Alweer te weinig en te laat actie

De seinen voor de vijfde golf staan sinds begin oktober 2021 op rood: het aantal besmettingen met corona, de opnamen daarvoor in ziekenhuizen en op ic’s liggen op een stijgende lijn. De zorg loopt vast. En nog neemt de regering geen sluitende lockdown-maatregelen. Het coronabeleid is zo lek als een mandje.

De oorzaken van de oplopende coronacijfers zijn duidelijk: te weinig vaccinaties, vaccinatie biedt geen 100% bescherming, de physical distancing biedt nu geen 100% aanvulling op de vaccinatie.

Te weinig vaccinaties komt door het gedrag van de ongevaccineerden. Zoals columnist Max Pam enkele dagen geleden in de Volkskrant betoogde, hebben die al meer dan een jaar een overvloed aan informatie gekregen, maar dat wijzigt hun gedrag niet. Isolatie van de ongevaccineerden is dan noodzakelijk. Daarbij hoort ook dat ongevaccineerden na andere ernstig zieken aan de beurt komen bij de ziekenhuizen en ic’s. Wat de ethiek betreft, zijn er in dit geval minstens 2: de ene ethiek vraagt het leven van zichzelf en anderen te beschermen, de andere ethiek vraagt in ieder geval dat van anderen niet te beschermen. De regering dient naar mijn opvatting de eerste ethiek te volgen.

Het idee van 100% bescherming door de vaccinatie is een ernstige misvatting. Dat heeft geleid tot onvoorzichtig gedrag van gevaccineerden. Bijvoorbeeld weer naar kantoor, terwijl men ook thuis had kunnen blijven. Bijvoorbeeld massale feesten waarbij geen afstand wordt gehouden. Bijvoorbeeld in Brabant waar vorig jaar tijdens het carnaval de opmars van de corona is begonnen, weer uitbundig carnaval vieren.

Physical ofwel social distancing is bij een infectieziekte een effectief middel om de ziekte in te dammen. Het vergt discipline, maar het werkt desnoods zelfs in plaats van vaccinatie. De wijze waarop dat nu in Nederland wordt toegepast, is absoluut onvoldoende. Bij feesten groot en klein, uit of thuis wordt het meestal niet meer ondersteund met verplichte aanwijzingen en/of ruimtelijke inrichting.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste ongevaccineerden zich zo min mogelijk houden aan physical distancing. Dat pleit er ook voor hen te isoleren.

De situatie in Nederland en Duitsland is redelijk te vergelijken, zij het dat Duitsland geen juli-piek in de besmettingen heeft gehad. Volgens de Duitse, gezaghebbende viroloog Christian Drosten, zal zonder lockdown bij de huidige golf het aantal doden daar minstens 100.000 bedragen. Tenzij het aantal 3-voudige vaccinaties daar de 100% van de bevolking benadert; maar dat acht hij onwaarschijnlijk.
(Overigens heeft hij het daarbij nog niet eens over de veel grotere aantallen te verwachten zieken met langdurig Covid gehad)

Voor Nederland zou die schatting minstens 40.000 doden betekenen.

Dat lijkt mij niet acceptabel. Een lockdown ligt dan voor de hand.

Wat doet de Nederlandse regering: twijfelen. Alweer te weinig en te laat actie.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *