De opera van Sidney, een iconische put zonder bodem?

Gisteren verscheen een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad van de hand van Stephen Goth: “Kritiek op plannen Winy Maas is een aanval van mannen op leeftijd; laat jongeren zich uitspreken” (ED.nl, 27 mei 2021). De heer Goth is architect en onder meer voorzitter van Eindhoven in Beeld. Het stuk is de moeite waard en ik raad u aan het zeker te lezen.

Goth reageert op een opiniërend artikel dat eerder is geschreven door Bas van Stokkom en onder andere hier te lezen was. Onder de titel “Plan Heuvel Eindhoven; planeetmanager Winy Maas kijkt vrolijk God op de vingers” stak Van Stokkom niet onder stoelen of banken dat de stadssupervisor naar zijn mening niet de juiste man op de juiste plaats (Eindhoven) is.

Teveel op de man
Stephen Goth vindt dat Van Stokkom teveel op de man speelde. Ik schreef er zelf ook al over in het stukje “Alle pijlen op Winy Maas?“. Maas’ invloed reikt precies zover als het stadsbestuur toestaat en daarmee vind ik persoonlijk niet Maas maar de verantwoordelijk wethouder primair de aangewezen persoon om te bekritiseren (of aan te moedigen).

Conservatieve denktank
De heer Goth gaat vervolgens in op het feit dat Van Stokkom een conservatieve denktank vertegenwoordigt van vooral mannen op leeftijd en doelt daarmee op de Stichting Beter Eindhoven. Die stichting wordt ditmaal nadrukkelijker dan ooit als een witte boze oude mannen-club weggezet. Dat is net zo min terecht als Winy Maas uitmaken voor ‘de grote boze wolf’.

Van opdracht naar opdracht
Goth is niet de enige ervaren Eindhovense architect die het afgelopen jaar stil bleef. En van veel architecten in onze stad begrijp ik dat heel goed. Deze mensen moeten elke keer weer een opdracht binnenhalen om aan het werk te kunnen blijven. Eén van de potentiële opdrachtgevers is de gemeente en dat was voor Goth niet anders. En ja, dan is het niet raar dat je je zo min mogelijk bemoeit met een discussie die een potentiële opdrachtgever niet welgevallig zou kunnen zijn. Dat acht ik dus legitiem.

De kans dat de heer Goth wel degelijk een mening heeft over de plannen die namens de gemeente worden uitgewerkt is 100 procent aanwezig. Hij boog en buigt zich met regelmaat over zaken die wel of niet passen in de omgeving, maar helaas doet hij dat in Venlo (Voorzitter commissie Welstand en lid commissie Erfgoed) en Sittard/Geleen (Voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit).

Deplorables
Ik durf op basis van bovenstaande te stellen dat de heer Goth een ervaren architect is en dat hij zijn kritische bril doorgaans in Limburg laat liggen. Behalve nu hij Van Stokkom en andere kritische Eindhovenaren neerzet als ‘een aanval van mannen op leeftijd’. In dat opzicht doet Stephen Goth niet onder voor EHVXL-representant Eugene Franken die in de meningsvormende vergadering zijn vereniging ophemelt en andere stichtingen wegzet zoals Hillary Clinton dat eerder deed in de campagne tegen Trump: a basket of deplorables, weet u nog?

Bouwzheimer
Vast staat dat de heer Goth weet dat er meerdere dimensies te onderscheiden zijn aan stadsontwikkeling. De vraagstukken gaan verder dan de aspecten waar beide architecten (wellicht vanuit hun achtergrond) op hameren. De stad heeft namelijk niet alleen winstkansen met Winy Maas. En dat lijkt even te worden vergeten. Hoe groter de projecten, hoe groter de risico’s. Dat geldt financieel, maar ook praktisch. Die risico’s hebben het minst te maken met de grootsheid van de architect. Om dat te snappen ga ik naar een ander aspect dat Stephen Goth gelukkig zelf aanreikt.

De Opera van Sidney
In zijn opiniestuk geeft Goth weer waarom we vooral moeten kijken naar het Operagebouw van Sidney. Hij heeft gelijk. Daar moeten we allemaal heel goed en het liefst van dichtbij naar kijken. We zien een iconisch gebouw, want dat is het zonder twijfel. Het geplande bouwbudget van 7 miljoen Australische dollars werd met 14,5 overschreed. Een factor 14,5 welteverstaan, oftewel 14,5 keer zoveel kostte het de Aussies: 102 miljoen Australische dollars.

Andere budgetknaller…

Een andere overschrijding was die van de bouwduur. Waar bij aanvang werd ingeschat dat de glimmende narrenkap met een jaar of vier wel klaar zou zijn, werden het er uiteindelijk veertien. En voor de mensen die dachten dat de voetbalstadions in Qatar de eerste bouwwerken waren die levens eisten, die kunnen gerust zijn: bij de constructie van het Sidney Opera House lieten slechts 16 mensen het leven.

Set sail for Sidney!

Om de succeskenmerken van het prachtige gebouw compleet te maken dien ik nog te melden dat het Sidney Opera House tot op de dag van vandaag nooit in de akoestiek top 20 terug te vinden is. Sterker nog, ik denk dat ons eigen Muziekgebouw het beter doet.

God heeft altijd gelijk, Goth soms ook een beetje
En toch heeft Goth ook een beetje gelijk: het operagebouw van Sidney is een echte eyecatcher. En het zou zomaar kunnen dat je sommige bouwselen van de hand van Winy Maas daarmee mag vergelijken. Maar de vraag is of dat ook geldt voor zijn Muziekberg (Heuvel twee-punt-nul). Goth doceert over het wereldberoemde Sidney Opera House en waarom je architecten groot moet laten denken: bijzondere plannen leiden tot een bekendere stad:

Bron: ED.nl, 27 mei 2021

Sidney is geen Eindhoven
Ik heb even gezocht naar de Foundation for Better Sidney (FBS). Die Australische tegenhanger voor SBE (Stichting Beter Eindhoven) blijkt niet te bestaan. En dat heeft misschien te maken met het feit dat Sidney niet leegloopt op het megalomane project dat het Sidney Opera House ooit beloofde te worden. Oftewel: na de oplevering bracht de voorziening geld op. Daar kon en kan het dus wel en goed ook.

In 2013 bestond het Sidney Opera House veertig jaar. Deloitte leverde een mooi rapport op waaruit bleek dat de cultuurtempel jaarlijks goed was voor een opbrengst van 775 miljoen Australische dollars (zo’n kleine 500 miljoen eurootjes). De Opera is één van de grootste inkomstenbronnen van het land.

Daarnaast is het Sidney Opera House eigendom van de gelijknamige Trust en in eigendom van de Australische deelstaat New South Wales. Het nadeel is dat de exploitatie en het onderhoud voor rekening komt van de gemeenschap. Het voordeel is dat diezelfde gemeenschap er desondanks niet financieel voor doodbloedt, in tegendeel. Dat is totaal andere koek dan een huur- / wurgconstructie afgetopt middels inruil van de huidige gebouwen van Dynamo en Effenaar. (“Nee echt?!”, zal wel niet, toch?)

Terug naar de onze
Iedere Eindhovenaar, gewoon of niet, weet dat het Sidney Opera House-succes voor de Muziekberg / Heuvel 2.0 op geen enkele wijze vergelijkbaar is. CBRE, de Amerikaanse fastgoodontwikkelaar, is en blijft de ‘flexibele’ partij die ook na de verbouwing betaald zal moeten worden. Niet de stad, niet Brainport en zeker niet de gemeentebegroting is gebaat bij dit succesvolle fiasco in w-majeur. Of zoals mij door een oud-concullega van Winy Maas werd toevertrouwd: “Hopelijk blijft de schade voor de gemeenschap beperkt tot de facturen van Winy zelf”. Dat zei hij niet ter diskwalificatie van de stadssupervisor maar omdat de situatie in Eindhoven ongeschikt is voor Maas’ grootsheid. Opnieuw: het gaat om meer dimensies dan alleen een aansprekend ontwerp.

Niet Winy Maas
En daarmee is het probleem dus opnieuw niet Winy Maas maar wel de rol die hij krijgt toebedeeld door overenthousiaste vertegenwoordigers van onze overheid. Om dat te onderkennen hoef je niet oud en ook niet conservatief te zijn. Maar een tank waarin gedacht wordt is misschien wel waar Eindhoven op dit moment de grootste nood aan heeft. Soms moet je goed nadenken of je ‘JA!’ zegt tegen ‘bijzondere plannen die voortvloeien uit grenzeloos optimisme van architecten met een groot ego’ (Stephen Goth zegt het vrijwel letterlijk).

Mordicus voor
Goth’s opiniestuk eindigt met de stelling:”Het zou zinvol kunnen zijn om ook de jongere Eindhovenaren tussen 15 en 50 (?) te vragen of zij ook mordicus tegen de plannen van Winy Maas zijn.” Ik zou er voorstander van zijn om alle kinderen van groep 8 te consulteren. Laat hen de woning schetsen waarin ze zichzelf graag zien wonen in 2035. Dat is dus niet hetzelfde als hen een drietal keuzes voorleggen met ‘grootstedelijke’ woonvarianten.

Inspraak
Als er in de Eindhovense politieke arena één aspect is waar we nog lang niet mee klaar zijn, dan is het de manier waarop het inspraakrecht wordt toegepast in de B.V. Nederland. Eindhoven is ook in dat opzicht helaas een lichtend voorbeeld.

Op steeds meer terreinen wordt inspraak georganiseerd zoals de wet Poortwachter in praktijk wordt gebracht: regels werden bedacht om zieke medewerkers weer te helpen aan de slag te gaan. Uiteindelijk werd ‘voldoen aan de regels’ belangrijker dan een succesvolle re-integratie van de bewuste medewerker.

Inspraak: niet lullen maar instemmen
In onze stad voldoet de inspraak aan de regels, desnoods onderbouwd met no-tulen in het dossier. No-tulen zijn tulen waarin deelnemers op cruciale punten niets herkennen van hoe de beschreven bijeenkomst daadwerkelijk verliep. De stad zet het middel van inspraak vrijwel nooit in waar het óók voor bedoeld is: meedenkkracht van burgers benutten op het moment dat er nog wél beleidsruimte is.

Ik kan me niet voorstellen dat de heer Goth het gebrek aan democratische welstand in onze gemeente ontgaat. En dat is slechts één dimensie waarop Eindhoven beter moet. Dat zoiets niet zonder wrijving gaat is logisch: soms is een relletje nodig om een kwestie te kunnen kantelen (mooie quote van Winy Maas).

 

++++

Toevoegsel: Stephen Goth roemt Winy Maas en noemt het wereldberoemde bureau ‘Van de Broek en Bakema’. Maar hij slaat een andere wereldberoemde hemelbestormer over: de Amerikaanse Hans Andersen hielp medio jaren ’80 heel Nederland dromen. Het leidde tot hooggespannen verwachting maar eindigde in een pijnlijke parlementaire enquête en een lege geldkist. Ik moet het nog maar eens opzoeken…

15 reacties

 • Michel

  Goed geschreven stuk Bob. Ik twijfel wel over het gedeelte inspraak. Mensen verwarren inspraak al snel met ‘je zin krijgen’. En als dat niet gebeurt is de inspraak niet in orde. Maar zo werkt het natuurlijk niet. De vraag is wanneer de inspraak wel goed is geregeld? Wie worden er gehoord en hoe vaak? Hoe groot is de invloed op het besluit en wie neemt dan het besluit? En als de inspraak wel super goed is geregeld, accepteren we dan ook allemaal het besluit dat wordt genomen. Of willen we uiteindelijk toch weer allemaal onze zin krijgen? Want tja, we weten het allemaal beter. Er wonen namelijk in Nederland inmiddels 17 miljoen virologen, sociologen, stedenbouwkundigen etc etc. We weten het allemaal beter. Toch?

 • Okke

  Het lijkt mij inderdaad het beste om het woord van de Eindhovenaar te vertegenwoordigen door een stichting met minimaal draagvlak die beweert vanuit “de Eindhovenaar” te spreken ipv. te accepteren wat het veld terugkoppelt (Zie vele onderzoeken, polls, etc.). (Mind the sarcasm).

  De arrogantie is stuitend en aanpak…. (durf het haast niet te zeggen) polariserend.

 • BreugelJaap

  De stelling van Goth en de statistiek

  Deze luidt letterlijk:
  ”Het zou zinvol kunnen zijn om ook de jongere Eindhovenaren tussen 15 en 50 (?) te vragen of zij ook mordicus tegen de plannen van Winy Maas zijn.”

  Dus de vraag luidt:
  “Bent u ook mordicus tegen de plannen van Winy Maas?”

  Dit is een gesloten vraag. Het antwoord kan alleen zijn: Ja of Nee.

  Verondersteld wordt dat degene die de vraag beantwoordt, weet wat mordicus tegen betekent. Dat weet echt niet iedereen van de doelgroep.

  Verondersteld wordt dat degene die de vraag beantwoordt, exact weet wat de plannen van Willy Maas zijn. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat meer dan een klein percentage van de doelgroep weet wat die plannen zijn. Misschien weet Winy Maas het zelf niet eens exact, omdat hij een spontane stijl prefereert.

  Het woord “ook” bij deze vraag is suggestief.

  Conclusie:
  De vraag is niet zinvol, omdat de doelgroep geen betrouwbaar antwoord kan geven.

  Een steekproef op basis van de vraag is nog onzinniger, omdat de subgroepen van de doelgroep onbekend zijn.

  Een architect wordt geacht zoveel kennis van statistiek te hebben, dat deze direct begrijpt dat de gestelde vraag volstrekt zinloos is.

  Stilzwijgend gaat Goth ervan uit dat mensen tussen de 15 en 50? graag in een appartement op 10 tot 30 hoog in de binnenstad wonen, een buurt zonder voorziening op het gebied van sport en spel, zonder park. In die doelgroep zitten veel mensen met kinderen.
  Stilzwijgend gaat Goth ervan uit dat mensen boven de 50? niet in appartementen willen wonen. Hoewel de oudsten boven de 50? vaak overgaan naar een appartement om gemakkelijker te leven.

  Een probleem in Eindhovense binnenstad is dat het uitzicht op grotere hoogte niet imposant is. Geen indrukwekkende rivier of meer, geen zee, geen bergen of minstens heuvels. Men kijkt op de daken en naar eventueel andere saaie hoogbouw. Wie kijkt er nu met plezier naar De Regent of De Admirant? In de verte lonkt het bos van de randgemeenten, maar dat zou straks achter al die hoogbouw verdwijnen. Dat is de realiteit.
  Kijk, in Dubai is dat anders. Of in New York. Of in Zandvoort. Of in Rotterdam. En ga zo maar door. Ooit zat ik te werken in hoogbouw in Genève met uitzicht op de bergen; dat is even iets anders.

  Daardoor zit men in Eindhoven op grotere hoogte opgehokt. Beneden zijn drukke winkelstraten en terrassen. Maar ja, je kunt niet altijd winkelen en over koetjes en kalfjes praten op een stoel.
  Wellicht dat expats daarmee een aantal jaren genoegen nemen. Maar de vraag rijst in hoeverre men de binnenstad verder kan volladen met expats, zonder de grote kans dat Nederlanders er zich niet meer thuis voelen. Nu wordt men in sommige winkels al aangesproken in het Engels.

  Zonder gedegen sociaal onderzoek komt men er niet achter wie er in de torens wil wonen. En voor hoelang.

  Een complicatie is dat de woningnood sommige mensen met voldoende financiële middelen ertoe aanzet vanuit andere plaatsen in die torens te wonen, zolang er in de gewenste omgeving niets voorhanden is. De binnenstad heeft een prima spoorstation.
  In Bordeaux klagen de inwoners dat forensen uit Parijs de huizenmarkt verstoren. Die forensen hebben tegenwoordig een supersnelle treinverbinding naar Parijs. De torens in Eindhoven worden straks misschien bewoond door forensen uit de Randstad of Den Bosch, Tilburg, Breda. Dat is veel kleinere afstand dan Parijs-Bordeaux.

  • Eindhovenaar

   Nu vul je het in vanuit je eigen beredenering.. waarom jij het niet begrijpt.. maar vraag het gewoon eens aan mensen die op hoogte wonen.. in de buurt Eindhoven heeft bijvoorbeeld meerdere mensen bezocht en geinterviewd die met veel plezier op hoogte wonen.. iedere dag een ander uitzicht!

   Trudo toren heeft 2800 reacties gehad op 45 appartementen.. Bunkertoren is al bijna uitverkocht en hij is niet eens klaar.. er is gewoon een grote groep mensen die graag stedelijk en op hoogte wil wonen.. Ik heb me destijds ook ingeschreven voor Hartje Eindhoven, niet uitgeloot..

   Ook wel interessant filmpje over Vancouver; https://www.youtube.com/watch?v=P8dmVUrNt38 daar hebben ze ook veel combi gebouwen bestaand uit townhouses voor gezinnen op de onderste verdiepingen en torens in de set-back.. waarom het op straat niveau kleinschalig aanvoelt en er toch veel mensen kunnen wonen.. vrij succesvol!

   • BreugelJaap

    Beste Eindhovenaar,

    Wie heeft hoeveel mensen bezocht en geïnterviewd over de tevredenheid met het op hoogte wonen? Graag meer duidelijkheid.

    In deze tijd van woningnood zijn er altijd veel reacties op beschikbare woningen. Het doet denken aan de sollicitaties in een tijd van economische recessie. Men neemt wat beschikbaar en betaalbaar is, ook al zijn het niet de gewenste woningen.

    Leuk filmpje over Vancouver, maar tijdens het afspelen daarvan heb je waarschijnlijk je ogen dicht gedaan. Uit het filmpje blijkt dat de stad omringd is door door zee, zeearmen en havens, plus hoog oprijzende bergen. En dat er veel ruimte tussen de hoogbouw is, met veel groen en ruimte voor verkeer.
    Deze stad is 3 maal zo groot als Eindhoven en een schakel tussen Amerika en Azië.

    • Eindhovenaar

     Indebuurt Eindhoven, is te lezen op site van ED of facebook!

     En Vancouver is net als Parijs, of Sydney als we refereren aan dit artikel een maatje groter.. met name interessant te zien hoe ze de torens in de setback plaatsen, waarbij het onderste deel kleinschalig aanvoelt en tevens ook geschikt is voor gezinnen of een levendige plint. Lijkt me een prima voorbeeld voor Eindhoven!

  • Peter

   Serieus Jaap? We moeten de doelgroep tussen de 15 en 50 maar niet bevragen omdat ze geen betrouwbaar antwoord kunnen geven volgens jou? Dan onderschat je denk ik een groot deel van de gewone Eindhovenaar die wel degelijk een mening heeft over dit onderwerp.

   De binnenstad een buurt zonder sport, spel en park? Tuurlijk ligt er geen voetbalveld naast de Demer, dat is in geen enkele binnenstad zo. Bovendien zijn dat allemaal traditionele vormen van sporten en spelen. Die zijn geconcentreert op een aantal sportparken in de stad. En ook als je buiten de binnenstad woont, moet je daar vaak een stukje voor fietsen. Niks mis meed.

   Bovendien, heden ten dagen barst het van sport en spelactiviteiten in de binnenstad en Strijp-S. Eindhoven heeft niet voor niks een rijksbijdrage gekregen om Urban Sports verder te ontwikkelen. Dat zijn de snelst groeiende sporten, terwijl de traditionele clubs moeite hebben om betalende leden te behouden. Juist met Corona zie je dat het ‘gratis’ buitensporten in de openbare ruimte een vlucht heeft genomen. Op elke straathoek zie je bootcampgroepjes, vechtsportklasjes, dansgroepjes etc. De wipkip en glijbaan uit jouw jeugd, een voorgekauwde manier van spelen, is niet meer van deze tijd. Het creatief spelen in de openbare ruimte is veel uitdagender voor een kind en bovendien stimuleert dat de hersenen veel meer.

   En dat jij het uitzicht over ons prachtige Brabantse landschap niet imposant vindt en liever uitkijkt op de haven van Rotterdam is toch echt jouw persoonlijke smaak. Ik ben ben regelmatig te vinden op de bovenste verdiepingen van één van de hoogste torens van Eindhoven en ik kan je verzekeren dat het uitzicht nooit verveelt. Elke dag en elk uur is de beleving weer anders. Je hebt het gevoel in het buitengebied te zijn, terwijl de bruisende stad aan je voeten ligt. Je kan je heerlijk terugtrekken, maar als je wilt sta je in een paar minuten tussen de mensen. Wat een heerlijk gevoel.

   Heel erg jammer dat je de expats er bij betrekt, terwijl Marietje net een goed betoog heeft geschreven om niet te polariseren. Expats zijn evengoed Nederlanders, ook al hebben ze een buitenlands paspoort. Ze wonen hier, werken hier en betalen hier belasting. En belangrijker nog, ze dragen hier bij aan de economie en het maatschappelijk leven. En dan is het erg hypocriet van Nederlanders om daar iets van te vinden, terwijl Nederland koploper is in tweede woningbezit in het buitenland. En als die vakantiehuisjes in Spanje worden maar slechts een paar maanden in het jaar bewoond en dragen 0,0 bij aan integratie of het maatschappelijk leven. De pot verwijt…..

   Tenslotte suggereer je dat er geen behoefte is aan appartementen, en dat mensen hier alleen noodgedwongen naartoe verhuizen. Ik kan je niet genoeg benadrukken hoe erg je hier naast de werkelijkheid zit. Een groot deel van mijn familie- en vriendenkring woont heel bewust in de binnenstad. En ja, sommige hebben zich nu al ingeschreven op projecten die pas over drie jaar gerealiseerd worden. Er is wel degelijk behoefte aan deze woonvorm. Misschien niet voor jouw persoonlijk, maar respecteer dan op zijn minst dat andere daar heel anders over denken.

   • BreugelJaap

    Beste Peter,

    Zoals ik geschreven heb, komt men er zonder gedegen sociaal onderzoek niet achter wie er in de torens wil wonen. En voor hoelang. Daarbij horen uiteraard vragen aan 15 tot 50? jarigen. Maar dan wel zinvolle vragen.
    Lees mijn opmerkingen nog eens, maar dan zorgvuldig.

    Als het stadsbestuur van de binnenstad een woonwijk wil maken, dan horen daar ook voorzieningen voor sport, spel en een park bij. Van de door jou genoemde sport- en spelactiviteiten in de binnenstad heb ik nog niets gezien of gehoord. Geen dansgroepje of vechtsportklasje op elke straathoek gezien. Strijp-S hoort overigens niet bij de binnenstad. Gratis buitensporten in de openbare ruimte van de binnenstad heb ik nog niet of nauwelijks kunnen waarnemen. De markt staat vol met terrasjes voor zitsporters, voor de Bijenkorf fietst men de wandelaars telkens bijna ondersteboven (mooie gratis buitensport) Voor het station waren er gevechten met de ME, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet met vechtsportklasjes. Op het Stadhuisplein zijn er vaak kleine groepjes skaters.

    Zelfs een dorpje als Nederwetten heeft een voetbalveld en een actief mannenteam en een vrouwenteam. De geplande binnenstad heeft vele malen meer inwoners.
    Is Eindhoven dan een plaats voor minder actieven, zitfanaten?

    Als er in en rond de binnenstad 70 woontorens komen, dan belemmeren die het uitzicht op de wijde omgeving van de binnenstad. Zelfs op de parken ten zuiden van de binnenstad. Wil je het mooie Brabantse landschap zien, kom dan naar de Dommel en de Breugelse Beek in Son en Breugel. Of naar andere randgemeenten. Met de verrekijker uit de woontoren in de binnenstad zie je echt te weinig.

    Je bewering dat expats Nederlanders zijn, klopt niet. Nederlanders hebben de Nederlandse nationaliteit en spreken Nederlands, Fries of een dialect als Amsterdams of Limburgs. Expats betalen wel belasting, maar tamelijk weinig vanwege exorbitante vrijstellingen. Als ze er zijn, moeten we ze goed behandelen, inclusief woonruimte, maar we behoeven hun komst niet te bevorderen.
    Bovendien zorgt het aantrekken van expats voor een brain drain in landen als India, een soort neokolonialisme.

    Zoals ik geschreven heb, komt men er zonder gedegen sociaal onderzoek niet achter wie er in de torens wil wonen. En voor hoelang. Daarbij horen uiteraard vragen aan 15 tot 50? jarigen. Maar dan wel zinvolle vragen.
    Lees mijn opmerkingen nog eens, maar dan zorgvuldig.

    Als het stadsbestuur van de binnenstad een woonwijk wil maken, dan horen daar ook voorzieningen voor sport, spel en een park bij. Van de door jou genoemde sport- en spelactiviteiten in de binnenstad heb ik nog niets gezien of gehoord. Geen dansgroepje of vechtsportklasje op elke straathoek gezien. Strijp-S hoort overigens niet bij de binnenstad. Gratis buitensporten in de openbare ruimte van de binnenstad heb ik nog niet of nauwelijks kunnen waarnemen. De markt staat vol met terrasjes voor zitsporters, voor de Bijenkorf fietst men de wandelaars telkens bijna ondersteboven (mooie gratis buitensport) Voor het station waren er gevechten met de ME, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet met vechtsportklasjes. Op het Stadhuisplein zijn er vaak kleine groepjes skaters.

    Zelfs een dorpje als Nederwetten heeft een voetbalveld en een actief mannenteam en een vrouwenteam. De geplande binnenstad heeft vele malen meer inwoners.
    Is Eindhoven dan een plaats voor minder actieven, zitfanaten?

    Als er in en rond de binnenstad 70 woontorens komen, dan belemmeren die het uitzicht op de wijde omgeving van de binnenstad. Zelfs op de parken ten zuiden van de binnenstad. Wil je het mooie Brabantse landschap zien, kom dan naar de Dommel en de Breugelse Beek in Son en Breugel. Of naar andere randgemeenten. Met de verrekijker uit de woontoren in de binnenstad zie je echt te weinig.

    Je bewering dat expats Nederlanders zijn, klopt niet. Nederlanders hebben de Nederlandse nationaliteit en spreken Nederlands, Fries of een dialect als Amsterdams of Limburgs. Expats betalen wel belasting, maar tamelijk weinig vanwege exorbitante vrijstellingen. Als ze er zijn, moeten we ze goed behandelen, inclusief woonruimte, maar we behoeven hun komst niet te bevorderen.
    Bovendien zorgt het aantrekken van expats voor een brain drain in landen als India, een soort neokolonialisme.

    • Michel

     Tjongejonge zeg, nu schiet je wel heel erg uit de bocht. Nederlanders hebben de Nederlandse nationaliteit en spreken Nederlands? Dat is discriminerend en polariserend. Nederlanders zijn mensen die werken en wonen in Nederland en hier hun leven hebben. En dat heeft helemaal niets met nationaliteit of een taal te maken.
     En van die ‘exorbitante vrijstellingen’…. lang niet alle expats kunnen hier een beroep op doen. Verdiep je hier eerst eens in voordat je wat roept. O ja, en over dat uitzicht. Nergens IN een stad of dorp heb je wijds uitzicht. Een simpel schuurtje of een boom kan dat al belemmeren. Sterker nog, meer hoogbouw zorgt er juist voor dat meer mensen wel een wijds uitzicht hebben. Dat is ook één van de redenen dat mensen het fijn vinden om hoger te wonen.

     • Rien Valk

      Michel,
      Wie vliegt er hier uit de bocht?
      Hoeveel mensen die Nederlands spreken en hier al heel lang leven, zijn nog steeds geen Nederlander maar staatloos met alle ellende van dien?
      Zij mogen zich nog steeds geen Nederlander noemen en zijn uitgesloten van zaken die voor ons wel bereikbaar zijn.

      • Michel

       Ja daag, de juridische context van het Nederlanderschap voegt in deze context helemaal niets toe. Mensen die in Nederland wonen, werken en leven hebben dezelfde rechten als mensen die volgens jou ‘echte’ Nederlanders zijn volgens de juridische definitie van Nederlander. En ‘Als ze er zijn, moeten we ze goed behandelen, inclusief woonruimte, maar we behoeven hun komst niet te bevorderen.’? Wat is dat nou weer voor opmerking? Ik krijg er hele nare gedachten bij.

       • Rien Valk

        Het gaat mij om die mensen die onterecht het Nederlanderschap wordt onthouden en daardoor bijvoorbeeld geen hypotheek kunnen afsluiten en tegen reisbeperkingen aanlopen enz. In dat opzicht heeft Jaap gelijk met zijn definitie van Nederlanders. Die mensen zijn nog steeds geen Nederlander.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *