Aussems en Houben zijn het eens eens!

U las het misschien ook vandaag in de krant: Burgemeester Houben van Nuenen waagde de vraag te stellen waarom in Eindhoven wel miljoenen naar urban sports kunnen vloeien terwijl De Tongelreep maar gesloten blijft. Thom Aussems, naar wie ‘Strijp T’ vernoemd had kunnen zijn, reageerde als door een wesp gestoken. De oud Trudo-woningbouwroerganger bekleed inmiddels de voorzittersrol van de stichting Area51 en is daarmee verantwoordelijk voor het beheer van diezelfde stichting. Wie tussen de regels doorleest, ziet dat Aussems en Houben het eens zijn.

“Goedkoop iets roepen”
Burgemeester Houben waagde het de vergelijking te maken die in Eindhoven al meer dan vier jaar verboden is. Wie urban sports & culture vergelijkt met sport of vrije tijd in de meer klassieke zin, die wordt meewarig aangestaard door de vertegenwoordigers van de Eindhovense overheid. Nog duidelijker is dat het geval wanneer woordvoerders ook nog de gouden gloed van de term ‘Brainport’ toevoegen aan een discussie over Eindhovense faciliteiten.

Het was dus te verwachten dat de verbazing van Houben, ook jarenlang in de Eindhovense lokale politiek, gepareerd zou worden. De vraag was wie het voortouw deze keer zou nemen en vanuit welke rol. Het werd Thom Aussems, die de opmerking van burgemeester Houben beschreef als “…goedkoop iets gaat roepen.”

7,2 miljoen (eigenlijk nog een miljoentje of 4 meer)
Aussems stelt in het Eindhovens Dagblad dat de 7,2 miljoen euro die naar urban sport gaat, niet ten laste komt van de EIndhovens begroting. “Dat kost de Eindhovense gemeente dus gewoon niks.” En daarin heeft Thom Aussems gelijk, want de gemeente Eindhoven heeft over dit geld niets te zeggen.

Het zijn miljoenen die namelijk wel in Eindhoven mogen worden besteed, maar niet door het gekozen Eindhovens bestuur. Aussems legt het in het Eindhovens Dagblad uit: “Dat is rijksgeld en de cofinanciering komt van corporatie Sint Trudo en uit de exploitatie van Strijp-S.”

Waarom de focus al zeker een jaar of 8 ligt op de stimulering van urban sport legt Aussems in de reactie van vandaag niet uit. Een paar jaar geleden liet toenmalig wethouder Van Kaathoven het heel kernachtig weten: Eindhoven had een lange historie en een innige band met urban sporten. Het vreemde was wel dat er zich in de raadszaal een kreet van verbazing verspreidde.

We zijn inmiddels een paar wethouders verder en we zien dat linksom of rechtsom de urban sporten genoemd worden door de organisaties die het blijkbaar wél voor het zeggen hebben binnen de stadsgrenzen. En daarmee krijgt Houben gelijk: het ís een heel vreemd fenomeen dat urban sports niet onder budgetaire verantwoording van het Eindhovense gemeentebestuur valt en De Tongelreep wel.

Aussems: “Houben creëert een tegenstelling”
Thom Aussems gaat in zijn reactie nog een stapje verder dan Houben betichten van ongeïnformeerde roeperij vanaf de zijlijn. Aussems stelt dat de Nuenense burgemeester met zijn uitspraken “…een tegenstelling creëert tussen wat goed is voor expats en voor ‘onszelf’. De burgemeester speelt aldus Aussems in op een goedkoop sentiment, terwijl “…in Area51 vooral ook veel Eindhovense jeugd komt.”

Of toch niet?
Aussems is voorzitter van de stichting Area51 en maakt zich terecht hard voor zijn Strijper urban sportpaleis. Maar hij geeft in het Eindhovens Dagblad ook precies weer waarom Eindhovense burgers niet goed begrijpen wat het verschil is tussen Eindhovense jeugd die graag op een plank of stuntfiets bezig is en Eindhovense jeugd die graag in zwembad vertoeft.

Aussems geeft ook nog aan dat in tweede instantie er ook nog geld zal worden vrijgemaakt voor andere voorzieningen voor de stad en de regio. Hij roept Houben op om, als buurgemeente Nuenen, de portemonnee te trekken bijvoorbeeld voor De Tongelreep. Maar Aussems zegt niet dat de gehele regio al verantwoordelijk is voor de kapitaalinjectie van ruim 7 miljoen euro… bestemd voor de skatehal. Daarnaast komt er nog eens 4 miljoen euro van het rijk, eveneens voor urban sports.

Terechte Nuenense verbazing
Houben constateert dat er een tegenstelling is. En die constatering is een terechte. Het meest verontrustende is dat deze tegenstelling slechts één symptoom is van een veel groter probleem. Waaraan welk geld binnen de Eindhovense stadsgrenzen wordt besteed, wordt succesvol bepaald door allerlei lobbyclubjes zoals Brainport Development en Eindhoven365. De echte tegenstelling zit ‘m in het totaal gebrek aan daadkracht, aan regie en ‘ach, laat ook maar’ van het Eindhovense stadsbestuur. Houben’s verbazing is zo gek nog niet, ook Aussems geeft hem (indirect) gelijk.

 

Lees ook:

Burgemeester Houben in het ED

Thom Aussems’ reactie, eveneens in het Eindhovens Dagblad

 

 

 

2 reacties

 • Gouddelver

  Het lijkt mij nuttige informatie, eens te vernemen wat de kostenverhouding is tussen Area51 en de Tongelreep.. Om het concreet te maken: wat kostte De Tongelreep per bezoeker in 2016 (toen was het bad nog open) en wat Area51 in 2018? Een expliciet antwoord op deze site is natuurlijk wenselijk, maar als ik de informatie zonder al te veel moeite op internet kan vinden, ben ik ook tevreden.

  • Bob

   Hallo Gouddelver,

   Ik heb er net een uurtje zoeken op zitten en ik moet je het antwoord schuldig blijven. Het antwoord zou overigens toch slechts als een nevenaspect gelden aangezien de ‘gemeentelijke kosten per bezoeker’ alleen dán een thema is wanneer de gemeente van een voorziening af wil. Dat zagen we eerder bij de ijsbaan en bij recreatiezwembad “De Tongelreep”. Wanneer dezelfde methode daadwerkelijk ook zou worden gehanteerd bij het Muziekgebouw, het Parktheater, Dynamo en De Effenaar, dan zou je vaker je wenkbrauwen verstuiken dan je lief is. Van de hele discussie rondom de ijsbaan heb ik geleerd, dat wanneer de machthebbers binnen het gemeentehuis ergens vanaf wil, dan lukt dat. Les twee: wanneer diezelfde bepalers iets van belang vinden, dan mag daar altijd geld naartoe. Dit staat los van het aantal bezoekers en eigenlijk ook vaak los van het economisch model van het te subsidiëren onderdeel. Tijdens de discussies rondom de bekostiging vanuit gemeentelijke middelen inzake De Tongelreep (pretbad) en het IJssportcentrum is door velen een vergelijking gemaakt met de bekostiging van het Van Abbemuseum. Ik heb daar altijd voor gewaakt aangezien cultuur voor mij een totaal andere functie vervult in onze maatschappij. Wat we bij Area51 zien, is dat een sterke lobby stelt dat de urban scene in feite bestaat uit een samensmelting van cultuur en sport. Daardoor kan een eventuele toegekende subsidie altijd vanuit die twee dimensies worden uitgelegd. Een andere factor, is dat urban sports gezien wordt als kenmerkend voor de metropool die Eindhoven zo graag wil zijn. Wie steden als Amsterdam, Rotterdam, Parijs en/of Sjanghai bezocht heeft, ziet dat de stad Eindhoven zich feitelijk gedraagt als een peuter die de pumps van zijn/haar moeder aantrekt, uitgeschoten rode lippenstift op het gezicht draagt en net doet alsof ze het heel druk heeft met de organisatie van de high tea. Alles voor het imago van een gro(o)t(s)e stad. De creatie van het Brainport-concept mag dan nu gezorgd hebben voor een nieuwe geldstroom, hetzelfde Brainport heeft het stedelijk bestuur gereduceerd tot een tandeloze tijger met bovenal een lege portemonnee. Area51 krijgt geld vanuit Brainport, alles bij elkaar zo’n 11 miljoen en dus niet van de armlastige stad. De buhne is belangrijker dan het daadwerkelijke stuk, met Eindhoven gebeurt wat met Sochi ook gebeurde in de aanloop naar de olympische spelen. De inwoners zijn geen winnaars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *