De Wijsgerige Kring: lezingen ‘Robotica en Ethiek’

De Wijsgerige Kring Eindhoven organiseert twee avonden  over Robotica en Ethiek. De eerste lezing op 10 december 2019 gaat over de toekomst van een gerobotiseerde samenleving. De tweede lezing op 17 december gaat over de ethische aspecten van sociale robots.

Het idee dat robots op allerlei plaatsen in onze samenleving nuttige diensten zullen gaan verrichten is geen sciencefiction meer. De robot heeft de afgelopen decennia met name de productie van goederen en daarmee het werk in de fabriek sterk veranderd. Maar volgens vele robotexperts, bedrijven en overheden is de tijd gekomen dat robottechnologie buiten de fabriek wordt toegepast. Automatisering beperkt zich niet langer meer tot productieprocessen. We gaan in toenemende mate het huishouden, entertainment, vervoer, de zorg voor anderen en de oorlogsvoering automatiseren. Het staat buiten kijf dat deze nieuwe robotrevolutie een grote invloed zal hebben op onze samenleving. De eerste tekenen daarvan zijn nu reeds zichtbaar. Denk aan onbemande robotvliegtuigen, zogenaamde drones, die de Amerikanen in de oorlog in Afghanistan inzetten om Taliban-strijders op te sporen en aan te vallen. Ook de zorgrobot wordt een gouden toekomst voorspeld. Er wordt volop geëxperimenteerd met knuffelrobots die het leven van demente bejaarden in Nederlandse verzorgingstehuizen beloven te veraangenamen. De Japanners geloven sterk in een toekomst waarin mensachtige robots een belangrijke rol spelen in de zorg voor ouderen.

Voor meer informatie over andere thema’s, maar ook over aanmelding en betaling, zie:

http://wijsgerigekringeindhoven.com/cursusaanbod.html

De lezingen worden gegeven door dr. Lambèr Royakkers bij Fontys Hogescholen, ds. Th. Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven

Tijd 19.30- 21.30 uur

Datum 10 en 17 december 2019

Kosten € 15,00 + € 5,00 inschrijfkosten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *