De vijfde golf van het coronavirus is begonnen

Omstreeks 1 oktober 2021 is in Nederland de vijfde golf van het coronavirus begonnen. Gezien de voorgaande golven had ik die een maand eerder verwacht, maar vermoedelijk heeft het gedeeltelijk terugdraaien van de eerdere versoepelingen en de toenemende vaccinatiegraad geleid tot een dieptepunt van plusminus 1500 nieuwe besmettingen net voor 1 oktober 2021.

Dat dieptepunt ligt hoger dan dat van Japan na een piek aldaar in augustus: 369 op 11 oktober 2021, terwijl de bevolking van Japan aanzienlijk groter is dan die van Nederland: 126 miljoen in 2020.

Per 17 oktober 2021 bedroeg het aantal nieuwe besmettingen in Nederland 3672. Het aantal ziekenhuisopnamen en IC-opnamen vertoont inmiddels ook een stijgende lijn.

Het lijkt aannemelijk dat de versoepelingen per 25 september de oorzaak vormen van de vijfde golf tot nu toe. De Nederlandse regering heeft daarbij de physical ofwel social distancing losgelaten als middel tegen het coronavirus.

Losgelaten, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie nog steeds adviseert minstens 1 meter afstand te bewaren. De grondige reden hiervoor staat in dit artikel van het Algemeen Dagblad:

www.ad.nl/gezond/vanaf-vandaag-geen-1-5-meter-meer-hoe-nuttig-was-het-en-wat-zijn-de-risico-s~ac09d61f/

Op de avond van 24 september was ik in een restaurant waar men voor sluitingstijd druk bezig was de markeringen van afstand en looprichting te verwijderen. Tijdens de volgende dagen stonden er mensen dicht bij elkaar te dringen voor kassa’s van supermarkten. Tafeltjes bij de horeca waren hier en daar weer dicht bij elkaar gezet. Bovendien hoorde ik de afgelopen weer diverse malen hoesten in winkels, wat voordien niet meer voorkwam.

Ook heerste er bij een deel van de bevolking een feeststemming. De media plaatsten foto’s van dansende menigten, de binnensteden zagen zwart van het volk en enigszins aangeschoten terraszitters praatten en lachten zo luid dat men elkaar nauwelijks kon verstaan. Weg met de ingetogenheid van de physical distancing!

“Heard one person starve, I heard many people laughin’”
(Uit Bob Dylan – A hard rain’s a-gonna fall)

Kortgeleden werd gepubliceerd dat er in Nederland 1,8 miljoen mensen zijn die niet gevaccineerd willen worden en 700 duizend waarbij het vaccineren medisch gezien dysfunctioneel zou zijn.
Onomstotelijk staat vast dat ook gevaccineerden besmet kunnen raken en vervolgens weer anderen kunnen besmetten, zij het aanzienlijk minder dan ongevaccineerden.
Alleen vaccinatie en controle van vaccinatiebewijzen is daardoor onvoldoende om het virus tegen te houden, hoewel de vaccinatie en controle op zich bijzonder belangrijk zijn.

Deze feiten leiden tot de conclusie dat physical distancing van groot belang blijft.
In dat kader zou de herinvoering van markeringen in winkels en elders plus afstand houden tussen tafeltjes in de horeca verstandig zijn. Zolang die herinvoering niet plaatsheeft, lijkt het een goed idee om bij drukte in binnenruimten zoals winkels een beschermend mondmasker te gebruiken van het type FFP2, een type dat in Duitsland verplicht is.
Ook lijkt het me zinvol om grote evenementen zoals festivals te mijden. Ook zinvol om zoveel mogelijk thuis te werken in plaats van op kantoor.

Voorafgaand aan de versoepelingen van 25 september hebben de leiding van ziekenhuizen en ic’s, plus niet te vergeten de verpleegkundigen zelf hun bezorgdheid uitgesproken over de eventuele toename van patiënten in het najaar 2021. Ook is beperkte capaciteit van de ic’s en de toenemende agressiviteit door ongevaccineerde patiënten aan de orde gesteld.

Mocht het zover komen dat er onvoldoende ruimte is in de IC’s om alle daarvoor in aanmerking komende patiënten, dan ligt het voor de hand in de eerste plaats patiënten te weigeren die zonder medische reden willens en wetens niet gevaccineerd wilden worden. De regering zou die moeilijke prioriteitstelling niet moeten overlaten aan artsen, maar zou daar een duidelijke regel voor moeten geven.
Agressieve patiënten kan men niet dulden. De regering dient de veiligheid van het zorgpersoneel te waarborgen. Tenslotte is dat personeel hard nodig om goedwillende patiënten te helpen.

Inmiddels heeft het KPMG een analyse van de eerste 1,5 jaar coronacrisis gepubliceerd. Die kan ik iedereen aanraden om eens te lezen. Het document kan gedownload worden van de website van het KPMG. Zie:

home.kpmg/nl/nl/home/insights/2021/10/covid-19-in-nederland.html

 

 

 

3 reacties

 • BreugelJaap

  De vaccinatiepercentages zijn niet gemakkelijk te doorgronden. Per 24 oktober 2021 zijn er volgens het RIVM 10,9 miljoen tweede prikken gezet. Bij een bevolking van totaal 17,5 miljoen levert dat een percentage van circa 62 procent volledig gevaccineerd op. Van 0 tot de oudste inwoner.

  Willens en wetens ongevaccineerden zouden er 1,8 miljoen zijn. Dat levert een percentage van circa 10 procent ongevaccineerd.

  De verhouding is dus 62-10 ten voordele van vaccineren. Als men dat getalsmatig wil vergelijken met Brexit, dan moet men de getallen vermenigvuldig met 100/72, met het resultaat 86-14. Dat telt net als bij Brexit op tot 100. Het referendum van 2016 gaf een resultaat ten gunste van Brexit: 52-48.

  Eerlijk gezegd zijn beide onderwerpen dermate complex dat ik een inhoudelijke vergelijking zeer tijdrovend vind. Dat zie ik niet zitten.

  Als die 86 procent in de gezondheidszorg verdrongen wordt door de 14 procent ongevaccineerden, dan is dat volstrekt onredelijk. Temeer daar die minderheid 2 effectieve alternatieven heeft: alsnog laten vaccineren of zoveel mogelijk isoleren. Bij die minderheid behoren overigens niet diegenen waarvoor vaccineren geen bescherming kan bieden of anderszins dysfunctioneel is.

  En als de regering beweert dat men stuurt op opnamen in ziekenhuizen en ic’s, dan moet men dat ook consequent doen: ongevaccineerden met corona alleen in ziekenhuizen en ic’s als daar voldoende capaciteit is.

 • Peer

  83% volledig gevaccineerden versus 17% ongevaccineerden. Is voldoende voor een wijziging van de grondwet. Het kan met minder. De Britten stappen met 52-48 uit de EU.

  • Bob

   Wat bedoel je met deze opmerking? De Nexit is nabij? Grondwettelijk vastleggen dat iedereen verplicht is zich te laten vaccineren? Ik snap je boodschap niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *