De feiten over Geen Hoogbouw in Den Elzent


De werkgroep Geen Hoogbouw in Den Elzent hoort en leest veel onjuiste verhalen over zichzelf. Met name ook weer in 2 recente artikelen in het ED, maar ook op ander plaatsen. We vinden het ondertussen wel genoeg. Met onderstaande feiten willen we die onjuiste verhalen ontkrachten en rechtzetten. Vandaar dat we deze tekst ook naar de Eindhovense raadsleden hebben gestuurd.

We hopen dat het in de toekomst vooral over juiste feiten gaat bij de nieuwbouw plannen voor het DvU terrein.

De feiten zijn:
1
Dat de bouw al begonnen had kunnen zijn, wanneer BPD 2-3 jaar geleden serieus met de wijk gesproken zou hebben.
Hetzij in een alternatieve vorm, of wanneer we het samen eens zouden zijn dat alternatieven op wat voor reden dan ook niet zouden passen, in de vorm zo BPD dat wil.


2
Doordat BPD niet serieus over alternatieven met de wijk wilde spreken om tot een snelle tijdslijn voor de nieuwbouw te komen, met een door de wijk, gemeente en BPD gedragen ontwerp is de nieuwbouw vertraagd en is de wijk naar de Raad van State gemoeten om toch een serieus gesprek over de nieuwbouw en haar mogelijke alternatieven te hebben

3
Het beroepschrift naar de Raad van State is ingediend door 8 Appellanten (uit de directe omgeving van het DvU terrein) via een advocaat. De advocaat kosten zijn in een fundraising opgebracht door meer dan 20 mensen uit de wijk.

4
Alternatieven voldoen (ook) aan de randvoorwaarden van de gemeente, ook voor groen en water retentie

5
Dat de wijk en buurt niet tegen bouwen is van de 120 appartementen en 45 studentenkamers op het DvU terrein.

6
Dat de werkgroep gesteund wordt bij het maken en indienen van de zienswijze door VvE Hoog Stratum en Wijk vereniging Den Elzent (ruim 700 huishoudens)

7
Dat de werkgroep het gehele traject de steun heeft van minimaal 125 mensen die zich individueel hebben opgegeven op de website www.GeenHoogbouwDenElzent.nl

8
De werkgroep vraagt feedback en deelt al haar stappen (minimaal) met deze 125 burgers met name uit de wijk.

9
De werkgroep wordt ook door mensen weggezet als NIMBY paar mensen. Maar de RvS neemt alleen beroepschriften in ontvangst die door direct omwonenden ingediend zijn.

De details achter de feiten zijn aanwezig, cq opvraagbaar. Mochten er in bovenstaande feiten onjuistheden zitten, dan horen we dat ook graag om bij de feiten te kunnen blijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de feiten, dan horen we die graag en gaan we daar (wanneer nodig) graag over in constructief gesprek.

Laat het dan vanaf nu vooral over de FEITEN gaan, zodat we niet constant onjuiste informatie moeten weerleggen !!

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep “Geen Hoogbouw in Den Elzent”
F. Smulders, T. Korteweg, J. Verhoeks
www.GeenHoogbouwDenElzent.nl

 

5 reacties

 • frans

  Ik ben onlangs op participeacy event geweest in het parktheater. Ik ving daar een antwoord op van de vertegenwoordiging van de gemeenteraad/bestuur. Wij als inwoners (melkkoeeien of plebs) kennen de regels van het spel niet zo goed. Als dus deze vertegenwoodiger. De gemeente kent de regels wel en weet hoe ze het spel moete3n spelen. Wij als plebs overzien de regels niet en lopen met z’n allen achter de bal aan zonder het overzicht te hebben.
  Pardon? De arrogantie ten top! In het gemeentehuis (en andere overheden) worden die regeltjes verzonnen door mensen die van de belastingcenten van de inwoners worden betaald. Dus om regeltjes te bedenken om de inwoners buitenspel te zetten. Die gasten zijn compleet vergeten dat zij daar zitten om de inwoners te ontlasten, in plaats daarvan zijn ze bezig de inwoners te (over)belasten.

  Goh wat handig als je zelf de regels mag bepalen. Hoe ontzettend mis is het gegaan met de oudpapierkliko, hoe ontzettend mis gaan het met de bestrating van de kleine berg. Als dit in het bedrijfsleven zou zijn gebeurd waren die gasten er al lang uit gegooid. Hoe ontzettend mis is het gegaan met de hoogbouw aan de boschdijk waar dankzij de gemeente geen schouwing heeft plaatsgevonden bij de omwonenden die nu met enorme schadeposten zitten. Dit is geen incompetentie meer te noemen maar schijt hebben aan de inwoners.

 • Eindhovenaar

  Jullie verwarren inspraak met recht hebben op.

  BDP staat bekend om prima participatie, bij het Campina terrein hebben ze 0 bezwaren ontvangen. Dus misschien ook even achter de oren krabben aan wie het nu ligt.

  In de laatste jaren is geen enkel project in Eindhoven afgewezen door RVS. Ook dit is waarschijnlijk een zinloze missie. Recht op uitzicht of “het past niet bij de omgeving”, daar heeft de RVS helemaal niks aan. Je bent enkel aan het vertragen, benadeeld daarmee een hele grote groep mensen die ook graag in Eindhoven willen wonen.

  • Joost Verhoeks

   Hallo EIndhovenaar,
   Het gaat bij DvU niet om pesten of vertragen, maar de buurt heeft in een vroegtijdig stadium met BPD gesproken dat een lager alternateif prima zou kunnen passen op die plaats met evenveel woningen.

   Ergo het project zou niet vertraagd zijn, wanneer BPD 2-3 jaar geleden normaal inhoudelijk met de buurt gesproken had over mogelijke alternatieven en het originele voorstel, en dan had BPD nu al kunenn bouwen voor meer woningen voor mensen in Eindhoven, en hadden we niet naar een RvS hoeven gaan.

  • Rien Valk

   Even voor de duidelijkheid Eindhovenaar, welke omwonende bij het Campina terrein, behalve de omliggende bedrijven, komen in aanmerking om eventueel bezwaren te maken? Geen goed voorbeeld lijkt mij, toch?

 • Rien Valk

  Als dit goed tot je door laat dringen is het onbegrijpelijk dat er niet serieus met omwonende is gesproken, temeer omdat er een prima alternatief is voorgesteld.

  Een alternatief wat minder windhinder oplevert en veel beter past bij de omgevingshoogte. Waarom is daar niet serieus op in gegaan en heeft de gemeente raad daar niet dwingender op aan gedrongen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *