Bergaf met Brainport: de teloorgang van een sociale, leefbare stad

Groot nieuws afgelopen week. Het Rijk sluist 1,7 miljard naar de regio en het bedrijfsleven doet daar nog eens een 800.000 miljoen bij. Het Eindhovens Dagbladi bericht triomfantelijk:

Missie geslaagd: volle buit voor Zuidoost Brabant is binnen (..). Had PSV zo gespeeld als de bazen van Brainport dan was trainer Peter Bosz ongetwijfeld tevreden geweest.”

ASML – Google Earth

De regio-ambities teruggebracht tot winnen en verliezen, platter kan het niet. Het was een beschamende vertoning. ASML topman Peter Wennink hoeft maar enkele dreigementen te uiten om verdere groeiplannen in het buitenland te realiseren, en het politieke bestuur gaat door de knieën. Weg zijn de voornemens om inkoop van eigen aandelen te belasten en de belastingvrijstelling voor hoogopgeleide expats af te bouwen. De gewone burger krijgt daarvoor de rekening gepresenteerd.ii

Het machtsvertoon dat over de regio is heengekomen, maakt in ieder geval duidelijk wie de baas is en hoe een superrijk bedrijf als ASML te werk gaat als het zijn zin niet krijgt. Dat bewijst wederom dat Nederland veel meer oligarchisch dan democratisch bestuurd wordt.

In het kader van de operatie ‘ontnuchtering Brainport’ ga ik opnieuw wat ballonnetjes doorprikken en lastige vragen stellen. Dat is dankbaar werk in een regio waar ASML als een Gouden Kalf aanbeden wordt.

Net als Wim Hendriksen enkele maanden terug op deze website uiteen zette, zal ik betogen dat Brainport vanaf 2024 in een neerwaartse spiraal terecht kan komen. Zij het om andere redenen. Maar eerst nog enkele gedachten over ‘ons bedrijfsleven’.

Niets lelijks over ‘ons’ bedrijfsleven

Een tijdje terug reageerde burgemeester Jeroen Dijsselbloem, geheel in de geest van derde-weg-socialist, verbolgen op raadsleden die kritisch waren op de snelle groei van bedrijven in Brainport:

Laten we in de raadszaal nooit lelijk praten over de rol van ons bedrijfsleven.”

De burgemeester voegde er aan toe dat hij een heel grote lichtreclame van Philips op zijn kantoor heeft hangen, omdat ‘wij geschiedenis en traditie hebben’.iii

Het kan verkeren. Als minister van financiën pleitte hij acht jaar terug nog voor het aan banden leggen van bonussen van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven. Maar kennelijk zitten de perverse prikkels van het aandeelhouderskapitalisme hem tegenwoordig minder dwars.

Geen lelijk woord? Laten we kort de kwaliteit van ‘onze’ techbedrijven doorlichten. NXP overweegt daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Dat kan zomaar gebeuren omdat het aantal werknemers in Nederland relatief klein is (op het hoofdkantoor in Eindhoven werken 800 mensen). Of je daar veel tranen bij moet laten is de vraag. Dat bedrijf is de speelbal van grootkapitalisten. Zo dreigde het bedrijf in 2019 opgeslokt te worden door het Amerikaanse Qualcomm.iv De graaicultuur en zelfverrijking van de NXP-top is velen een doorn in het oog. Alleen al in 2019 streek topman Rick Clemmer 77 miljoen dollar op aan salaris, bonus en toegekende aandelen.v Het bedrijf ondergaat de ene na de andere reorganisatie, met aanhoudende onrust en arbeidsonzekerheid.

Toen nog Philips Lighting – Foto: Rien Valk

Dat laatste geldt ook voor Philips, inmiddels een medisch technologiebedrijf dat gebukt gaat onder grote schandalen. En het geldt voor Signify, de voormalige lichttak van Philips. Bij dat laatste bedrijf zijn de afgelopen jaren enkele duizenden banen verdwenen. In 2020 ontstond veel ophef toen topman Eric Rondolat – inkomen: een kleine drie miljoen per jaar – alle 32.000 werknemers (wereldwijd) verzocht om drie maanden lang een deel van het salaris in te leveren.

Atos, de ICT-reus die ook in Eindhoven zit, maakte recentelijk een vrije val op de beurs. Deze multinational is al jarenlang verwikkeld in een duivels overnamespel, vaak met geleend geld gefinancierd.vi

Voor ASML ligt dat geheel anders. De laatste drie jaar onstuimig groeiend, zonder concurrenten, en al een jaar of acht geen prooi meer voor vijandelijke overnames. Grote, strategische aandeelhouders als Intel dwingen het bedrijf tot stabiele groei.

Ja, ‘ons’ gerenommeerde bedrijfsleven staat er dus niet al te mooi op. Van de drie P’s die bij duurzaam ondernemen voorop horen te staan, draait het voornamelijk om Profit. People hangt er een beetje bij en Planet lijkt inmiddels van de aarde verdwenen. Winstmaximalisatie en zelfverrijking zijn nog altijd onaantastbare principes. Pijnlijk genoeg maakt ‘ons’ bedrijfsleven deel uit van een kapitalisme dat rucksichtslos op de hoogste rendementen gokt (bijvoorbeeld via private equity).

Trots op ‘onze bedrijven’ lijkt dus lang niet altijd gepast. Gezonder is op onze hoede te zijn wanneer we ons verhouden tot die grootmachten. Immers, ze opereren buitengaats, dwingen in elk land soepele fiscale regels af en wurmen zich – vergeleken met het midden- en kleinbedrijf – relatief gemakkelijk onder toezicht en regulering uit.

Gaat het vanaf 2024 bergaf met Brainport?

Zoals gezegd, een tijdje terug schreef Wim Hendriksen, oud-hoofd IT bij Philips/ASML en Fontys-docent, op deze website een interessant verhaal over de toekomst van Brainport: ‘vanaf nu gaat het bergaf met Brainport Brabant’.vii

Hij bedoelt daarmee dat ASML over zijn hoogtepunt heen is en zijn heil vooral in Oost-Azië zal (moeten) zoeken. Hij schetst kort drie scenario’s. Ten eerste zal China alles op alles gaan zetten om een eigen lithografiemachine te bouwen. Als dat lukt zal een Chinese concurrent er veel aan gelegen zijn om ASML klein te krijgen. Een tweede scenario is dat ASML op termijn die machines in Taiwan of Zuid Korea gaat maken. Tenslotte is er nog een scenario zonder opvolger voor de nieuwe High-NA EUV lithografiemachine. Omdat betaalbare oplossingen om transistoren nog kleiner te maken uitgeput raken, zal ASML zich gaan toeleggen op software lithografie. Het ligt in de verwachting dat software ontwikkelaars dicht bij de Oost-Aziatische klanten gaan werken.

Ongeacht welk scenario het wordt, Hendriksen maakt duidelijk dat de snelle groei van ASML in Brainport zomaar in zijn tegendeel kan omslaan. Ook bij ingrijpende geopolitieke ontwikkelingen kan de regionale economie grote klappen oplopen.

Wat is de les? Zet niet alle kaarten op ASML en zijn toeleveringsbedrijven. Maak de regio minder afhankelijk van die gigantische productieketen. De kaart die de regio moet trekken is: diversifiëren! Ondersteun andere maakindustrieën en investeer nog meer in beloftevolle, groene startups. Eindhoven had in 2022 al meer dan 1000 start- en scaleups, tezamen goed voor ruim 25.000 banen.viii Kortom, de regio moet zich beter indekken tegen de risico’s van een economie die teveel gericht is op de vervaardiging van lithografiemachines.

 

Bergaf 2: de stad minder leefbaar

Het kan dus resoluut achteruit gaan met Brainport als de banenmachine enkel blijft afgestemd op ASML. Maar er zijn andere neergang-scenario’s. Het kan ook bergaf gaan vanwege de brute en verregaande fysieke en ruimtelijke ingrepen die de komende groeisprong met zich mee brengt. En vanwege de komst van nog meer kenniswerkers waardoor de sociaaleconomische ongelijkheid groter wordt en toegang tot publieke voorzieningen steeds verder op slot komt te zitten.

Duidelijk is dat de ruimte om te groeien die Eindhoven tot diep in de twintigste eeuw had, inmiddels is opgesoupeerd. De resterende natuur moeten we in stand zien te houden. De groeispurt, zo is de gedachte, moet dan maar binnen de stad gaan plaatsvinden, te midden van de bestaande bebouwing. Maar dat gaat niet lukken als we een leefbare stad willen behouden. Met 40.000 extra woningen en een ondergronds busstation zitten we de komende decennia in een bouwput waarin van alles overhoop wordt gehaald, vooral in de Binnenstad, de omgeving van het station en Fellenoord. Maar ook in de regio. Daar moeten de verkeersinfarcten en het verstopte elektriciteitsnetwerk vlot worden getrokken. En dan moeten ook nog nieuwe bedrijventerreinen uit de grond worden gestampt.

Eindhoven stond in 2020 na Zürich het hoogst genoteerd op de wereldwijde ranglijst van meest leefbare steden.ix De stad wordt gewaardeerd omdat het ruimte, groen en een relatief relaxte, dorpse sfeer heeft. Precies dat dreigt te worden opgeofferd op het altaar van de groeispurt.

Bergaf 3: een diepere sociale kloof

De bestuurders van Brainport willen van Eindhoven een hightech-metropool maken die in Europa de toon aangeeft. Dat betekent onvermijdelijk dat de stad in de greep komt van gentrificatie: de stad wordt aantrekkelijker gemaakt voor investeerders en mensen met hogere inkomens. Een koopkrachtig publiek krijgt het voor het zeggen. De laatste jaren tekent zich die yuppentirannie in onze stad al scherp af. Tegelijkertijd maken mensen met een lager inkomen en met minder diploma’s, onder wie mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, plaats voor het ‘nieuwe geld’. Het gevolg is dat de sociale tweedeling diepe sporen gaat trekken.

Maar het geld van het Rijk – de ‘volle buit’ volgens het Eindhovens Dagblad – zal toch ook benut worden om brede welvaart te garanderen? Dijsselbloem wil ‘groei in balans’, met aandacht voor welvaart én welzijn. Maar dat is een slag in de lucht. In zowat elke grote stad die een felle groeispurt achter de rug heeft, neemt de sociale tweedeling toe. Rijkdom in de businessdistricten, armoede in de volkswijken. Dublin is een treurig voorbeeld. En dan te bedenken dat we al jaren met sociale achterstanden worstelen – waaronder verdringing op de woningmarkt en gebrekkige toegang tot zorg – die mede het gevolg zijn van de groei die Brainport tot dusverre teweegbracht.

Spreiden van risico’s

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Dijsselbloem erop heeft gewezen dat het zo maar voorbij kan zijn met de Brainport-groei. In een interviewx vertelde hij:

Ik denk dat de techbedrijven van nu er over een aantal decennia niet meer zijn of helemaal zijn veranderd. Zo hard gaat het.”

Dat is een juiste observatie. Maar toch wil de regioburgemeester het vermetele brainport-groeiproject op zijn schouders nemen. Dat is onbegrijpelijk. Als de toekomst zo ongewis is als hij schetst, waarom dan de komende jaren wederom tienduizenden expats hier naar toe halen? Dat is vragen om sociale ravage.

Toch bracht Dijsselbloem onlangs een interessant argument naar voren: het gaat niet om Eindhoven of Brainport, maar om het hele land. Paul van Nunen, directeur van Brainport Development, beaamde datxi:

Dit kunnen wij als Brainport niet alleen uitvoeren. Dat gaan we met Twente, Delft, Groningen en de ministeries aanpakken”

Hè hè, nu zijn we er. Hier klinkt eindelijk verantwoordelijkheidszin door. Ik zou zeggen: Brainport-bestuurders ga daarmee aan de slag. Spreidt de technologische innovatie en economische groei over het land. Hou dus op met die extreme groeispurt-plannen hier in Zuidoost Brabant. Haal die absurde druk af van de regio! We moeten varen op het kompas van beheersbare en sociaal-verantwoorde groei.

Tenslotte, dames en heren politici, schrap de belastingkorting voor expats. Waarom de grote spelers nog meer in de watten leggen? Het is de omgekeerde wereld: de Nederlandse belastingbetaler moet krom liggen om miljarden subsidie te verstrekken aan Brainport, waarvan een aanzienlijk deel bestemd is voor verdere groei van ASML. Ter herinnering, dat bedrijf maakte alleen al in 2023 bijna 8 miljard winst.

Bas van Stokkom is socioloog en verbonden aan de Stichting Beter Eindhoven. Voor meer opiniestukken over stad en regio zie https://basvanstokkom.eu/brainport-dromen/


i Eindhovens Dagblad, 26 maart 2024.

x Eindhovens Dagblad, 30 oktober 2023.

xi https://innovationorigins.com/nl/25-miljard-voor-brainport-nee-dit-gaat-om-nederland-of-zelfs-europa/

8 reacties

 • Bas, even wat aanvullende informatie:
  1. Zoals de co-auteur Thom Aussems van enkele van jouw bijdragen zelf beweert: de bewoningsdichtheid in Eindhoven is erg laag vergeleken met andere Nederlandse en buitenlandse steden. Iets meer verdichting (en dat hoeft geen hoogbouw te zijn) zal helpen om (wijk)voorzieningen rendabel te maken of houden.
  2. De reden dat er internationale nieuwkomers naar de regio komen, is omdat Nederland al decennia-lang nog niet de helft van de technische specialisten opleidt waar het land behoefte aan heeft. Het grootste deel van de hulp die het kabinet afgelopen week heeft toegezegd is bedoeld om dat gat te dichten, beginnend in het primair onderwijs. Dat is niet ten behoeve van een (1) bedrijf, maar voor een heel land dat snakt naar voldoende vakmensen zoals loodgieters, elektriciens, installateurs, lassers en verspaners. Kinderen die we hier opleiden hoeven niet uit het buitenland te komen en verlichten de druk op de woningmarkt.
  3. Burgemeester Dijsselbloem vraagt aandacht voor de tweedeling in de maatschappij en onderneemt concrete initiatieven om die te voorkomen. Hij doet dat op een actiegedreven manier waar het bedrijfsleven haar bijdrage aan levert. Lees in dat verband bijvoorbeeld wat ASML schrijft in haar net verschenen jaarverslag: https://www.asml.com/en/investors/annual-report/2023#social Er wordt ook geleverd door het bedrijfsleven. De eerste twee betaalbare woningbouwprojecten voor circa 500 woningen zijn van start en er zullen er nog vele volgen (https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4428312/na-veldhoven-komt-eindhoven-asml-geeft-opnieuw-financieel-zetje-in-de-rug). Om te twijfelen aan Dijsselbloems toewijding doet hem onrecht en de feiten wijzen uit dat hij al effectief is.
  4. Tenslotte: dit stuk is een opsomming van risico’s, die allemaal worden gepresenteerd als onvermijdelijkheden. Dat laatste is allerminst het geval. De Brainport-regio is juist herrezen als een fenix uit de as van Centurion dankzij hoop, inzet en vertrouwen om risico’s om te zetten in kansen. Het resultaat is een dynamische regio waar jonge mensen weer kansen zien voor een duurzame, toekomstbestendige kennis- en maakindustrie waar ze hun bijdrage aan willen leveren. Deze regio levert een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke uitdagingen. Deze nieuwe generatie verdient onze steun en toewijding, in plaats van een op angsten (vermomd als zorgen) gebaseerd “nee” tegen verandering wat vooral gunstig is voor degenen die hun plekje onder de zon al hebben veilig gesteld.

  • Bob

   Hallo Lucas,

   Dankjewel voor je reactie op Digitale Stad Eindhoven. Met name dit onderdeel ‘pakte’ me:

   ‘Het resultaat is een dynamische regio waar jonge mensen weer kansen zien voor een duurzame, toekomstbestendige kennis- en maakindustrie waar ze hun bijdrage aan willen leveren. Deze regio levert een belangrijke bijdrage aan de grote maatschappelijke uitdagingen. Deze nieuwe generatie verdient onze steun en toewijding,’

   Ik ben van mening dat deze groep zowat de enige groep is die volop steun en toewijding krijgt en dat al jarenlang. Het is die groep die werkzaam is, gaat zijn, bij ASML of haar toeleveranciers. En dat is precies de focus waarvan Bas van Stokkum aangeeft dat aan die focus een keerzijde kleeft. Dat hij burgemeester Dijsselbloem zich niet ook hard ziet maken voor die andere kant, ben ik wel met Van Stokkum eens. Dat is ook een lastiger boodschap om vorm en inhoud te geven.

   Van Stokkum serveert risico’s die wellicht niet onvermijdelijk zijn. Maar het Brainport/ASML-succesverhaal biedt daarin een mooi tegenwicht: het is de alles-oplossende reddingsboei voor de 040-economie. Ook dat hoeft niet zomaar te zijn.

   De dialoog dient inhoudelijk gevoerd te worden en dat zijn we nu eindelijk (steeds meer) aan het doen. Dat is een goede zaak.

   • Rien Valk

    Bob,
    Vallen bankwerkers, frezers, fijn instrumentmakers, monteurs, schilder/spuiters en andere vaklui die deels bij ASML maar vooral ook bij de andere toeleveranciers in de regio werken buiten jouw groep? Die “gewone” vaklui zijn ook onmisbaar, toch? Ook zij vinden hier werk.
    Werk wat we niet genoeg kunnen waarderen zoals Robbert Dijkgraaf wist te vertellen in de Volkskrant van 7 januari 2023 waarin het MBO en de waardering voor hen aan de orde kwam.

    Ik denk dat we moeten oppassen ASML alleen te zien als een verzameling academici en buitenlandse profiteurs met belasting voordeel. In dat opzicht heeft Lucas een punt als hij het heeft over jonge mensen die hier een bijdrage kunnen en willen leveren.

  • bas van stokkom

   Beste Lucas,

   Ik ben het met je eens, meer verdichten in de stad is hard nodig. Ook het optuigen van technische opleidingen is prima. Jouw beeld dat jonge mensen het in deze regio goed getroffen hebben, kan ik echter niet onderschrijven. Veel jongeren hebben nauwelijks kansen, laat staan een eigen woning of appartement. Maar dat zei Bob hierboven ook al.

   Prachtig dat ASML financiële impulsen aan de regio wil gaan geven, hoewel dat eerlijk gezegd een beetje laat komt. Ik kijk reikhalzend uit welke bijdragen ASML aan de regio wil gaan geven. Tijdens een debat over de uitdagingen van de schaalsprong in het Stadhuis Eindhoven op 25 januari 2024 sprak je over ‘honderden miljoenen euro’s’. Dat is vorstelijk! Of had je het over ASML wereldwijd? Hopelijk gaan die miljoenen niet alleen naar PSV! Maar serieus, het zou heel fijn zijn wanneer je eens uiteen wil zetten wat ASML precies van plan is bij te dragen aan de lokale gemeenschap. We horen daar maar weinig over.

   Je verwijst hierboven naar het jaarverslag. Het spijt me, dat is een marketing- en pr-document dat volledig in het teken van borstklopperij staat. En wel 355 pagina’s lang. Een eindeloze reeks goede bedoelingen passeert de revue. Ongeveer zoals de utopische socialisten vroeger hun sociale paradijs in de etalage zetten. Bovendien, ook nog in het Engels. Zet alsjeblieft gewoon in het Nederlands uiteen wat burgers van ASML kunnen verwachten!

   ASML is in veel opzichten een prachtig bedrijf en het zou ons veel waard zijn wanneer het bedrijf de komende jaren voor een stabiele en beheersbare groei blijft zorgen. Maar waarom ineens zo’n furieuze schaalsprong?
   Eind 2022 kwam ASML plots met de mededeling dat veel en veel meer werknemers nodig zullen zijn: maar liefst 72.000. Het aantal nieuwe woningen dat in 2040 beschikbaar zou moeten zijn, werd plotseling opgeschroefd van 70.000 naar 100.000.

   Je begrijpt Lucas, daarmee overvalt ASML de regio. Wij moeten ons maar voegen naar die spectaculaire ambities. Ik vind dat onbehoorlijk en aanmatigend. ASML veroorzaakt daarmee veel onrust en de druk op de regio wordt buitensporig opgevoerd.

   Een groot probleem is dat de regio gebukt gaat onder oligarchisch bestuur. Alle beslissingen gaan over de hoofden van burgers heen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Talloze vragen wachten op een antwoord.

   – Hoe is dat getal van 72.000 nieuwe werknemers onderbouwd? Op welke termijn zouden die tienduizenden mensen aan de slag moeten?
   – Waarom is spreiding van bedrijfsactiviteiten over andere regio’s in Nederland geen optie?
   – Welk beslag gaan ASML de komende jaren op de regio leggen? Waar zouden de nieuwe bedrijfsterreinen gerealiseerd moeten worden?

   We zouden het op prijs stellen wanneer ASML openheid van zaken zou geven over die vragen. ASML heeft een verantwoordingsplicht naar de bevolking van de regio.

 • Peter

  Lekker polariserend stukje (‘Yuppentirranie?’ ‘Diepe sporten’).. Draagt mooi bij aan de verhuftering van de maatschappij.

  Het lijkt me bovendien goed om te kijken waar het geld naartoe gaat. In tegenstellnig tot het suggereren dat het direct in de zakken van ASML komt. Het gaat namelijk naar de regio, naar woningbouw, infrastructuur en cultuur.

  Het is goed om zorgen te uiten en zaken aan de kaak te stellen. Maar om een doembeeld te schetsen als zijnde een onvermijdelijk scenario is enkel bangmakerij.

  Want welke sociale en leefbare stad gaat er precies verdwijnen op de Fellenoord? De kilometerslange onnodige asfaltwegen? De uitlaatgassen? De paar boompjes en tientallen vierkante meters onbruikbare grasberm? De parkeerplaatsen?

  • Bob

   Waarom is het polariserend? Omdat Bas van Stokkum een aantal kanttekeningen plaatst die op zijn zachtst gezegd een reële mogelijkheid vormen? Ik zie overigens ook niet hoe de beschouwing zou leiden tot verhuftering, tenzij je het vervelend vindt dat er een afwijkende mening wordt beschreven waarbij iemand ook nog de moeite heeft genomen om die te onderbouwen.

   Waar staat overigens dat het geld direct in de zakken van ASML terecht zou komen? Dat suggereert Van Stokkum volgens mij niet. Jij stelt dat het naar de regio, naar woningbouw, infrastructuur en cultuur gaat. Dat is allemaal waar, maar dan wel tegen de achtergrond dat deze regio vormgegeven dient te worden met het ASML-netwerk in het achterhoofd. Dat is waar Van Stokkum volgens mij veel eerder op hint.

   Over Bas van Stokkum’s bangmakerij maak ik me geen zorgen: de gemiddelde Brainporterling zal de mening van de marketingmachine van Brainport Development toegedaan zijn. Ik moest een beetje lachen omdat na de binnengehaalde Haagse buit ASML alsnog te kennen gaf niets te kunnen garanderen aangaande de toekomstplannen van het oud-Philipsonderdeel. ASML is een commercieel bedrijf met aandeelhouders en met dat in gedachten is alles mogelijk. Philips heeft ons geleerd dat met ‘alles’ ook het onmogelijke dient te worden meegenomen.

   Het allergoedkoopste argument om Van Stokkum’s artikel aan te vallen is je keuze om te wijzen op de Fellenoord. Alsof de leefbare stad op andere plekken niet bedreigd wordt door de bouw van 40.000 woningen. Leefbaarheid hoef je niet alleen maar te creëren, je kunt haar ook proberen te behouden.

   • Peter

    Yuppentirranie?

    Tirrannie wordt beschreven als “vorm van regeren met behulp van geweld en onderdrukking”.

    Met dergelijke uitspraken ben je wel degelijk bezig met het versterken van tegenstellingen. Zou een socioloog toch moeten weten. Of is het bewust gedaan…..

    • Rien Valk

     @Peter,
     Als je slechts je irritatie kwijt wilt door op de man te spelen of wat algemene kreten te poneren, dan heb je nog steeds https://dse.nl/over-ons/ niet goed gelezen. We stellen kritisch en inhoudelijk commentaar en voorstellen tot verbetering op prijs daar worden we hopelijk allemaal beter van. Maar het lukt je nog steeds slecht om inhoudelijk in dialoog te gaan, met respect voor andermans standpunt. Jammer! Hierboven speel je ook weer op de man. Je laatste reactie hieronder is dan ook verwijderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *