De Fietsburgemeester en John Gielens

Mijn kennismaking met John Gielens, commisielid voor het Ouderen Appel Eindhoven, was er een van herkenning. John fietst graag en veel, en kan er enthousiast over vertellen. Hij zegt waar het op staat en is recht voor zijn raap. Ik vind dat een prettige eigenschap in de politiek.

Na samen gefietst te hebben over het ‘smalle’ fietspad richting het Bokt besloot ik hem wat vragen te mailen die dienen als uitgangspunt voor deze tekst.

John woont in Woensel Noord – Vaartbroek, en fietst dagelijks. Woon-werkverkeer en voor de boodschappen of familiebezoek. Recreatief fietsen doet hij wanneer er maar even tijd is, lange fietstochten in het Brabantse Landschap in de wijde omgeving van Eindhoven.
Mijn vraag aan John is: “Wat kan er beter voor de fietser in Eindhoven ?”

Naast het verbeteren van de tegelfietspaden en het aanleggen van meer vrijliggende fietspaden moet er ook eens gekeken worden naar een betere afstemming van de verkeerslichten voor de fietser. Betere fietsverbindingen met de Randgemeenten, een punt waarop John vanuit zijn fietstochten goed zicht heeft. En meer ruimte in het centrum voor het fatsoenlijk stallen van de fiets.“Wat zie je terug van het concept Duurzaam Veilig in Woensel Noord ?”

Zeker in wijken met veel ouderen is het zeer belangrijk dat de omgeving waar de mensen wonen veilige oversteekplaatsen heeft. Geen oversteek in een afdraai van de bus. Ik weet dat er nu meer geluisterd wordt naar de senioren.Grijze wegen, wegen waarvan vorm en functie nog niet gedefinieerd zijn, zo snel mogelijk helder maken voor de fietsers. Dat past binnen Duurzaam Veilig. Is het een 30 km/u weg dan ook als zodanig inrichten. Is het een 50 km/u weg dan met een vrijliggend fietspad.

Daarnaast zou het mooi zijn als je als fietser een keuze kan maken voor een regulier fietspad, voor kinderen of ouderen, of een waar je met de snellere E-bikes lekker door kan fietsen. (Ook voor fietskoeriers en bezorgdiensten ideaal..)

”Hoe werkt het programma ‘Eindhoven op weg’ in de praktijk ?”
Het centrum wordt 30 km zone en voor de fietser wordt een beter fietsroutestelsel ontwikkeld. O.a. het goed en veilig parkeren van de fiets op diverse plaatsen binnen het centrum. Voor het centrum wordt een fietsparkeerstrategie ontwikkeld, ingaand op de benodigde kwantitatieve ontwikkeling van het fietsparkeren. Handhaving, beheer & exploitatie, dient ook een onderdeel te zijn van de te volgen strategie. Betekenis voor het stadsdeel Woensel: bij de diverse winkelcentra betere fietsparkeermogelijkheden. Bij de ziekenhuizen, Maxima en Catharina, voor de toekomst betere mogelijkheden zoals het overdekt stallen van de fiets.

“Ben je bekend met, de Gebiedscoordinator / BuitenBeter App / Agenda Fiets ?”
John is goed bekend met de gebiedscoordinator van stadsdeel Woensel Noord. Deze is het aanspreekpunt vanuit de Gemeente om mee te kijken naar gevaarlijke situaties en oplossingen om deze aan te pakken. De Buiten Beter App is ook bekend en de ervaringen zijn overwegend goed. Soms komt er nog een extra melding achteraan na een aantal weken, maar altijd komt er een reactie vanuit de Gemeente. Agenda Fiets en ook de uitwerking hiervan wordt steeds relevanter in Eindhoven.

Hoe kunnen er meer kinderen op de fiets naar school ? En wat gaat er goed voor de fietsers in Woensel Noord ?”
In de oudere wijken, blijft het lastig om ervoor te zorgen dat de kinderen op een prettige manier naar school kunnen fietsen. Er zijn te weinig vrij liggende fietspaden. Meer autoluwe wegen zou het fietsen onder kinderen ook kunnen stimuleren. Een voorbeeld van een positieve verandering voor de fietser in Woensel-Noord (Vaartbroek) is de Slowlane/doorfietsroute, komende vanuit Noord (Son) naar het centrum.

Tot slot, wat er speciaal voor de doelgroep van het Ouderen Appel zou moeten verbeteren, is de communicatie met de ouderen. Door de contactpersonen van de diverse wooneenheden c.q. tehuizen een betere voorlichting daarover te geven. De communicatie met de ouderen over diverse onderwerpen moet ook via andere kanalen lopen dan alleen via het Groot Eindhoven.

Dat zijn enkele punten die zo naar voren kwamen naar aanleiding van een keer samen fietsen, dat is nou het fijne aan fietsen.

3 reacties

 • Kees Braam

  Burgerparticipatie, burgerraad, richting de verkiezingen laten mensen in de raad van zich horen, doch
  later njmmer meer.
  Zo zitten de mens en de overheid in elkaar toch. Laat mens en omgeving groeien.
  Samen sterk, Merk Echt grondig werk, overhead. Nood een deugd, gelegenheid toespraken, in de verdrukking raken, in de vergeethoek raken. Op leiderschap en communicatief vermogen.
  Ik hou van varkens, honden kijken naar ons op, katten kijken op ons neer,
  maar varkens beschouwen ons als hun gelijken..

 • Goede morgen John,

  Fietsen is mijn hobby ook, rondkijkend naar dingen welke mogelijk anders kunnen.
  Consigneren met mensen dat is mijn ding ook.
  Mensen welke aan de kant gezet worden als zwerfafval, de zwervers, truckers en hen die denken aan de kant gezet worden.
  Deze hebben naast de overheden ook hun beperkingen doch de overheid laat weten daar ga ik niet over.
  Het is de burger welke in deze tijd van leven het zelf maar dienen op te brengen naar verbetering.
  Ben geen handhaving doch lijkt wel de stadstoezicht welke de handhaver c.q. overheid de weg wijst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *