Doe-Het-Zelf Coronabeleid 2022/2023

De voortzetting van het coronabeleid van Rutte 3 door Rutte 4

In zijn persconferentie van dinsdag 15 februari 2022 vertelde de minister van Volksgezondheid enzo dat de meeste maatregelen tegen corona in 1-2-3 stappen worden afgeschaft. Zijn verhaal veronderstelde eigenlijk impliciet dat de pandemie van corona was overgegaan in een endemie. Daarmee continueert hij het beleid van Rutte 3 van te laat en te weinig ingrijpen plus voorbarig optimisme en daarmee samenhangende versoepelingen. Hij gaat uit van ḧet voordeel van de twijfel” in plaats van een “zeer voorzichtig scenario”. Hij lijkt daardoor al even onbetrouwbaar als zijn voorganger.
Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/mediateksten/2022/02/15/letterlijke-tekst-persconferentie-coronavirus-minister-kuipers

Pandemie, nog geen endemie in voorjaar 2022.

Een pandemie is een wereldwijde epidemie, waarbij een ziekte ongewoon veel besmettingen of een onverwacht ongunstig verloop heeft.

Een pandemie verandert in een endemie als de krachten die de ziekte bevorderen en tegengaan in een zodanige balans geraken dat de ziekte nog een beperkte invloed heeft op de wereldgemeenschap. Men constateert dan dat de ziekte beheerst wordt.

Vele virologen en epidemiologen vertellen tot op heden dat er nog geen sprake is van endemie, maar dat een endemie steeds meer mogelijk wordt, bijvoorbeeld te beginnen in 2023 of 2024.

Iedereen kan zich er trouwens gemakkelijk van overtuigen dat de pandemie niet voorbij is, aan de hand van de huidige enorme getallen van besmettingen en de voortdurende stroom ziekenhuisopnamen en doden.

Scenario’s voor de volgende, zesde coronagolf in Nederland

Het coronavirus verspreidt zich in golven. Nederland beleeft nu de vijfde golf en de volgende wordt dan de zesde golf, misschien in juli of in het najaar.

Voorspeltechnieken zijn hoofdzakelijk niet-wetenschappelijk gefundeerd. Eigenlijk zijn alleen de ontwikkelingen van relatief zeer stabiele systemen zoals zonsopkomst en zonsondergang goed te voorspellen. En zijn alleen voorspellingen op basis van autoregressie tamelijk betrouwbaar.

Allerwegen verkondigen deskundigen dat het coronavirus onvoorspelbaar is. Dat het coronavirus zich met golven verspreid is aannemelijk, maar hun frequente en hevigheid is vooral toeval.
Belangrijk toeval is ook de evolutie van varianten. Die kunnen door het toeval van mutaties positief of negatief zijn. Zo lijkt Omikron enigszins positief, maar een volgende dominante variant kan evenzeer negatief blijken te zijn. Overigens is het nog niet glashelder of Omikron op zich minder ziekmakend is of dat de vaccinaties ervoor zorgen dat Omikron een minder ziekmakend effect heeft.

Vanwege de onvoorspelbaarheid van het coronavirus is het verstandig met scenario’s te werken, waarin men een Als … Dan … ontwikkeling beschrijft en berekent als uitgangspunt voor eventueel te nemen maatregelen. Bij het coronavirus zou men bijvoorbeeld 4 factoren, verspreiding, ziekmakend, immuniteit en bevolkingsdichtheid als factoren kunnen nemen. Daarbij behoeft men voor het scenario ̈geen verspreiding, niet ziekmakend, geen immuniteit en een zeer geringe bevolkingsdichtheid” uiteraard niets te verzinnen, maar wel voor een aantal andere scenario’s. Verder is het belangrijk de scenario’s aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.
Gezien de beperktheid van ons aller bevattingsvermogen met of zonder computer lijkt dan een waaier van 4 scenario’s zinvol. Daarbij hoort altijd een scenario van de mogelijk slechtste ontwikkeling.

Een belangrijk punt is wanneer het scenario zich voordoet en wanneer het overgaat in een ander scenario. Uiteraard is er geheel ander scenario nodig voor een endemie als die zich voordoet.

Leefregels om Covid-19 en long Covid te voorkomen

Het afschaffen van maatregelen tegen de pandemie zonder zekerheid dat de pandemie is overgegaan in een endemie brengt grote risico’s met zich mee. Bekende risico’s zijn Covid-19 en long Covid voor iedereen, maar in het bijzonder voor risicogroepen zoals de naar schatting 700.000 mensen volgens het RIVM waarvoor een vaccinatie disfunctioneel werkt en voor onderwijzend personeel van het basisonderwijs dat voortdurend contact heeft met ongevaccineerde kinderen.

Bevreemdend is dat de minister van Volksgezondheid enzo onder andere enerzijds de plicht om mondkapjes te dragen laat vervallen, maar anderzijds dringend adviseert om de mondkapjes te dragen. Dus van algemene leefregel naar persoonlijke leefregel, terwijl de mondkapjes vooral van belang zijn omdat ze voorkómen dat anderen besmet worden door de drager van een mondkapje. (Wil de drager zelf niet besmet worden, dan is een FFP2 mondkapje nodig, omdat het in 2 richtingen voldoende beschermt)

Ervaring en ook peiling heeft de afgelopen jaren geleerd dat miljoenen Nederlanders onvoorzichtig, vaak zelfs uiterst onvoorzichtig zijn met geadviseerde regels en zeker bewust en gewild ongevaccineerden uiterst onvoorzichtig zijn ook met verplichte regels zonder effectieve controle. Denk bijvoorbeeld aan degenen die zich bij besmetting niet houden aan quarantaine, aan de mensen die vlakbij komen te staan in supermarkten en aan de deelnemers aan grote demonstraties die geen afstand houden en/of geen mondkapje dragen. Nederlanders vertonen gemiddeld onvoldoende zelfdiscipline.
Is de minister soms niet goed snik, enigszins wereldvreemd of wat?

Wie kijkt naar de website van de WHO ziet dat daar nog vele leefregels dringend worden geadviseerd, waarvoor de overheidsmaatregelen 1-2-3 worden afgeschaft. Als zwermen vogels en scholen vissen zo te werk zouden gaan als de minister van Volksgezondheid enzo, dan zouden ze voortdurend tegen elkaar aanknallen. Sommige leefregels kan men nu eenmaal niet alleen effectueren.

Wat kan men nu doen om zelf niet ziek te worden en anderen met verhoogd risico niet ziek te maken? Ik beperk me tot 8; er zijn nog andere te bedenken.

  • Vermijd drukte en houd minstens 1 meter afstand (WHO)
  • Vermijd slecht geventileerde ruimten
  • Verlaat direct ruimten als anderen daar hoesten, niezen of schreeuwen
  • Draag onder meer mondkapjes in winkels, in horeca, bij evenementen en in openbaar vervoer
  • Maak indien besmet serieus werk van quarantaines en isolatie
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Zorg bij fysiek contact altijd te weten of de ander(en) een toereikende vaccinatie hebben gehad. Vraag ernaar als dat nodig is.
  • Vertrouw de minister van Volksgezondheid enzo niet teveel. Coronabeleid heeft voor hem niet de hoogste prioriteit, maar wel het openhouden van economie en maatschappij (voor de gezonden)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *