22 november Burgerdebat de stad aan de macht

Op 22 November wordt in de Rozenknop gesproken over:
Op weg naar een stad waar de burgers het voor het zeggen hebben.

De steden worden gezien als de grote gangmakers van de toekomst.
Daar komt de economische groei vandaan, daar zijn de voorzieningen,
daar trekken de mensen naar toe, daar vinden belangrijke sociale en
culturele veranderingen plaats. De stad fungeert aldus als een levend
laboratorium voor een duurzame en leefbare toekomst voor iedereen.
Ook een top-technologiestad als Eindhoven werkt als een magneet op
zijn omgeving getuige de vele toptalenten die er neerstrijken.

Een stukje stad – Foto: Rien Valk

Alle macht aan de stad dus.
Maar wie krijgen het straks voor het zeggen in die stad van de toekomst?
Hoe wordt Eindhoven bestuurd?
Volgens het bestaande politieke systeem waarvan de houdbaarheid
steeds sterker wordt betwijfeld? Door vergaande participatie of directe
zeggenschap van bewoners en buurten? Door andere vormen van
democratie? Door allianties van burgers , bedrijven en
kennisinstellingen die zich per thema, wijk of stadsdeel organiseren?
En: hoe zorgen we ervoor dat Eindhoven een stad wordt waar iedereen
het voor het zeggen heeft, in plaats van alleen een elite van slimme en
hoogopgeleide inwoners. Kortom: hoe creëren we een Eindhoven dat
van onderop wordt bestuurd en niet van bovenaf.
Het thema ‘Alle Macht aan de stad!’ staat op donderdag 22 november
centraal tijdens een ‘Burgerdebat’ dat wordt georganiseerd door ‘Wij
in de Stad’. Het is het laatste in een reeks van vier waarin de toekomst
van Eindhoven centraal staat. Eerder kwamen ‘Wonen in de stad’,
‘Sociale verbondenheid in de stad’ en ‘Duurzaamheid in de stad’ aan
bod.

Inleider van het debat op de 22ste is Thom Aussems, de bevlogen
directeur van woningcorporatie Sint Trudo, de motor achter de
spraakmakende transformatie van Strijp-S en een man met visie op en
vragen voor de toekomst van Eindhoven.
Na de inleiding is er ruimte voor vragen en gelegenheid tot discussie.
Dat doen we aan de hand van een aantal stellingen.
Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor dit Eindhovens Burgerdebat.
U bent van harte welkom op 22 november in Het Rozenknopje,
Hoogstraat 59, Eindhoven
Inloop 19.30, aanvang 20.00 uur. Einde van de avond rond 22.00
uur. Entree gratis, consumpties voor eigen rekening
Hans Horsten is opnieuw bereid gevonden de avond te leiden.
Wij denken weer een interessante en inspirerende avond voor u in
petto te hebben. Een avond die u natuurlijk zelf mede bepaalt.
Wanneer u van plan bent te komen wilt u dit dan doorgeven via het
volgende e-mailadres: Burgerdebat@ergon.nu

Zou je dit kunnen zien als een spin-off van de G1000 initiatieven?
Elke poging om de democratie te vernieuwen lijkt mij in ieder geval de moeite waard.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *