18 mei 2021: “Een onvolledige informatieplicht van het College.”

Beste lezers. Ik heb de onderstaande tekst gekopieerd vanuit het Raad Informatie Systeem. Er waren veel interessante sprekers. Sprekers die inspraken bij de gemeenteraad over het Stadhuisplein, en daarbij direct gerelateerde onderwerpen bespraken.

Het inspreken van één spreker, was voor mij een grote eyeopener. Ik vraag de lezer het onderstaande goed door te nemen. In het Eindhovens Dagblad ben ik helemaal nog niets tegengekomen en dat is op zijn minst zéér merkwaardig. Waar zijn de journalisten of komt dit nog? Wat gaat de Gemeenteraad nu doen?

Aan de Gemeenteraad: 18 mei 2021, Eindhoven

Geachte voorzitter, raadsleden, beste luisteraars,
Ik wil het met u hebben over “transparantie in besluitvormingsprocessen” i.r.t. het voorliggende IGK voor het Stadhuisplein.

Uit de Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten, en de technische vragen van de PvdA, met de antwoorden van het College leest u dat over 10 á 15 jaar aan de herinrichting van het Stadhuisplein wordt begonnen.
Als er voldoende geld is, als er voldoende is gespaard, als de bouwplannen zijn gerealiseerd. “Wat nu als dit niet gebeurt?” De opvolger van uw opvolger van uw opvolger, zal een goed geheugen moeten hebben, om te weten wat er dan met het Stadhuisplein nog kan gebeuren.

De eerste antwoord regel van het College op de vierde technische vraag van de PvdA is ook minder transparant dan de halve waarheid.

Vraag PvdA: “Waarom is in deze gebiedsvisie de keuze gemaakt om de herinrichting te koppelen aan de hoogte van de bouw?”

Antwoord het College:
Ontwikkelaars hebben de afgelopen jaren posities ingenomen rondom het plein.

Het College antwoord had moeten zijn: “Het College heeft actief verschillende ontwikkelaars gefaciliteerd en participeert hierin, om dit mogelijk te maken… Etc.”

Door de vorm van de antwoorden die deze wethouder keer op keer geeft, lijkt het alsof er volledig transparant proces plaatsvindt en er volgens een juiste werkwijze wordt gehandeld. Dit is niet het geval.

“Door het weglaten van proces- of projectinformatie de afgelopen jaren, ontbreekt de basale transparantie die in dit soort belangrijke herontwikkeling -, besluitvormingsprocessen voor de Raad, maar ook voor al die andere belanghebbenden noodzakelijk is. Het College voldoet hierdoor niet goed aan haar informatieplicht.”

Het is uw plicht dit met elkaar te verbeteren.

Daarom ontvangt u aansluitend extra documenten, die een basis vormen voor het verder openbaar bespreekbaar maken, van dit complexe proces. Dossiers die alle Eindhovenaren aangaan, maar ook de klankbordgroepen. Daarnaast geef ik u een aantal eerste vragen mee. Bij onvoldoende antwoorden staat het een ieder vrij, zelf te vragen of wellicht een WOB-verzoek te doen.

Klik in het beeld

1. Akte tussen de Gemeente Eindhoven en City Wall Property, van 27 december 2016, Complex Stadhuisplein Noord.
265857/SB/AG versie datum 27 december 2016 AKTE HOUDENDE AFSTAND ERFDIENSTBAARHEDEN, KETTINGBEDINGEN EN BEPERKINGEN Complex Stadhuisplein Noord
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=16217/type=pdf/Inspreekbijdrage_dhr._Struik_-_Bijlage_1_-_Akte_27_december_2016_Stadhuisplein_Noord.pdf

Vragen aan de Raad:
a. “Wat is de impact van deze inhoud van bijv. de Heads Of Terms die ontbreekt?”
b. “Wat voor werkzaamheden heeft het bureau DiederenDirrix voor het college indertijd uitgevoerd en hoe is dit besproken in de Raad?”

Klik in het beeld

2. Akte tussen de Gemeente Eindhoven en City Wall Property, van 23 december 2019, Stadhuisplein 6 / Begijnenhof 8 en 14.
283509/SB/AG versie datum 23 december 2019 AKTE VAN LEVERING Stadhuisplein 6/Begijnenhof 8 en 14 te Eindhoven
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=16218/type=pdf/Inspreekbijdrage_dhr._Struik__Bijlage_2_Akte_van_levering_23_december_2019_Gemeente_Eindhoven.pdf

Vragen aan de Raad:
a. “Wat is de impact van de dubbel rol van de notaris in dit dossier?”
b. “Wat is de impact van het ontbreken van de noodzakelijke bijlagen en Allonges bij deze akte, zodat u dit als Raad en burger u volledig eigen kunt maken?
c. “Hoe is het mogelijk dat openbare ruimte, met cultureel historische waarde (Begijnenhof) is verkocht, zonder hierover op de juiste plaats en het gesprek etc. is gevoerd?”
d. “Hoe is het mogelijk dat het College zich aan de ontwikkelaar verbindt middels het laten opstellen van een Definitief Ontwerp, terwijl het proces Verdichtingsvisie Binnenstad nog moest worden doorlopen?”

e. “Waarom is de wethouder naar Raad en haar burgers niet 100% op het juiste moment transparant hierover geweest?”

Klik in het beeld

3. Ontbrekende basisinformatie van de Herontwikkeling project Stadhuisplein Noord maart 2020 ingebracht door SBE 18 05 2021.
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=16219/type=pdf/Inspreekbijdrage_dhr._Struik_Bijlage_3_Ontbreken_basisinfo_Herontwikkeling_project_Stadhuisplein_Noord_maart_2020.pdf

Vragen aan de Raad:
a. “Is de Raad op de hoogte gebracht van dit Definitief Ontwerp uit maart 2020?”
b. “Hoe verhoudt dit Definitief Ontwerp zich tot het voorliggende IGK-proces ?”
c. “Hoe verhoudt deze eindtekening DO uit maart 2020 zich met de eerdere College uitspraak : ‘de gemeente stuurt op het best mogelijke plan’ van het later genomen raadsbesluit Verdichtingsvisie Binnenstad van 15 december 2020?”

klik in het beeld


4. Ontbrekende basisinformatie. Verkoopbrochure van Certitudo Eindhoven City 1 C.V. februari 2021
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/showdoc/env=help/action=view/id=16220/type=pdf/Inspreekbijdrage_dhr._Struik_-_Bijlage_4_Certitudo_Eindhoven_City_1.pdf

Vraag aan de Raad:
a. “Hoe verhoudt deze verkoopbrochure zich tot de door de wethouder eerder gemaakte beloftes/afspraken met de Raad op 15 december 2020, de bewoners uit de buurt, Klankbordgroepen en het voorliggende IGK-proces ?”

Democratie is een rommelig speelveld. Wat we in Eindhoven zien, heeft niets meer met rommeligheid te maken. Ik vraag u als Raad in te grijpen. Betere, tijdige en volledige informatie is juist nu nodig. Alleen dan krijgen wij een waardig en volwassen transparant proces. Een proces dat past bij een stad die predikt dat dit Stadhuisplein het hart van een democratisch Brainport voor nu en de toekomst moet zijn.

Dank u wel voorzitter

2 reacties

  • Oggy

    Google: “LinkedIn Citywall Eindhoven”. Bestudeer de mensen die eruit rollen. Een oud-ambtenaar die eind 2014 ineens de Citywall ontwikkelt voor een bekend bouwbedrijf? (“als gedelegeerd ontwikkelaar bij de centrumontwikkeling CityWall aan het Stadhuisplein te Eindhoven (woontoren met kantoor en leisure-invulling)…”, Een mobiliteitsplan dat al klaar ligt terwijl de gemeenteraad nog moet beslissen over een globale richting? En de wethouder maar mooi praatjes houden over dat alles nog open ligt. Ha-ha-ha!

    • bleenhouwers

      Zucht. Wat een spaghetti wordt dit. Ik snap overigens niet waarom deze vraag werd gesteld door Peter Struik van SBE: Wat is de impact van de dubbel rol van de notaris in dit dossier? Ik heb het hele stuk nu twee keer gelezen maar er staan zoveel notarissen in dat ik de draad kwijt raak. Wat de oud-ambtenaar betreft houd ik mijn kruit nog maar even droog. Soms is iets niet wat het lijkt….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *