Dialoog over Klimaatverandering aanpakken (SDG 13)

Wanneer: donderdag 4 november 2021; 19:00 – 22:00 uur
Locatie: het Parktheater, Elzentlaan 50, Eindhoven
Methode: Waarderende dialoog

Het thema: Klimaatverandering aanpakken

Acties om klimaatverandering aan te pakken zijn wereldwijd aan de orde.
Jean-Paul Close zal ter inleiding een paar filmpjes tonen met voorbeelden van de kracht van burgerinitiatieven, waarin te zien is hoe mensen er samen mee bezig zijn. Iedereen maakt al of niet bewust, al of niet weloverwogen, eigen persoonlijke keuzes op het gebied van klimaatverandering. Vraag is hoe deze persoonlijke keuzes zich ontwikkelen en zich verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. In deze dialoog gaan we onderzoeken welke ervaringen de deelnemers hebben met klimaatverandering aanpakken. Hoe doen ze dat? Welke keuzes maken ze daarbij? Hoe verrijkt dat hun leven? En welke dromen hebben ze erover? Welk(e) stap(pen) willen ze de komende tijd zetten?

Geinspireerd op SDG 13 Klimaatactie

Aanmelden: www.eindhovenindialoog.nl Week van de Dialoog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *