Denk mee over de verkeerslichten in Eindhoven

Deel van de Eindhovense verkeerslichten kaart

In oktober 2021 publiceerde gemeente Eindhoven een interactieve verkeerslichtenkaart. Ofschoon er een sociale media campagne aan verbonden was hebben er vermoedelijk veel Eindhovenaren waaronder ikzelf weinig tot niks van mee gekregen en dat is jammer. Elk initiatief van de gemeente om mee te denken vind ik de moeite waard, zolang ze er ook echt iets mee doen en openbare terugkoppeling geven.
Wij op DSE volgen dat graag. Als je ideeën heb over de stoplichten of de verkeerssituatie bij jou in de buurt lees dan verder en klik op een van de links helemaal onderaan. Je mag ze ter inspiratier ook hier met ons delen. Zelf ken ik in Tongelre twee situaties die voor verbetering vatbaar zijn. Ik zal ze in een reactie delen.

De gemeente schrijft verder:
De verkeerslichtenkaart is een proef om inwoners te betrekken bij mogelijke verbeteringen. Inwoners kunnen een melding doen over een specifieke kruising en situatie. De verkeerkundige heeft direct alle benodigde informatie en kan onderzoek doen. Op de kaart kunnen inwoners ook eerder gestelde vragen en de reacties van de gemeente zien. Zo wil de gemeente meer inzicht geven in hoe verkeerslichten werken en vragen en meldingen transparant maken. “Ik vind het belangrijk dat we ook goed luisteren naar de ervaringen van mensen op straat” zegt wethouder mobiliteit Monique List, “We zijn allemaal weggebruikers, en dagelijks ervaren we waar het goed of minder goed gaat. Naast onderzoek dat we als gemeente zelf doen, kunnen we óók deze ervaringen van inwoners en bezoekers gebruiken om ons verkeersnet te verbeteren. En we kunnen ze uitleggen waarom bepaalde situaties zo zijn.”

Campagne Veilig en vlot
Om inwoners meer bewust te maken van de werking van verkeerslichten en de verkeerslichtenkaart, publiceerde de gemeente vijf video’s op social media. In deze video’s leggen verkeerskundigen uit hoe verkeerslichten werken. En ze geven toelichting op specifieke locaties, zoals de Sterrenlaan en de Vestdijk.

Meldingen
Op de campagne kwamen ook veel meldingen binnen over andere onderwerpen, zoals wegindeling, opstelruimte of prioritering van bepaalde vervoersmiddelen. Ook deze meldingen zijn in samenwerking met andere deskundigen binnen gemeente Eindhoven onderzocht en beantwoord. Deze onderwerpen zijn complexer. Een korte termijn oplossing is vaak niet mogelijk omdat de verandering bijvoorbeeld veel invloed heeft op de omgeving. Hiervoor is meer afstemming nodig.

Tegenspraak
Meldingen spreken elkaar soms ook tegen, bijvoorbeeld als het gaat om welk vervoersmiddel prioriteit zou moeten hebben op een kruising. Eindhoven werkt aan een autoluw centrum en stimuleert actieve vervoerswijzen (lopen, fietsen) binnen de Ring. Op de Ring is juist een vlotte doorstroming van auto’s door Eindhoven belangrijk, zodat deze het centrum mijden. Daarnaast werkt Eindhoven aan een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) netwerk, gericht op de bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid van verschillende locaties binnen Eindhoven.

Onderzoek en vernieuwing
Naast deze vraaggestuurde aanpak, doet de gemeente structureel onderzoek naar het functioneren van verkeerslichten. Veiligheid en doorstroming staan daarbij voorop. In 2021-2023 voert Eindhoven daarnaast versneld onderhoud uit en vernieuwt het verkeerslichten. Op deze manier wil de gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan het functioneren van de verkeerslichten.

Verkeerslichtenkaart:
www.experience.arcgis.com/
Meer informatie:
www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verkeer/veilig-en-vlot-door-de-stad

Overigens slim werkende stoplichten die de doorstroming bevorderen, helpen mee om de uitstoot van C02, fijnstof en stikstofdioxide ter plekke te beperken.

Een reactie

 • Pieter

  Dank voor dit artikel Rien.

  Nu het stof van de verkiezingen is neergedaald, moet er een nieuw college komen. Ik hoop dat alle Raadsleden even meelezen in dit bericht/idee.

  Een college zonder stoplichten, zonder beperkingen. Gericht op samenwerking. Samenwerking die start vanuit de burgers, in de buurten, daar waar het gebeurt.
  Als ik de kaart bekijk, zie ik een heleboel stoplichten. Stoplichten haal je niet zomaar weg.
  Verkeer staat stil door stoplichten. Verkeer neemt sluiproutes door het centrum.
  Het gebruik van de parkeerplaatsen aan de rand van de stad, transferia wordt nog onvoldoende benut.
  Wellicht kan het nieuwe college dit verbeteren, het volgende idee meenemen.
  1. Probeer het aantal stoplichten te verminderen.
  2. Stoplichten in het centrum zorgen voor meer lucht-/geluidsvervuiling. Vervuiling in de (binnen)stad willen we tegengaan.
  3. Denk na, en/of installeer een verkeerszone, waarbij je automatisch wordt “”geflitst”, wanneer je een bepaalde zone binnen rijdt. In die zone waar je dan in rijdt, betaal je extra. Je betaalt per keer dan een tolbedrag. Bijvoorbeeld € 8,00 tot € 10,00 per keer in het weekend, door de weeks € 5,00 tot € 7,00 per keer.
  Daarmee ga je sturend optreden:
  – Mensen gaan andere mobiliteitsvormen gebruiken om richting het centrum te komen.
  – De ringweg gaat beter benut worden.
  – Het openbaar vervoer gaat beter benut worden.
  – De transferia gaan beter benut worden.
  – De gezondheid van mensen wordt beter.

  Eigenlijk zijn er alleen maar positieve effecten, bij het invoeren van een interne tol zone voor gemotoriseerd verkeer.
  Laat Eindhoven dit snel invoeren!

  PS: En voor de bewoners/ondernemers die in het centrum wonen, kan digitaal een uitzondering worden gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *