De Fietsburgemeester en Robin Brokmann

In gesprek met Robin Brokmann. Fietsliefhebbers elke stad heeft ze. Robin fietst graag en veel. Ambitieus en doelgericht werkt Robin voor Volt. Hij herkent de kloof tussen dat wat moet gebeuren en de manier waarop dit kan gebeuren. Ik vind dat een goede kwaliteit in de politiek. Na samen gefietst te hebben rondom het Hofke, besloot ik hem wat vragen te mailen die als vertrekpunt gebruikt werden voor deze tekst. Het woord is aan Robin Brokmann.

Fietservaringen in Eindhoven

Sinds 2006 ben ik woonachtig in Eindhoven. Ik heb bewust geen rijbewijs. Dat betekent dat ik de stad, en ondertussen ook een deel van Europa, al fietsend verken. Van de hoge heuvels in Schotland naar de vlakke kust van België, al fietsend leer je het landschap pas echt waarderen.

En als ik dan vanuit al mijn fietservaringen kijk naar de fietsveiligheid en de fiets infrastructuur van Eindhoven. Dan lijkt het haast wel alsof de veiligheid in de wijken vergeten wordt. Als we alleen al kijken naar mijn eigen wijk, ’t Hofke in Tongelre. Waar de aansluiting van de Tongelresestraat op ’t Hofke bij de kerk zeer onoverzichtelijk en ronduit gevaarlijk is voor fietsers. Waar wegmarkering weggesleten is van de weg en gaten veroorzaakt heeft in het wegdek. Maar vooral de wijk waar de Collseweg en Urkhovenseweg plekken zijn waar te hard gereden word, en de fietser niet meer krijgt dan enkel een dunne suggestiestrook met een (hoog begroeide) grasberm om naar uit te wijken. Zo lang de fietser niet de eigen plek krijgt op deze grijze wegen, blijft de grote kans aanwezig op ongelukken.

Eindhoven op Weg

De gemeente heeft een visie uitgesproken in ‘Eindhoven op weg’, waarbij de doelstelling is om meer te lopen en te fietsen en het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken. Goede initiatieven en een duidelijke visie, die we als Volt alleen maar kunnen omarmen. Echter, de uitvoering hiervan kan in dit geval wel beter, als we kijken naar Tongelre. Eindelijk wordt het snelfietspad van Eindhoven naar Helmond gerealiseerd, waarbij de fietser op deze route nu een duidelijke voorkeur krijgt en het echt aantrekkelijk gemaakt word om de fiets te pakken.
Om de visie ‘Eindhoven op weg’ concreter te maken, heeft de gemeente Eindhoven de ‘Agenda Fiets’ geschreven. Daarin is onder andere aandacht voor het parkeren van de fiets, voor de doorstroming en snelfietsroutes. Met nadruk is fietsveiligheid geen doel op zich geweest van de gemeente, dat zou moeten volgen uit de andere speerpunten. Mijn hoop is dat in een volgende agenda fietsveiligheid wél als apart speerpunt neergezet wordt, en dat er naast een analyse van onveilige punten ook een duidelijke, snelle aanpak komt van deze locaties.

Volt

Zelf ben ik één van de schrijvers van het mobiliteitsbeleid uit het verkiezingsprogramma van Volt. Daarin hebben we gesteld dat fietsen een speerpunt moet zijn van de gemeente. Niet alleen comfortabel en snel kunnen fietsen, maar ook veilig naar school of werk. Dat betekent dat we de stad autoluw willen maken. Daarmee komt ruimte vrij, waarbij we asfalt om kunnen bouwen tot vrije fietspaden, voetpaden of groen. Veilig fietsen en wandelen in het groen. Want als we onszelf veilig voelen, dan durven we onze kinderen ook weer alleen naar school te laten gaan. Scholen in Eindhoven zijn nu voorzien van de zogenaamde Schoolzone, waarbij van de automobilisten extra aandacht wordt gevraagd. Wanneer de gemeente ook de omliggende straten in de wijken gaat inrichten volgens de nieuwe norm ’30 is het nieuwe 50’, dan is de kans op een ongeval maar liefst 3,5 keer kleiner dan wanneer er 50 gereden mocht worden. Dit moet een topprioriteit zijn van de gemeente.

Buiten Beter App

We leven op dit moment in een digitale wereld, waarbij technologie ons leven verbeterd, De Buiten Beter app is een applicatie waar zowel de gemeente als de inwoner van Eindhoven baat bij heeft. Door een simpele foto te maken en de locatie door te geven weet de gemeente eerder waar ze aan de slag moeten. Juist dit soort apps moeten beter gepromoot worden. Wanneer ik het er met anderen heb over het makkelijke gebruik ervan, dan is vaak de reactie dat ze de app nog niet kennen. Daarom wil ik ook dat de gemeente de ontwikkeling van en het gebruik van nieuwe technologieën zoals dit soort apps actiever gaat promoten naar de inwoners van Eindhoven toe.

Meer inspraak van bewoners

Namens Volt wil ik in de gemeenteraad na de verkiezingen een aantal dingen bereiken op het gebied van mobiliteit. Als eerste wil ik zorgen dat er meer inspraak is van inwoners over het fietsen en veiligheid op de weg in het algemeen over hun buurt. De gemeente zorgt dat het probleem zich niet verplaatst, terwijl de problemen van de wijk aangepakt worden. Daarnaast word de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de stad. Dat betekent veilige en brede fietspaden, voldoende verlicht en aandacht voor het fietsen in de wijken. Ook wil ik graag dat Eindhoven een autoluwe stad word, waardoor we meer ruimte voor de fiets, voetganger en groen kunnen krijgen. Als laatste vind ik het belangrijk dat Eindhoven ook de verbinding met andere steden op zoekt via fietspaden. We zijn nu begonnen met de fietsverbinding naar Helmond, in de komende paar jaren moeten daar verbindingen naar onder andere Tilburg en Den Bosch bij zijn gekomen. Eindhoven moet de meest prettige en veilige stad zijn om (naartoe) te fietsen binnen nu en vier jaar.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *