De laatste coronamaatregelen van bestuurlijk Eindhoven

Ons gemeente bestuur neemt een aantal nieuwe maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te verminderen. Het gaat om maatregelen over versnelde investeringen, digitale inwonersparticipatie, onderwijs en sport. Daarnaast wordt gekeken naar lastenverlichting voor maatschappelijke huurders van de gemeente en voor de horeca.

Onderwijs na 11 mei
Het kabinet heeft op 21 april besloten dat vanaf 11 mei de kinderopvang en het speciaal onderwijs weer volledig open gaan. Voor het primair onderwijs geldt vanaf 11 mei ook een openstelling voor alle leerlingen, maar hier zal per dag de helft van de leerlingen les krijgen. Zowel in de Veiligheidsregio als in het wekelijkse afstemmingsoverleg met de onderwijskoepels en kinderopvang zijn de gevolgen van dit besluit uitgebreid besproken. Ook zijn acties uitgezet zodat scholen en kinderopvang weer open kunnen.

Sport na 29 april
Bij de op 21 april aangekondigde nieuwe richtlijnen voor sport legt het Rijk een regierol bij de gemeenten. Op basis van deze nieuwe richtlijnen werkt de gemeente aan een begeleid sportaanbod voor jongeren dat snel na 29 april kan starten. Zowel op de sportparken, samen met de sportverenigingen, als in de wijken.

Investeringen versnellen
Om de negatieve economische effecten van de coronacrisis te verzachten en de investeringen door private en andere publieke partijen in de stad op peil te kunnen houden, worden gemeentelijke werkzaamheden versneld. Onder meer door gepland onderhoud te realiseren in de nu lege gebouwen, sportparken en openbare ruimten. Voor de (middel)lange termijn wordt gekeken naar de mogelijkheden om gemeentelijke investeringen naar voren te halen. Daarnaast worden derden aangemoedigd om versneld, op korte termijn, werkzaamheden in de openbare ruimte uit te voeren zodat dit tot minder overlast leidt dan normaal.

Denk bij het versnellen van investeringen aan het aanbrengen van een nieuwe rode toplaag op de fietspaden van de Vestdijk, en het – op initiatief van Brabant Water – vervangen van de waterleiding op het Stratumseind. Andere voorbeelden zijn de versnelde uitvoering van de maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op het Floraplein en het plaatsen van zonnepanelen op drie multifunctionele accommodaties en het IJssportcentrum.

Het aanbrengen van die nieuwe rode toplaag verbaasd ons gezien de (overbodige?) extra kosten.
Zie ook wat er hier over is geschreven dse.nl/breinpijn-in-brainhoven-de-hoofdpijndossiers-van-morgen/#comment-2634 Dat geld kan toch beter in reserve gehouden worden om de economische gevolgen van de coronacrisis straks op te vangen?

Lastenverlichting
De gemeente werkt momenteel aan maatregelen die de lasten voor gebruikers van gemeentelijk vastgoed in het maatschappelijk middenveld kunnen verlichten, waaronder sport, cultuur en buurthuizen. Eerder al besloot de gemeente om facturen zo laat mogelijk te versturen en geen aanmaningen en incassotrajecten op te starten. Om de Eindhovense horecaondernemers tegemoet te komen, denken we na over de wijze waarop we kunnen omgaan met de precariobelasting.

Digitale inwonersparticipatie
Het is van belang dat inwoners ook in deze tijd hun zeggenschap kunnen uitoefenen. De gemeente onderzoekt en test welke digitale mogelijkheden ingezet kunnen worden voor lopende inspraak- en samenspraaktrajecten. Daarbij wordt rekening gehouden met privacy, informatieveiligheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen. Inwoners die minder gebruik maken van fysieke bijeenkomsten, zoals jongeren, blijken op deze manier zelfs breder betrokken te zijn bij gemeentelijke projecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *