Dialoog over Diversiteit (SDG 10)

Wanneer: zondag 7 november 2021; 13:30 – 16:30 uur
Locatie: Openbare Bibliotheek Eindhoven; Emmasingel 22; 5611 AZ Eindhoven
Methode: Waarderende dialoog

Het thema: Diversiteit
Diversiteit gaat over de mix van verschillen tussen mensen die we kunnen ervaren. Zichtbare verschillen (bv. man/vrouw, huidskleur, leeftijd) en niet zichtbare verschillen (gender, cultuur, religie, karakter, politiek, opleidingsniveau).
Diversiteit is een gegeven, maar kan spannend worden als niet alle verschillen worden geaccepteerd in een groep. Bv een jong iemand kan niet zomaar directeur van een groot bedrijf worden. Of iemand voelt zich buitengesloten vanwege huidskleur of seksuele geaardheid.
Diversiteit wordt een kracht als we verschillen naast elkaar laten bestaan, als we genieten van de verschillen, als we ons voordeel doen met verschillen. Het wordt een kracht als we er in slagen kwaliteiten complementair te laten zijn, als bijv. vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten beiden aanwezig zijn in een groep en elkaar aanvullen, elkaar versterken.
Wat is jouw ervaring met diversiteit? Heb jij vooroordelen? Hoe ga je hiermee om? In de dialoog onderzoeken we wat ieders betekenisgeving, ervaring en droom is met betrekking tot diversiteit.

Geinspireerd op SDG 10 Ongelijkheid verminderen

Aanmelden: www.eindhovenindialoog.nl Week van de Dialoog


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *