 10 per dag in de huidige situatie van een dal van het aantal doden per dag. Gezien het enorme verschil tussen meldingen en doodsoorzakenverklaringen in de afgelopen 2 jaar lijkt het aannemelijk om die 10 met een factor 1,75 te vermenigvuldigen. Dat levert voor 2022 een schatting op van circa 6400 coronadoden.
Het is verbazingwekkend dat in sommige andere landen zoals Duitsland de hoogte van dit soort aantallen indruk maakt, maar bij de meerderheid van de Nederlanders niet.

Het coronabeleid tot en met april 2022:
Het is duidelijk dat de Nederlandse regeringen Rutte steeds te laat en te weinig maatregelen hebben genomen om corona te beteugelen. Die opvatting wordt ondersteund door verschillende deskundige evaluaties, bijvoorbeeld die van het KPMG. Hoeveel slachtoffers dat heeft geëist is niet te becijferen omdat de invloed van de tekortkomingen van het overheidsbeleid op de individuele verlopen van de ziekte bijzonder complex is. Men kan stellen dat de regeringen Rutte in ieder geval in hoge mate medeverantwoordelijk zijn voor de vele zieken en doden ten gevolge van Covid-19; iets wat vele malen erger is dan de kinderopvangtoeslagenaffaire.

Ook nu is er een falend overheidsbeleid, omdat slechts een minderheid van de bevolking zich aan adviezen houdt. Volgens onderzoek volgt slechts een kwart van de mensen met besmetting het advies voor isolatie en quarantaine op. Bij andere adviezen is het al niet veel beter. Bijvoorbeeld, als ik in supermarkten kom, hoor ik vaak mensen hoesten.
Op het coronadashboard van de Rijksoverheid staan over ‘Coronaregels volgen en steunen’ op het dashboard enorm verouderde gegevens over het gedrag, namelijk van 3 november 2021. Dat ging nog over verplichtingen in plaats van adviezen. Ik concludeer uit de opvolging van toen en nu dat de helft van de Nederlanders zich wel aan verplichtingen maar niet aan adviezen houdt.
Er is nog wel een minderheid die de adviezen opvolgt. Zo komen oudere abonnementhouders terecht nog niet massaal naar de voorstellingen in schouwburgen en dergelijke evenementen.

Sinds 11 april is een bevestigingstest van besmetting bij de GGD niet meer verplicht. Het zicht op het aantal besmettingen was al niet volledig, maar is sindsdien onmogelijk. Het zicht op het aantal coronadoden komt met een vertraging van minstens 1 kwartaal van het CBS. Over het aantal mensen met long Covid, ook naar periode, zijn geen officiële gegevens beschikbaar, hoewel het aantal vermoedelijk vele malen hoger ligt dan het aantal coronadoden.

Mijn stellige indruk is dat de regering wil dat iedereen Covid-19 krijgt, liefst omikron en dat de regering daarbij een beperkt aantal kwetsbaren wil beschermen met vaccinaties. Dit houdt in dat kwetsbaren waarbij vaccineren disfunctioneel werkt, niet beschermd worden; dat waren er volgens een eerdere uitspraak van het RIVM 700.000 in 2021.

omikron en de poging tot lange-termijnstrategie:
De gigantische aantallen besmettingen van omikron zowel binnen als buiten Nederland zullen leiden tot veel varianten. Voor een volgende golf denken allerlei deskundigen aan de winter, maar in de praktijk van 2020 en 2021 was er telkens ook een golf in de zomer. Om precies te zijn in juli. Trouwens het kunnen er ook nog meer zijn. Gezien de gang van de evolutie zal een virus dat het veld van de huidige dominante omikronvariant overneemt in ieder geval besmettelijker zijn.

Over de ziekmakendheid van de volgende dominante variant valt niets te voorspellen. De overgang van alfa naar delta heeft echter aangetoond dat de volgende variant ook zeker meer ziekmakend kan zijn. Het gaat dus om een plausibele mogelijkheid.

In hoeverre is iedereen en de gezondheidszorg in het bijzonder op een volgende, meer ziekmakende golf voorbereid?
Een vernieuwing van het vaccin kost volgens uitspraken van de directie van Biontech 12 weken en de vaccinatie daarmee nog veel langer
Bovendien leeft de meerderheid van de Nederlandse bevolking nu alsof er geen corona meer is,
Voor een antwoord op deze vraag heb ik de huidige coronamaatregelen en adviezen per 19 april 2022 en de kamerbrief over de Lange termijn aanpak Covid-19 van 1 april geraadpleegd.

coronamaatregelen:
Er zijn 2 coronamaatregelen, 1 voor vliegtuig en vliegveld en 1 voor reizen naar het buitenland.
Er zijn 6 adviezen.
Zoals hierboven reeds is vermeld, houdt slechts een minderheid zich aan de adviezen. Maatschappelijk gezien hebben die daardoor weinig betekenis.

Lange termijn aanpak Covid-19:
Hoe zorgvuldiger men deze strategiebrief leest, hoe minder inhoud die bevat. Dat komt door een mengsel van aandachtspunten, mogelijkheden, voornemens, eventuele activiteiten en een proliferate van samenwerkingsverbanden en overleg. Veel is wazig.
Zie voor de inhoud:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2022/04/01/kamerbrief-over-lange-termijn-aanpak-covid-19

Opvallend is dat bij de doelen van het coronabeleid de bestrijding van de ziekte zelf niet genoemd staat. De genoemde doelen zijn:
“A. Sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit, en
B. Toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen.”
Men zou toch ook iets verwachten als: “Bestrijding van Covid-19 en long Covid.”

Bij het zoeken naar het woord long Covid met mijn ogen en met de zoekfunctie van de computer heb ik het woord niet in de brief kunnen vinden!

In de 4 kernpunten van de langetermijnstrategie die in de brief staan, krijgen aspecten van de acute ziekte Covid-19 overigens wel aandacht.
Ten aanzien van de 4 kernpunten heb ik het volgende commentaar:
A. Virus in beeld: De strategiebrief vermeldt: “Data zijn de bouwstenen van monitoring en modellering” Een gevaarlijke, steile golf zal zich echter sneller ontwikkelen dan de beschikbaarheid van de data over besmettingen. Er wordt door deskundigen wel gesteld dat iedereen slechts enkele dagen heeft om dan beschermend te reageren.
B. Maatschappij-brede preventie: Die is op dit moment beperkt tot vaccinatie, weliswaar alleen recent voor 60-plussers en een deel van de overige specifieke groepen met hoog risico. Recent gevaccineerden hebben een lagere besmettingsgraad. Voor het overige dient iedereen zichzelf te beschermen tegen besmetting.
Eigenlijk bestaat er alleen maatschappijbrede besmetting!
Op die manier is er ook vrijwel geen preventie van long Covid als bijverschijnsel van de besmetting met Covid-19. Long Covid kan namelijk bij elke (her)infectie van Covid-19 ontstaan, onafhankelijk van al dan geen symptomen of de ernst van de ziekte.
C. Optimalisatie van de zorgketen: Dat betekent in deze visie kennelijk dat er geen extra vaste capaciteit te beschikking komt, maar wel coördinatie en inschakeling van thuiszorg en mantelzorg. Het zal er opnieuw toe leiden dat er bij een gevaarlijke, hoge golf onvoldoende reservecapaciteit beschikbaar zal zijn.
D. Voorspelbaarheid bij mogelijke interventie: Dit betreft de maatschappelijke besluitvorming over consequenties van maatregelen ter bestrijding van gevaarlijke, steile golven van de pandemie. Het bepalen van de overheidsmaatregelen samen met de sectoren maakt de besluitvorming uiterst traag. Het zal leiden tot een herhaling van “ẗe laat en te weinig”

De brief bevat een viertal scenario’s: Verkoudheid, Griep Plus, Continue Strijd en Worst Case.
Naar mijn mening kunnen we Verkoudheid vergeten, want verkoudheid kent wel een grote besmettelijkheid, maar vormt op zich geen gevaar. Griep Plus en Continue Strijd kan men combineren in bijvoorbeeld Endemie ofwel Beheerst.
Dan zou men nog 2 scenario’s overhouden Endemie en Worst Case. Gezien de benodigde snelheid van reactie op het Worst Case Scenario en de daarmee verbonden voorbereiding zou dat bij voorrang uitgewerkt moeten worden. Voor dit scenario dienen eerst concrete criteria bepaald te worden, anders kunnen er oneindig veel Worst Case Scenario’s zijn.

Mijn conclusie op basis van de huidige maatregelen, het resultaat en de langetermijnstrategie is dat niemand en bij de gezondheidszorg in het bijzonder, goed voorbereid is op een volgende meer ziekmakende golf van Covid-19.

Voor het postvirale long Covid bestaat geen specifiek beleid, ook al gaat het zeker om veel meer dan 100.000 mensen, Daarvan ontwikkelt een aanzienlijk deel chronische long Covid waardoor men geen volledig leven meer heeft.

Wie niet ziek wil worden van Covid-19, doet er daarom verstandig aan niet alleen op deze regering te vertrouwen, maar een Doe-Het-Zelf coronabeleid te hanteren. Bijvoorbeeld, bijeenkomsten alleen in de buitenlucht te houden of in winkels altijd een hoog gekwalificeerd mondkapje (FFP2 met CE-markering of beter) te gebruiken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.