Privacybeleid van stichting de Digitale Stad Eindhoven

(versie 1 januari 2020)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting De Digitale Stad Eindhoven (hierna: “DSE”) verwerkt van haar gebruikers in haar DSE-nieuwsblog (hierna: “BLOG”).

1 Verklaring
Tot eind 2019 bood DSE de mogelijkheid om op de servers van DSE een account aan te maken en daarmee te beschikken over een DSE e-mailadres en website.
Per eind 2019 heeft DSE haar servers uitgeschakeld en de dienstverlening naar haar account-houders beëindigd.
In het laatste kwartaal van 2019, hebben alle toenmalige DSE-account-houders van Flexwebhosting het aanbod gekregen om zich te registreren bij Flexwebhosting en de dienstverlening (e-mail en webhosting) onder de algemene voorwaarden van Flexwebhosting voort te zetten onder het domein dse.nl.
DSE heeft aan Flexwebhosting het recht verleend de domeinnaam dse.nl te gebruiken voor de dienstverlening van Flexwebhosting aan personen die bij en door Flexwebhosting geregistreerd zijn. DSE heeft geen toegang tot die registraties, heeft geen relatie (meer) met de betreffende accounts en is derhalve ook niet meer verantwoordelijk daarvoor.
Per 1 januari 2020 heeft DSE alle gegevens van haar voormalige accounthouders verwijderd, in lijn met het toenmalige privacybeleid.
Vanaf 2020 maakt DSE gebruik van de diensten van Flexwebhosting voor het onderhouden van een eigen DSE-blog: DSE-nieuws op www.dse.nl, hierna te noemen de BLOG.

Het onderstaande PRIVACY BELEID behelst daarom alleen de BLOG www.dse.nl

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting De Digitale Stad Eindhoven
postadres: Citrushof 1, 5632 XN Eindhoven
e-mail: bestuur@dse.nl
KvK-nummer: 41093398

2. Welke gegevens heeft DSE van jou?
Bij het bezoeken van de BLOG worden de volgende gegevens opgeslagen:
a) IP-adres van de bezoekende persoon
b)
uw naam of een nickname, indien dit bij een reactie gegeven wordt
c)
e-mailadres(sen), indien dit bij een reactie gegeven wordt

Redacteuren kunnen actief nieuwe berichten posten op de BLOG en moeten zich daarvoor geregistreerd hebben. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
a)
voor- en achternaam
b) e-mailadres(sen)
c) een wachtwoord dat zodanig wordt opgeslagen dat het niet mogelijk is om daaruit het oorspronkelijke wachtwoord te herleiden.
d) IP-adressen die gebruikt zijn bij de registratie en bij het posten/bewerken van nieuwe berichten.

3. Welke gegevens verwerkt DSE en voor welk doel?
DSE verwerkt de in artikel 2 genoemde gegevens van bezoekers op grond van het behartigen van het gerechtvaardigde belang conform de doelstellingen van de BLOG en de gegevens van redacteuren op grond van het uitvoeren van de overeenkomst met jou.
a)
je naam, indien gegeven, kan gebruikt worden in reacties van anderen.
b)bij het bezoeken van de BLOG worden gegevens vastgelegd: o.a. IP-adres, gebruikte webbrowser en de bezochte URL. Deze gegevens worden gebruikt voor het bewaken van de goede werking van de BLOG en worden na twee weken verwijderd. Statische samenvattingen worden in principe voor langere tijd bewaard.

4. Wie kan over de persoonsgegevens beschikken?
Alleen de admin van de BLOG kunnen bij de log-gegevens en de registratie van redactieleden.
Namen die door de bezoeker in een reactie zelf geplaatst worden zijn publiek. Alleen het eventuele e-mail adres zal verborgen blijven.
De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij er daartoe een wettelijke plicht is.

5. Inhoud van de BLOG
Elke poster is verantwoordelijk voor hetgeen hij/zij post. DSE draagt daarover geen verantwoording.
Indien de redactie constateert dat het gebruik van de BLOG niet conform haar doelstellingen is, kan DSE middels haar redacteuren berichte modereren.

6. Bewaartermijnen
DSE verwerkt en bewaart de verzamelde gegevens gedurende de levensduur van de BLOG of van het betreffende bericht in de BLOG.

7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
a) Ter bescherming van de gegevens heeft DSE in de BLOG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
b)
Voor de verwerking van de loggegevens maakt DSE gebruik van diensten van Flexwebhosting.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je gegevens als bedoeld in artikel 3, of klachten hebt over de wijze waarop dat geschiedt, kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@dse.nl.

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de BLOG bekend gemaakt.

Voor vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met helpdesk@dse.nl.