Chinees op het Stedelijk College Eindhoven

Eindhoven – Sinds afgelopen donderdag is het een feit: op het Stedelijk College Eindhoven, locatie Henegouwenlaan, zijn de eerste leerlingen geslaagd voor het eindexamen Chinees. We spreken met docent Chinees Jessica Sun, docent en grote promotor van het vak Margi Li, Jennifer en Annika die het een certificaat op de havo haalden en Renée die op het vwo het officiële schoolexamen deed. Zoals vaker in deze dagen vindt het interview online plaats.

Het begin

Op de eerste vraag over hoe het zo begonnen is, steekt Margi Li gelijk enthousiast van wal: ‘Ik gaf Chinse les aan de International School toen de teamleider van het tweetalig Stedelijk College Eindhoven me belde en vroeg me of ik ook les zou willen geven aan vierdejaarsleerlingen van zijn school aan de Henegouwenlaan. Dat was in 2008’. Li zei ja en in 2014 kwam de vaart erin. Op het hoogtepunt was er zelfs een klas met 24 leerlingen. Zo druk is het niet meer geweest. Nu zijn het gemiddeld negen tot twaalf leerlingen die op de havo of het vwo Chinees volgen, vooral meisjes. Jessica Sun, lachend: “Ik geef ook les op een andere school en daar hadden we een evenement met alle leerlingen Chinees en ik zeg: Dames en Guus. Dames en Guus! We hebben allemaal dames en dus één jongen’.

Mooie tekens

Dat verklaart ook waarom het gesprek plaatsvindt met 3 vrouwelijke leerlingen. Wat heeft hen bewogen om Chinees te gaan leren? Renée reageert als eerste: ’Ik heb persoonlijk voor het Chinees gekozen omdat ik het schrift, de tekens heel mooi vind. Uiteindelijk ben ik er heel blij mee, omdat het natuurlijk een enorm groeiende taal is. Ikzelf ga er niet verder mee. Een vriendin van me gaat China Studies doen, maar ikzelf wil me meer richten op kunst.’ Jennifer vult aan: ‘Ja wij zijn ook klaar. wij hebben het als schoolvak afgerond want er is geen schoolexamen voor de havo’. Chinees is nog steeds een vwo-vak, maar de minister heeft toegezegd dat in de nabije toekomst ook voor havo-scholieren het Chinees als examenvak mogelijk zal zijn.

Renée: ‘Al doe je het maar een jaar, Chinees is echt een levensverrijkende ervaring.’

Chinees typen

We komen op het werken op de computer. Hoe type je Chinees? Daarvoor is er een programma waarmee je in het Nederlands typt en waar men dan bovenin het scherm een aantal tekens krijgt waaruit je kan kiezen. Renée, met een lach: ‘Het werkt prima, maar je moet wel opletten dat je het juiste teken kiest!’ Het gaat om de nuance, die makkelijk verkeerd kan uitpakken’.

Studeren

Jennifer en Annika willen wel iets gaan doen met hun kennis van de Chinese taal en cultuur. Zij gaan samen naar Limburg om de Oosterse Taal en Communicatie richting Chinees te studeren. Wat ze er precies mee willen, weten ze nog niet. Jennifer hoopt nog een keer naar China te gaan, bijvoorbeeld voor een stage. Renée is wel twee weken op uitwisseling geweest, maar toen Annika en Jennifer zouden gaan, brak de pandemie uit, waardoor die uitwisseling er niet in zat.

Samenzijn

Op de vraag wat ze ervan geleerd hebben, neemt Renée het woord: ‘Mij viel vooral het samenzijn op. Dat zie je bijvoorbeeld bij de maaltijden. Die eten ze met de familie gezamenlijk, terwijl het bij ons vaak is: boterham erin en door. Ook het respect wat er is voor oudere mensen en het sociale gedrag ten opzichte van elkaar vielen me op. We zouden daar best wat van kunnen leren.’ Annika vult aan: ‘Ik heb stage gelopen bij een bedrijf waar heel veel Chinezen werkten en ze zijn veel plichtsgetrouwer. Een kwartier pauze is een kwartier pauze, terwijl de andere collega’s die pauze’s flink weten op te rekken. Ook zijn ze enorm gedreven’.

Trots

Li neemt het woord en zegt dat er inderdaad enorme verschillen zijn in de beide culturen, ook ten opzichte van het gezag. Dit is al sinds de tijd van Confucius (551-479 v. Chr.), die zegt dat de leiders als ouders voor het volk moeten zijn. ‘Maar’, zegt ze: ‘natuurlijk zijn er grote verschillen in cultuur, toch moeten we juist ook kijken naar de vele overeenkomsten die er zijn.’ Sun bevestigt dat dit klopt: ‘Wij leren onze leerlingen kritisch te kijken naar zowel de Chinese als de Nederlandse cultuur en daarin zelf hun afwegingen te maken. We zijn geweldig trots op ze hoe goed ze dit kunnen.’ ‘Ja, onze leerlingen zijn echt top! Ik ben zo trots op ze!’ roept Li er spontaan doorheen. Met een glimlach om de lippen nemen de leerlingen de complimenten in ontvangst. Gedurende het gesprek valt keer op keer de genegenheid en trots van de docentes richting hun leerlingen op.

Advies

Voor Renée, Jennifer en Anika zitten de lessen Chinees er op. Voor wie zouden zij het adviseren om de taal in hun lespakket op het Stedelijk College Eindhoven op te nemen? Daar zijn de meiden het over eens: je moet geïnteresseerd zijn in taal en cultuur en openstaan voor die andere cultuur. Als je er dan voor kiest, wordt het enorm leuk en ga je anders naar je eigen cultuur kijken. Ook de docenten hebben daar zo hun mening over. Sun: ‘Met Chinees leer je inderdaad anders te kijken naar je eigen cultuur, ontstaat er meer begrip voor China en er gaan een heleboel deuren voor je open.’ Li vult aan: ‘Inderdaad, jullie zijn heel bijzonder! Wie kan zeggen dat-ie Chinese taal en cultuur heeft geleerd op de middelbare school? Dat zijn er maar weinig in Nederland. Jullie zijn uniek!’

Het Stedelijk College Eindhoven is de enige school in Eindhoven die unieke vakken aanbiedt zoals de talen Russisch en Chinees. Leerlingen kunnen hier extra talenten door ontwikkelen en het maakt het onderwijs excellent.

3 reacties

  • Rien Valk

    Ik feliciteer de leerlingen maar ik mis hier de informatie hoe China omgaat met de mensenrechten en hoe dat ervaren wordt. Mogen we daar ook iets over lezen?

  • Willem Gebuis

    Trots op de leerlingen en hun docenten. Mooi om te lezen dat het vak Chinees er voor de leerlingen is als verbreding en verdieping van hun ontwikkeling van taal en cultuur!!

  • bleenhouwers

    ” … en het maakt het onderwijs excellent.” Echt? Is dat het?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *