Beter resultaat bij de derde golf van het coronavirus?

Vietnam heeft 95 miljoen inwoners en grenst aan China waar het coronavirus vermoedelijk is begonnen. Desondanks zijn in Vietnam aan de ziekte tot nu toe 35 mensen overleden.
Zie:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/20/vietnam-covid-economic-growth-public-health-coronavirus/

Bij de eerste coronagolf overleden in Nederland ongeveer 10.000 mensen volgens oversterftegegevens van het CBS, terwijl 25.000 tot 30.000 mensen, van jong tot oud, langdurig Covid19 kregen volgens een grove schatting van een vertegenwoordiger van het Nederlands Huisartsen Genootschap . Langdurig, wat naar schatting bij 10% van deze mensen kan overgaan in levenslang.

Bij de tweede coronagolf zijn er in Nederland al veel meer mensen overleden dan in Vietnam. Het virus blijkt enorm verspreid te zijn. Zie bijvoorbeeld de besmettingen op de kleurenkaart van het RIVM op deze webpagina:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel/
Aan de tweede golf valt ook geen eer meer te behalen.
Zie ook:
https://www.groene.nl/artikel/voor-wie-doen-wij-dit-nog

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de regeringen Rutte ernstig hebben gefaald door de voortdurende bezuinigingen op de paraatheid van de zorg en door onvoldoende en te late bestrijding van het coronavirus.

Een vaccin zal Nederland in 2021 niet uit de brand helpen. Stel dat er een vaccin is en dat 75 procent van de bevolking ingeënt wordt. Stel dat 75 procent van de degenen die ingeënt zijn, daardoor immuun zijn, dan is 56 procent van de bevolking immuun. Dan kan het virus zich nog vrij verspreiden bij de overige 44 procent van de bevolking, terwijl men niet weet wie daarvan risico lopen op een ernstig ziekteverloop.

Daar komt nog bij dat de factor R die aangeeft hoeveel mensen iemand met het coronavirus kan besmetten, een gemiddelde van de bevolking is, bijvoorbeeld 1,3. De verdeling is scheef, zo scheef dat er zogeheten superverspreiders blijken te zijn die wel meer dan 100 anderen besmetten, waarbij het verspreidingspatroon moeilijker te achterhalen is.

Het zou dan ook verstandig zijn dat de regering drastisch van koers verandert. Dit zou kunnen door het advies te volgen van het Red Team om de besmettingen met het coronavirus effectief in te dammen in plaats van zoals tot nu toe vooral de gevolgen voor de ziekenhuizen af te zwakken. Dus niet meer achter de feiten aanlopen, maar proactief handelen. Dat vergt een soort algehele mobilisatie die bij de derde golf een goed resultaat kan opleveren.
https://www.c19redteam.nl/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-22-RedTeam-Voorkom-een-derde-golf.pdf

Misschien is daar wel een andere regering voor nodig, maar de verkiezingen van de Tweede Kamer 2021 plus de kabinetsformatie komen in dat geval te laat voor de derde golf.

Naschrift 1

Voor mensen met langdurig Covid19 is speciaal de organisatie C-support in het leven geroepen. C-support levert de nazorg voor patiënten na een coronabesmetting. Aanmelding kan 3 maanden nadat men Covid19 heeft gehad en er sprake is van complexe klachten.
Zie:
https://www.c-support.nu/

Overigens is langdurige Covid19 in het Verenigd Koninkrijk nu als officiële ziekte erkent, terwijl die na 8 weken beschouwd wordt als chronisch. Gezien de criteria van C-support is er voorlopig nog onduidelijkheid over de aard en termijn van langdurige Covid19.

Naschrift 2

In Engeland bleek bij een steekproef van 100.000 personen in augustus 2020 dat 6 procent van de populatie antilichamen tegen Covid19 had, bij een even grote steekproef in september bleek dat 4,4 procent te zijn.

Twee conclusies lijken plausibel:

  • Kudde-immuniteit bij Covid19 is zonder vaccinatie niet haalbaar.
  • De immuniteit loopt na de vaccinatie terug, zodat de vaccinatie na enige (nog onbekende) tijd herhaald moet worden. Tenzij de natuurlijke immuniteit korter duurt dan die van een vaccin, waarover nu nog niets bekend is.

Verder is het waarschijnlijk dat vaccins goedgekeurd worden die bij 50 procent van degenen die ingeënt zijn, immuniteit geven. Als daarmee 75 procent van de bevolking wordt ingeënt dan leidt dat tot een totale immuniteit van 37,5 procent van de bevolking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *