50Plus in zwaar weer

Slechte verkiezingsuitslagen zijn nogal eens een reden voor een partijvoorzitter om af te treden, zoals laatstelijk is gebeurd bij de SP. De landelijke SP heeft inmiddels weer een voorzitter, uit Eindhoven nog wel. Er zijn al langer problemen bij de Partij voor de Dieren. De PvdD had zich voorgenomen om op 20 juni congres te houden waar dan een nieuwe voorzitter gekozen moest worden. Er zijn al veel partijcongressen uitgesteld, waaronder die van GroenLinks en het CDA (was 6 juni). GroenLinks functioneert momenteel ook nog steeds met een waarnemend voorzitter. Een andere partij waar de veenbrand lijkt uitgebroken is DENK. De leden wilden op 6 juni vergaderen, maar niet duidelijk is of dit nog doorgaat.

De problemen bij 50Plus staan dus niet op zichzelf. Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van die partij moet het hoofdbestuur uit 7 bestuursleden bestaan die worden gekozen door de ledenvergadering. Ze worden voor drie jaar verkozen, de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie. Al sinds enkele jaren zijn er nog maar 3 bestuursleden actief, waaronder de veelbesproken voorzitter Geert Dales.

Dales schijnt een deal gesloten te hebben met de ideale schoonzoon van de partij, de uit Eindhoven afkomstige Henk Krol. Krol neemt het niet zo nauw met reglementen en past dus uitstekend bij 50Plus. Niemand wil graag voorzitter zijn van zulke ruziemakende oude mannen die alleen nog maar met hun pensioen bezig zijn. Dat pensioen lijkt door het coronavirus inmiddels weer opnieuw bedreigd omdat de pensioenfondsen in geld niet goed veilig hadden belegd (of zoiets, want wat ze precies doen is mij niet zo duidelijk).

De emmer liep over bij 50Plus toen de partijvoorzitter daadwerkelijk te kennen gaf op de kandidatenlijst te willen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, die staan gepland op 17 maart 2021. Tot half december kunnen zich nog politieke partijen laten inschrijven bij de Kiesraad. DE kandidatenlijst bij 50Plus wordt opgesteld door een kandidatencommissie, en die wordt dan weer voorgedragen door het hoofdbestuur zelf. De ledenvergadering bepaalt uiteindelijk wie er in de kandidatencommissie komt.

Maar die ledenvergadering bij 50Plus is al tot tweemaal toe uitgesteld. Het hoofdbestuur kwam met het plan om dit dan maar digitaal af te handelen. Alleen voorzien de reglementen hier niet in. Een van de leden heeft dan ook een kort geding aangespannen waarvan de uitspraak rond 6 mei wordt verwacht. Meestal zal een rechter zich niet al te veel bemoeien met interne zaken van een partij of vereniging, zo ook hier.

Daarnaast heeft het het hoofdbestuur van 50Plus nog behaagd om een afdelingsvoorzitter te royeren omdat die zich niet gehouden zou hebben aan de bestuurlijke integriteit binnen de partij. Daartegen staat dan wel beroep open bij een Commissie van Beroep.

Op de site van FTM.nl staat een verslag te lezen over financiële wantoestanden binnen de partij die volgens FTM moedwillig zijn toegedekt. Dit zal niet alleen spelen binnen 50Plus, want FTM heeft een serie artikelen over financiering van politieke partijen aangekondigd.

Of OuderenAppèl Eindhoven met een landelijke lijst uitkomt, dat is me niet duidelijk. Bij de provincieverkiezingen was dit in elk geval geen succes. We zien wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *