Carnaval der politici: gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

In de Stemwijzer voor Eindhoven kom ik uit op Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks, PvdA e.d. In het nieuwe jargon de ‘woke partijen’. De PvdD pleit tenminste nog voor een proef bij Cure in het ophalen van PBD (plastic, blik, drinkpakken). Ik erger me mateloos aan het maandelijks zelf wegbrengen van een hele vuilniszak vol met wegwerpplastic, blik en melkpakken van de Albert Heijn. In andere gemeenten laat de gemeente dit wel netjes aan de straat ophalen. GroenLinks leverde 2018-2022 de wethouder in de afgelopen raadsperiode voor dit beleidsonderdeel afvalinzameling. De milieustraat aan het kanaal werd gesloten. Je moet een auto hebben om de nog 2 resterende lokaties te bereiken. Het verhaal dat de PvdA en GroenLinks Eindhoven tot fietsstad willen omtoveren komt totaal ongeloofwaardig over. Ze zijn niet eens in staat een fietspad naar Helmond aan te leggen. Er ligt nog steeds helemaal niks, een bestaand fietspad dat er al lag.

GL heeft met haar andere wethouder geblunderd in het dossier over de thuiszorg (WMO). In hun verkiezingsprogramma stelt GroenLinks dat ze het klimaatdossier goed hebben beheerd. Dat kan zo zijn, maar de Vestdijk is nog steeds toegankelijk voor autoverkeer. Daar hebben ze onder druk van VVD en CDA mee ingestemd. Aan Eindhoven Airport verandert in de praktijk ook niks. Het zijn mooie woorden allemaal.

Ook het CDA heeft geblunderd in het dossier zwembad Tongelreep, dit in navolging van de SP indertijd (toen ze nog in het college zaten). Het CDA en de VVD hebben de populistische toon van de Lijst Pim Fortuyn overgenomen. Zo willen ze de hele Tongelresestraat onder verscherpt toezicht stellen met camera’s. Gelijk de Kruisstraat in Woensel. Alle drie partijen willen de drugscriminaliteit en de ondermijning te vuur en te zwaard bestrijden. Geen afvaldumpingen van xtc-labs meer in de natuur of het riool. Ondermijning, dat mag niet. Een open deur die het altijd goed doet natuurlijk.

De LPF in Eindhoven is een wat vreemde eend in de bijt. Het is een ronduit populistische en racistische politieke partij in de Eindhovense gemeenteraad. Fascistische kan en mag je ze niet noemen. Daar staat mogelijke nieuwkomer in Eindhoven en Helmond paraat voor: het Forum voor Democratie, met Thierry Baudet op de poster. Het Forum is een ronduit fascistische en neo-nazistische politieke partij. Vreemd dat het OM er niets tegen durft te ondernemen. Maar dat kan je ook zeggen van hun racistische broertje, de PVV van Geert Wilders. Op dit soort landelijke uitwassen in Den Haag en de provincies baseert de LPF -Eindhoven haar politieke gedachtengoed. Tegen de islam, tegen migranten en vooral tegen de burgemeester. Voor de LPF is de huidige burgemeester de kwade genius die in alle complotten, volgens de LPF-lijsttrekker, aan de bestuurlijke touwtjes trekt.

Een andere nieuwkomer, Volt, dreigt al in de kiem te sterven. Ze hebben landelijke een soortgelijke strategie gekozen als het partijbestuur van BIJ1 in de eliminatie van door het partijbestuur ongewenste elementen. In het geval van Volt betreft het zelfs hun eigen Kamerlid. Dat Kamerlid heeft de advocaat van Wilders in de arm genomen en dreigt nu met een kort geding tegen de Kamerfractie. Het partijbestuur van Volt klungelt maar wat aan. Voor Eindhoven is dat extra pijnlijk omdat hun lijsttrekker uit De Kempen komt.

De ouderenpartijen hebben ook hun basis in Eindhoven. 50Plus komt met een standaard raamprogramma, dat op zichzelf goed in elkaar steekt. Landelijk is 50Plus al helemaal van de kaart geveegd. Het Ouderen Appèl komt daarentegen met een minimale tekst op hun nieuwe website. Ze hebben hun huiswerk gewoon niet goed gedaan, terwijl ze toch al jarenlang in de raad zitten. Het Ouderenappèl tracht wat mee te snoepen van de naamsbekendheid van Hart voor Den Haag / Groep de Mos en heeft aan haar naam boven de lijst ‘Hart voor Eindhoven’ toegevoegd. Dit roept bij mij associaties op met de anti-vaxxers en zogenaamde wappies op het Museumplein die tegen alle coronamaatregelen stonden te protesteren: Hart voor Vrijheid. Wappies en ludieke fascisten, allemaal onder de Prinsenvlaggen van Willem Engel en Michiel Reijinga (koffiedrinken). Het onderscheid tussen populisme, pure domheid en fascisme is bij hen volstrekt zoek geraakt.

De ChristenUnie gebruikt enkele tekstregels uit haar verkiezingsprogramma 2018. Deze partij is tot nu toe altijd krap met een restzetel in de raad gekomen, dankzij haar trouwe aanhang in het Eindhovense.

Het is de vraag of nieuwkomer Piratenpartij Eindhoven dit gaat lukken. De Socialistische Partij (SP) vist immers in dezelfde vijver. De SP heeft te kampen met, in de ogen van het partijkader, radicale elementen die ze inmiddels allemaal de partij heeft uitgezet. Dit onder aanvoering van de in Eindhovense raad zetelende partijvoorzitter. Alweer iets waar Eindhoven trots op kan zijn. 😉

D66 brengt een gemakzuchtige tekst in haar verkiezingsprogramma. Ze dansen al op de tafel nog voordat de buit binnen is. Nu D66 voor een paar jaar verzekerd is van regeringsdeelname, kunnen ze inderdaad wel winst verwachten, en mogelijk weer toetreden tot het college.

Het ziet ernaar uit dat de VVD opnieuw de grootste partij gaat worden in Eindhoven. Ze hebben de toeslagenaffaire al verslagen nog voordat die is uitgewoed. Ook deze affaire heeft haar wortels in het Eindhovense, namelijk in een kinderopvang in de wijk Doornakkers. We zitten dus hoe dan ook weer vier jaar met de VVD in het college opgescheept. Eindhoven was ooit een vrije, liberale stad, maar is dat allang niet meer. Het is een monocultuur van en voor Brainport (lees ASML in Veldhoven) geworden. Er zijn gelukkig wel voldoende regelingen om de have-not’s wat uit de ergste armoede te helpen, maar meedoen aan het stadsbestuur, dat zullen de VVD en CDA kost wat kost willen voorkomen. Met steun van de PvdA en D66. De SP hebben ze daarbij niet langer nodig. De rest verdwijnt voor vier jaar in de oppositie. Dát is gewoon Eindhoven.

Arm en dakloos Eindhoven houdt zondag 13 maart een woonprotest. Vertrek 14.00 uur vanaf Anthony van Leeuwenhoeklaan in Oud-Woensel (nabij speeltuin Steenstraat) naar het Stadhuis. Bij start en eindpunt worden enkele toespraken gehouden. Hulp bij opbouw en veiligheidsbewakers tijdens de demonstratie zijn nog steeds welkom. De demo is uiteraard aangemeld bij de gemeente en politie. Voor info raadpleeg Woonoffensief Eindhoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *