Design Academy Eindhoven verlaat de stad? Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Met mijn veelal luide lofzang op de ontwikkelingen in Eindhoven is het weer even gedaan.

Doorgaans welingelichte bronnen melden dat het momenteel té hevig rommelt in designstad Eindhoven. En dat deed het al een tijdje, maar het neemt nu verontrustende en destructieve vormen aan.


De D van design in de trits TDK ( Technologie, Design en Kennis ) dreigt verpulverd. Het uithangbord van het alom uitgevente dna van de stad, verbleekt.

De Design Academy Eindhoven ( DAE ) zou zomaar kunnen vertrekken wegens structureel ontoereikende mogelijkheden tot blijvende verankering.

Het gemeentebestuur is blijkbaar niet bij machte om de toonaangevende, wereldwijd vermaarde ontwerpopleiding te behouden binnen de stadsgrenzen.

Inadequate huisvesting voor de opleiding en onvoldoende woongelegenheid voor de studenten. Het zijn deze voortslepende problemen die schreeuwen om een oplossing. Bij uitblijven daarvan ziet de DAE zich genoodzaakt om te vertrekken.

Te gek voor woorden.

Het gemak en de snelheid waarmee vanuit het stadhuis gesproken wordt over de immense ambities in het kader van de Brainport-schaalsprong die Eindhoven de komende decennia gáát maken, verwondert velen, maar geniet tegelijkertijd veel steun.
Er wordt uitsluitend gesproken over kansen, ambities, innovaties en noodzaak. Eindhoven de Gekste ten stadhuize.

Vergelijkbare publieke acties als het om de DAE gaat, zijn onzichtbaar. Alsof er gedacht wordt: laat gaan, zo’n extra zorgenkindje in het hoger beroepsonderwijs.

Fontys Hogescholen en de TU/e zijn de grote en invloedrijke onderwijsspelers in de stad. En krijgen aandacht en plek op grond van hun massa: kwantiteit.

Is er al enig publiek signaal vanuit deze twee giganten waarin zij het opnemen voor hún kleine collega-instelling? Of hebben ze hun huisvestingsschaapjes inmiddels fijn op het droge en wordt de DAE beschouwd als een querulant in de marge.

De TU/e is inmiddels bevoorrecht met een behoorlijke ‘eigen’ studentenhuisvesting.

Studenten van de DAE komen van over de héle wereld en verdienen een adequate verblijfplaats. En die vinden ze meestal niet of pas na langere tijd, in Eindhoven. De stad waarmee ze voor áltijd verbonden zullen blijven.

De DAE is van grote betekenis voor het ecosysteem dat Eindhoven tot een interessante stad maakt.

Wereldwijd vermaarde Eindhovense designers als Piet-Hein Eek en Kiki van Eijk vragen publiekelijk om aandacht voor het dreigende verlies van een belangrijke poot aan de successtory van Eindhoven. De DAE is ooit begonnen als ‘regionale’ Academie voor Industriële Vormgeving. En inmiddels topper op een vermaarde lijst met daarop de invloedrijkste personen, producten en instellingen op het gebied van ontwerpen wereldwijd.

Álles doen dus wat nodig is tot behoud van deze briljant aan de Eindhovense groeistam, geacht College van B&W.

Een schaalsprong in het klein, maar essentieel.

In andere dossiers is er bij U geen enkele terughoudendheid tot daadkracht, moed en besluitvorming.

Nu wel? Ongehoord.

 

( foto: onna.nl )

2 reacties

 • BreugelJaap

  Nu de plutocratische technocratie Brainport heeft gekozen voor een schaalsprong van ASML en dergelijke. bedrijven, plus een schaalsprong van de TU/e, plus een flinke multiplier van beide levert dat zoveel economische groei op, dat de verplaatsing van de Design Academy naar bijvoorbeeld Roermond een uitstekend idee is.. Immers, de Design Academy is gemakkelijk verplaatsbaar, levert nodige groei in een andere regio en een beetje ontspanning in Eindhoven, zou in Roermond goede spoorverbindingen hebben met Eindhoven en Industrial Design Aken.

  Men kan in Eindhoven wel alles willen hebben, maar onder andere de Europese dimensie is ook van belang.

  Voor een stad als Roermond is uiteraard de Design Academy een meer bijzondere aanwinst dan voor het met groei verwende Eindhoven. De Design Academy levert dat waarschijnlijk een splinternieuw gebouw op conform hedendaagse wensen, plus de mogelijkheid van een ruime campus voor de studenten.

  • Rien Valk

   Een interessante mening Jaap, enerzijds zou het jammer zijn als we de DAE kwijtraken ook gezien zijn echte Eindhovense oorsprong die in 1947 in het hemelrijken in Woensel begon. Maar ruimer gezien is er wel iets voor te zeggen.

   Sowieso is het zinvol om na te denken over grenzen aan de groei en de wens tot steeds meer en groter. In dat verband is het de moeite waard om kennis te nemen van het boek “Systeem Breuk” van de Japanse filosoof Kohei Saito die het “kapitalistische groei moet” ter discussie stelt. Een echte panklare oplossing bied hij nog niet maar zijn visie op kapitaal, natuur, maatschappij en de klimaatcrisis is zeer inspirerend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *