De overvolle pensioenpot

Vandaag schreef in het ED iemand, i.c. J. van Merode uit Eindhoven: ‘Er zit 1,3 biljoen euro in de pensioenpot. (…) Er is nog voor 70 jaar pensioen beschikbaar, geïndexeerd en wel. (…) Men tracht jongeren tegen de pensioengerechtigden op te zetten door te stellen dat er straks voor hen te weinig pensioen is.’ Het contrast tussen de uitpuilende pensioenkassen en de karige actuele pensioenuitkeringen is inderdaad ontstellend groot.

Er wordt dus angst gecreëerd. Maar ook met angst beheerd. En daar zijn mijns inziens niet primair de pensioenfondsen debet aan, maar onze politici. Die hebben namelijk – marktwerking! – de hoogte van de pensioenuitkeringen afhankelijk gemaakt van een zeer wisselvallige indicator, de actuele dekkingsgraad, die meeschommelt met de koersen op de financiële markten. Beter ware het, denk ik, dat gewerkt zou worden met een veilige maar stabielere indicator, die met steun van het parlement bepaald en gegarandeerd zou worden door de overheid.
De zaak moet in ieder geval eens grondig bekeken worden. Vandaar dat ik het Max Pensioenmanifest ondertekend heb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *