De Eindhovense woningbouwopgave anders bezien

Donderdag 20 juni organiseert Stichting BETER EINDHOVEN de lezing:Verdichten met menselijke maat! Door Sjoerd Soeters (stedenbouwkundige, voorheen architectenbureau PPHP)
De avond start om 20.00 uur en wordt gehouden in Pand-P aan de Leenderweg 65 in Eindhoven. We lezen hier graag een verslag van deze lezing!

Foto: Rien Valk

Het creëren van toegankelijke buurten, levendige openbare ruimtes, met veel licht en lucht op straten, pleinen, plantsoenen en parken. Tijdens deze debatavond gaan we wederom op zoek naar voorbeelden van en mogelijkheden voor ‘vriendelijk verdichten’. Kunnen we de verdichtingsplannen in Eindhoven een dergelijke vriendelijke signatuur geven?

De befaamde architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters heeft veel ervaring met het bouwen in relatief hoge dichtheden met lage en middelhoge binnenstedelijke woningcomplexen. De ontwikkeling van het Java-eiland in Amsterdam en de aaneengeschakelde Zaanse huizen in het centrum van Zaanstad zijn daarvoor illustratief. De kenmerken van de bestaande lokale architectuur zijn daar op een nieuwe manier toegepast. Andere bekende projecten van Soeters zijn Holland Park in Diemen en de wijk Haverleij net buiten Den Bosch waarvan de wooncomplexen zijn geënt op de vorm van kastelen.

Zoals blijkt uit de naam van zijn laatste bureau – Pleasant Places, Happy People (PPHP) – stelt Soeters het menselijke welbevinden en de menselijke maat voorop. Een ander uitgangspunt is dat je ook met beperkte bouwhoogtes in hoge dichtheden kunt bouwen. Hoogbouw is dus niet per definitie nodig om de woningbouwopgave die de stad zichzelf gesteld heeft, te realiseren. Bovendien kunnen woontorens niet goed voorzien in de behoefte aan sociale contacten. De drang naar almaar hoger, hoger, hoger heeft volgens Soeters meer te maken met de politieke wens de stad het prestige van een metropool te geven dan met goede volkshuisvesting.

Sjoerd Soeters zal eerst uiteenzetten waarom we de voorkeur zouden moeten geven aan verdichting zonder hoogbouw. Hij benadrukt dat de openbare ruimte tussen de gevels te overzien moet zijn en sociale veiligheid moet bieden; dan kunnen mensen elkaar ontmoeten. Het gaat om binding aan een binnenstedelijke wijk, ook voor nieuwe bewoners. Mede daarom zou de architect ook oog moeten hebben voor de ‘genius loci’: de eigenheid van het stedelijk weefsel waar gebouwd wordt.

In het tweede deel van de lezing zal Soeters een aantal aspecten van de Eindhovense verdichtingsvisie kritisch bespreken waaronder het daklandschap en ‘verticaal groen’, de effecten van torens die pal aan een plein grenzen (de openbare ruimte als ‘waaigat’) en het massief ophogen van de bestaande Eindhovense laag.

De inloop start om 19.30 uur. Het programma is van 20.00 tot 22.00 uur.

Ook deze lezing zal slechts eenmaal worden gegeven. Bestel uw tickets tijdig want de zaal is snel vol. Zorg dat u erop tijd bij bent!
Tickets à € 5,00 kunt u bestellen via: www.eventbrite.nl/e/verdichten-met-menselijke-maat-tickets-898503206277?aff=oddtdtcreator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *