Communiceert het Eindhovens bestuur optimaal met zijn inwoners?

In 2016 was een van de gekozen onderwerpen van de g1000Eindhoven de communicatie tussen de gemeente en de Eindhovenaren. Nu wordt er een E1000Eindhoven georganiseerd waarover via www.blikopeindhoven.nl meer te lezen is.

Maar qua communicatie en mee kunnen denken is er niet veel verbeterd gezien de berichtgeving tussen gemeentebestuur (wethouder Torunoglu) en bewoners van de Ridder en de Vorst over het afvoeren van het sloopafval van het voormalige Philipsgebouw HCZ op complex Emmasingel.

Google Earth – Bestaande poort van HCZ aan de Vonderweg

In April 2021 hebben de bewonerscommissie van De Ridder en de Vorst al voorgesteld om via de Vonderweg het sloopafval af te voeren ook omdat die weg toch al versmald zou worden tot 2 rijbanen en de overgebleven rijbaan dan tijdelijk gebruikt kan worden voor de afvoer.

Op 1 juli 2021 volgt zonder verder overleg de mededeling dat de sloop over een paar dagen begint. Over de alternatieve route geen woord. Waarna VvE voorzitter Van Opbergen contact opneemt via mail en een open brief met Wethouder Torunoglu die op 7 juli telefonisch toezegt in gesprek te gaan en dat ter plekke bij het te slopen gebouw nog eens bevestigd waarbij een petitie met 100 handtekeningen voor de alternatieve route overhandigd wordt.

De wethouder zegt nu toe uiterlijk vrijdag 9 juli met een reactie te komen met zijn bevindingen m.b.t. de gemaakte keuzes en mogelijke alternatieven.
De reactie van wethouder Torunoglu blijft echter uit en P. van Opbergen stuurt op 13 juli een mail met de vraag waar de reactie van de Heer Torunoglu blijft. Die voor zover nu bekend nog steeds niet ontvangen is.

Misschien is dit een voorbeeld wat gebruikt kan worden bij de E1000Eindhoven, hoe de communicatie te verbeteren?

Blijft de vraag wanneer de reactie van wethouder Torunoglu aan de bewoners verwacht mag worden…..

Naschrift:
Uiteindelijk reageerde de wethouder op 15/7 zoals hieronder te lezen. Laten we er van leren dat veel ergernis en extra werk voorkomen had kunnen worden als de bewoners al in april serieus waren meegenomen in de ontwikkeling.

2 reacties

 • Peter van Opbergen.

  Gisteravond laat, nog na middernacht, heeft wethouder Yasin Torunoglu een uitvoerige reactie gegeven met nadere uitleg.
  Daarin wordt duidelijk dat het meeste sloopafval, beton, eerst ter plekke tot puingranulaat wordt verwerkt, dat zou voor de bouwvakvakantie klaar moeten zijn. Na de bouwvakvakantie (dus vanaf 30 augustus) wordt dat dan afgevoerd met plm. 20 vrachtwagens per dag gedurende 3 weken.
  Intussen is er een onderzoek begonnen naar alternatieve afvoerroutes.
  Ofwel: er is nu wat meer duidelijkheid en de zorgen van de omwonenden leiden tot het bekijken van de route.

  • Rien Valk

   Bedankt Peter voor deze aanvullende reactie. Het zal ook voor wethouder Torunoglu tijd kosten om snel antwoord van de slopers te krijgen. Alleen had hij dan iets voorzichtiger met zijn belofte, uiterlijk vrijdag te antwoorden, moeten zijn.

   Maar als we willen leren van deze casus, dan komt het erop neer dat de bewoners met hun ideeën al in april serieus in de uitvoering en mogelijkheden meegenomen hadden moeten worden. Dat had veel ergernis en extra werk kunnen voorkomen, nietwaar?

   Ik ben er van overtuigd dat Eindhovenaren waar het hun stad betreft best willen meedenken en waar mogelijk ondersteunen, als de gemeente zich daar maar voor openstelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *