DBB politieke partij of meer?

De Burger Beweging heeft meegedaan aan de 2e Kamer Verkiezingen 2017 maar heeft geen zetel gehaald.

Nu zijn ze volop bezig met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018; o.a. middels een nieuw sociaal economisch plan dat in plaats van symptoombestrijding gaat over een structurele oplossing! Zou deze nieuwe partij nu wel de oplossingen bieden voor armoede en ongelijkheid en
de door hun gewenste invoering van een alternatieve munt ook een bijdrage kunnen zijn? Zitten hier punten bij die ook bij de Eindhovense G1000 aan de orde zijn gekomen?

1 op de 5 huishoudens kampt met serieuze financiële problemen. Er leven in Nederland meer dan 400.000 kinderen onder de armoedegrens en het MKB komt steeds verder onder druk te staan.

Op donderdag 25 oktober a.s. organiseert De Burger Beweging een bijeenkomst voor iedereen die samen de Gemeenten in Beweging wil krijgen door het Invoeren van de complementaire munt De Florijn (goedgekeurd door De Nederlandse bank in 2016). Kerndoelen voor iedere gemeente zijn Armoedebestrijding en Stimulering van de Lokale Economie.

Waarom kampen toch zoveel mensen met financiële problemen? Een eigen huis betekent niet altijd dat je rijk en welvarend bent. Integendeel! Leven van een uitkering is ook niet bepaald eenvoudig. Kosten blijven maar stijgen, winkeliers en kleine bedrijven verdienen vaak onder bijstandsniveau. Wie werkt, houdt na aftrek van kosten nauwelijks iets over om van rond te komen. 1 op de 9 kinderen leven in gezinnen waar niet genoeg geld is om rond te komen. Steeds meer mensen houden elke maand structureel te weinig over. Hoe kan dat? Maar vooral: hoe lossen we dit op?

Deze financiële problemen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door het huidige regeringsbeleid en ons belasting- en geldsysteem, dat op rentedragend krediet van banken is gebaseerd. De economische kwetsbaarheid van het MKB is puur een functie van geldschaarste: er circuleert veel te weinig geld in de reële economie. Daarnaast zijn de kosten voor het levensonderhoud enorm hoog.

Zie jij ook dat winkels die je nog van vroeger kent, langzaam maar zeker verdwijnen omdat ze ten onder gaan aan veel te hoge kosten of concurrentie van grote bedrijven?
Merk jij dat de kosten blijven stijgen en jij zelf daardoor steeds minder overhoudt voor leuke dingen?

De Burger Beweging heeft een plan om in samenwerking met Gemeenten winkels en lokale ondernemingen weer te laten floreren, uitgeschakelde burgers weer deel te laten nemen aan de samenleving, hen (economisch) te reactiveren en onze levensstandaard te verbeteren.

Hierdoor zullen we meer verbinding en levensvreugde ervaren!

Wil jij weten hoe je dit in jouw gemeente onder de aandacht kunt brengen? Kom dan naar onze bijeenkomst op donderdag 25 oktober in Amersfoort. Anthony Migchels, bedenker van de Florijn zal tijdens deze avond uitleggen:

Wat de Florijn is en wat het belang is deze in te voeren:
Om de lokale economie te stimuleren
(Economisch) uitgeschakelde burgers (bijv. mensen met uitkering) weer deel te laten nemen aan de samenleving , hen te reactiveren door bijv. met een uitkering toch een eigen bedrijfje te kunnen beginnen
Om armoede te bestrijden
De saamhorigheid en wederkerigheid in de samenleving een flinke boost te geven

Op 23 juni jl. mocht Anthony reeds een presentatie hierover verzorgen voor de gemeenteraad Almere.

Meer informatie:

Datum: donderdag 25 oktober
Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00-22.00 uur
Locatie: One Planet, Stationsplein 14-16, Amersfoort

info*deburgerbeweging.nl

https://www.parlement.com/id/vkbihmn9p8qf/de_burger_beweging_dbb

Wat is de florijn
Armoede en Schulden Nederland Uit! Magazine boordevol interviews, vernieuwende praktijken, achtergronden en persoonlijke verhalen
Wegwijzer Coöperatief Scharrelondernemerschap.pdf

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *