Brandveiligheid van bestaande hoge gebouwen in Eindhoven

Na de verschrikkelijke flatbrand in Arnhem dacht ik terug aan een artikel in De Volkskrant van 15 november jl. Naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in London onderzocht Jos Lichtenberg, emeritus hoogleraar Building Technology aan de TU/e, de Nederlandse situatie. Naar aanleiding van zijn bevindingen waarschuwde hij voor ‘honderden’ brandgevaarlijke panden in Nederland.

Eindhovense steekproef
De dag erna bracht het Eindhovens Dagblad een vergelijkbaar artikel: ‘Oud-prof TU Eindhoven: ‘Tien procent hoge woongebouwen is ‘risicovol’ bij brand’. Van de 79 Eindhovense hoge gebouwen die Jos Lichtenberg bezocht, bleken er 10 niet brandveilig. Soms ontbrak het aan een (deel van) een brandtrap of voorzieningen waar de brandweer mee aan de slag zou moeten kunnen, Ik weet niet zeker hoe de steekproef vertaald is naar het totale bestand aan hoge gebouwen, maar in totaal zou het in Eindhoven om 35 onveilige gebouwen gaan. Dat is althans wat De Volkskrant te kennen geeft.

Gemeente Eindhoven herkent het beeld niet
In het Eindhovens Dagblad valt te lezen dat de Gemeente Eindhoven een afwijkend beeld heeft. 240 van de 273 hoge gebouwen zijn door de gemeente onderzocht en daarvan zijn er 9 met tekortkomingen gesignaleerd. Dat is een kleine 4% van het huidige bestand aan hoge Eindhovense gebouwen. Bijzonder, aangezien Lichtenberg zelf uitkomt op ruim 10% en we mogen laatstgenoemde niet wegzetten als een amateur op het gebied van onderzoek naar brandveiligheid.

Verantwoordelijkheid
Opvallend is dat de Gemeente Eindhoven aangeeft dat de eigenaren van de gebouwen tot 1 december de tijd hebben om uitleg te geven. Vervolgens wordt bezien of en hoe maatregelen worden toegepast. Dat proeft een tikkeltje vrijblijvend en dat is zeker tegen de achtergrond van de recente bankstelbrand in de Arnhemse flat eigenlijk onwenselijk. Wat ook lastig is, is de verantwoordelijkheidsvraag: is het aan de gebouweigenaar of aan de gemeente om te constateren wat de status is als het om brandveiligheid gaat? Is er handhaving en zo ja, hoe vrijblijvend is die?

Valt wel mee
Misschien nog wel verraderlijker dan de kans op brand is de hersenpan van de mens; die van u en mij dus. Jos Lichtenberg geeft het aan met één zinnetje in De Volkskrant: ‘Na een grote brand ebt de urgentie weg’. Het staat in een alinea waarin ook te lezen valt dat in Nederland brandrisico’s enorm worden onderschat. Daar word je niet vrolijk van.

Slachtoffers aan het Stationsplein
Gelukkig hebben we in de recente geschiedenis in Eindhoven nauwelijks branden in gebouwen gehad waarbij mensen ernstig letsel of erger opliepen. De grootste die ik heb kunnen vinden vond in 1971 plaats in het toenmalig Hotel ’t Silveren Seepaerd aan het Stationsplein. 9 van de 86 aanwezigen verloren het leven en als je de beschrijving op wikipedia leest, snap je dat Jos Lichtenberg zich terecht nog steeds druk maakt om brandveiligheid.

De verspreidingssnelheid van vuur en giftige rook verdienen respect en ontzag, maar bovenal voldoende preventieve maatregelen. Laten we hopen dat Jos Lichtenberg bij een tweede steekproef beduidend minder hoogbouw als onveilig betitelt… op de één of andere manier heb ik in zijn oordeel nèt iets meer vertrouwen dan in dat van onze gemeente.

Innovatie
Tot slot hoop ik dat de Eindhovense blusbrigade goed uitgerust en getraind zal worden om de uitdagingen in de nog te bouwen Eindhovense torens het hoofd te kunnen bieden. Een mogelijke oplossing, innovatief en letterlijk high tech, zou wel eens de blus drone (youtube) kunnen zijn. Ik hoop zoiets nooit in actie te hoeven zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *