Privacybeleid van stichting de Digitale Stad Eindhoven

 

(versie 23 mei 2018)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting De Digitale Stad Eindhoven (hierna: “DSE”) verwerkt van haar gebruikers.

Indien je een account aanmaakt of aangemaakt hebt bij DSE, of om een andere reden persoonsgegevens aan DSE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting De Digitale Stad Eindhoven
postadres: secretariaat DSE, De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre
telefonisch: niet bereikbaar
e-mail: helpdesk@dse.nl
KvK-nummer: 41093398

2. Welke gegevens heeft DSE van jou?

In het kader van jouw account worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen voor zover ze door jou zijn verstrekt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres(sen)
 5. een door de accounthouder zelf te kiezen identificatiecode
 6. IP-adressen die gebruikt zijn bij aanmaak van het account en bij wijzigingen aan de persoonsgegevens
 7. het wachtwoord van het account zodanig opgeslagen dat het niet mogelijk is daaruit het oorspronkelijke wachtwoord te herleiden

3. Welke gegevens verwerkt DSE en voor welk doel?

DSE verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens op grond van het uitvoeren van de overeenkomst met jou en op grond van het behartigen van het gerechtvaardigde belang conform de doelstellingen van DSE.

 1. je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identificatiecode, IP-adres en wachtwoord worden gebruikt indien jij de helpdesk contacteert of wanneer je een nieuw wachtwoord aanvraagt.
 2. bij aanmaak van het account dien je correcte persoonsgegevens op te geven. Indien vermoed of geconstateerd wordt dat er valse gegevens opgegeven zijn, kan DSE het account zonder verdere kennisgeving verwijderen.
 3. je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over jouw account, de diensten en activiteiten van DSE. Deze e-mailings zijn direct gekoppeld aan je gebruikersaccount. Afmelden voor deze e-mails is alleen mogelijk door opheffing van het account.
 4. DSE logt het bezoek aan de server: o.a. IP-adres, gebruikte webbrowser en de bezochte URL. Deze gegevens worden gebruikt voor het bewaken van de goede werking van de server en worden na 10 dagen verwijderd. Statische samenvattingen worden in principe voor langere tijd bewaard.

4. Wie kan over de persoonsgegevens beschikken?

Alleen de personen van DSE-administratie/helpdesk kunnen bij de in artikel 2 genoemd gegevens. Dit zijn maximaal 5 personen die allen deze gegevens strikt confidentieel verwerken.
De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij er daartoe een wettelijke plicht is.

5. Website van de gebruiker

Als je als gebruiker een eigen website onderhoudt op DSE ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van die website en ook zelf verantwoordelijk voor het naleven van de privacy wetgeving.

6. Bewaartermijnen

DSE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je account.
Bij opheffing van het account worden automatisch alle persoonsgegevens (en alle gebruikersdata zoals website en e-mailberichten) direct vernietigd.
Alleen de oorspronkelijke log van het aanmaken van het account blijft bewaard ter bescherming van het goede functioneren van de server.

7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DSE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DSE geen gebruik van diensten van derden.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

 1. Door in te loggen op MijnAccount kan je zien welke persoonsgegevens door DSE bewaard worden. Je kunt zelf je gegevens wijzigen of (deels) verwijderen.
 2. Indien je het wachtwoord voor toegang tot het account vergeten bent kan DSE een nieuw wachtwoord verstrekken op voorwaarde dat je overtuigend kunt aantonen dat het account van jou is.
 3. Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je zelf het account verwijderen waarna er geen gegevens meer verwerkt worden.
 4. Indien je klachten hebt over de wijze waarop DSE je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via bestuur@dse.nl.
 5. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze helpdesk helpdesk@dse.nl

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de DSE-website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 


Voor vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met helpdesk@dse.nl.