Drastischer aanpak coronavirus

De Nederlandse overheid voert een slap en laat beleid tegen het coronavirus. Daar komt bij dat de bezuinigingen van Rutte de zorgsector in de afgelopen 10 jaar hebben verzwakt.

Nu ben ik wel geneigd het RIVM te volgen, maar ik wordt onzeker door verhalen van Rutte over het balanceren tussen gezondheid en overige belangrijke zaken. In hoeverre dat het RIVM wordt beïnvloed door Rutte is onduidelijk. In dit verband is het vreemd dat donderdag 12 maart aangekondigd werd dat er voor Brabant die dag nog speciale maatregelen zouden komen, maar die kwamen niet. Dat had in ieder geval tot gevolg dat voorstellen van de bestuursvoorzitter van het ETZ ziekenhuis om cafés en restaurants te sluiten, alsmede bijeenkomsten te beperken tot hoogstens 10 personen niet werden gevolgd.

Volgens het dagblad Trouw verwachten 2 vooraanstaande wetenschappers de volgende ontwikkeling van de geregistreerde besmettingen:

“Maar in de meeste door corona getroffen landen vermenigvuldigt het aantal patiënten zich wekelijks met ongeveer tien. Volgens de hoogleraar en epidemie-onderzoeker Yaneer Bar-Yam van het New England Complex Systems Institute in het Amerikaanse Cambridge moet Nederland rekening houden met 6000 patiënten over een week, en 60.000 over twee weken.

Duizenden ic-bedden

Ook Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie van het Leiden Universitair Medisch Centrum, verwacht zo’n 6000 patiënten.”

Stel op donderdag 12 maart 600 besmettingen, dan bij een factor 100 in 2 weken: op 26 maart 60.000, op 9 april 6000.000 en op 23 april theoretisch alle Nederlanders.

Dit geeft aan dat nu drastischer maatregelen nodig zijn om de trend om te buigen:

 1. Alleen bijeenkomsten met ten hoogste 10 deelnemers, zoals voorgesteld door de bestuursvoorzitter van het grote ETZ-ziekenhuis in Tilburg. Stel dat 10% van de bevolking al is besmet, dan is gemiddeld 1 deelnemer per groep besmet. Faciliteren van grotere groepen niet toestaan.
 2. Alle scholen alleen open voor speciale opvang. Vooral basisscholen zijn broeinesten van virussen. De kinderen hebben intensief contact met ouders en onderwijzers en die weer met vele anderen. Speciale opvang voor kinderen waarvan de ouders werken in de gezondheidszorg. En niet andersom zoals Rutte wil, namelijk alles open omdat er kinderen zijn waarvan de ouders werken in de gezondheidszorg.
 3. Alle winkels dicht, behalve die levensmiddelen en medicijnen verkopen
 4. Alle cafés en restaurants dicht.
 5. Alle reizigers uit de VS en het VK controleren. Indien besmet terugsturen. Beide landen verkeren in een chaos op het gebied van gezondheidszorg, terwijl er veel contacten zijn met die landen. Zie Washington Post en Guardian.

Het is duidelijk België steviger optreedt tegen het coronavirus:

“Scholen en restaurants sluiten, sociaal leven op slot: dit zijn de nieuwste maatregelen tegen het coronavirus

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 – 22:53, Radio2.be

Corona

Het coronavirus slaat wereldwijd om zich heen en ook België heeft – na een zeer lange beraadslaging – stevige knopen doorgehakt. Vanaf vrijdagavond 13 maart 24 uur gaan de maatregelen van start.

Duidelijkheid is altijd goed. Dit zijn de besluiten van de regering.

* Cafés en restaurants gaan dicht. De regel van 1 meter afstand bewaren is niet afdoende, omdat mensen toch in groep naar een plek gaan.

* Winkels blijven open gedurende de week, maar gaan dicht in het weekend. Supermarkten, winkels voor dierenvoeding en apothekers blijven voortdurend open. Hamsteren is niet nodig.

* Mensen op leeftijd zijn bijzondere risicopatiënten voor het coronavirus en moeten zich nog meer beschermen. De regering vraagt hen niet naar de supermarkt te gaan op drukke tijden en vraagt hen zoveel mogelijk binnen te blijven.

* Alle recreatieve evenementen en activiteiten worden geschrapt.

* De lessen worden opgeschort. Scholen blijven open, maar er worden geen lessen meer gegeven. Scholen moeten wel opvang voorzien voor kinderen van ouders die in de zorgsector werken.

* De maatregelen blijven van kracht tot minstens 3 april, de start van de paasvakantie.”

3 reacties

 • Jozef van Kessel

  In het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 is de schatting tussen 400 en 14.000 doden landelijk, 400 bij een milde pandemie, bij een ernstige pandemie 14.000 doden. In veiligheidsregio Brabant Noord komt men op 0,47% doden, wat daar 3000 zouden zijn. Dit zijn uiteraard schattingen. Het kan hoger zijn als men in aanmerking neemt dat het percentage besmettingen bij dit coronavirus-19 oploopt tot 60% (en niet 30% in de schattingen).

  Er komt gewoon een groot tekort aan huisartsen en ziekenhuispersoneel. Dit zal leiden tot grote sociale onrust, zo verwacht men.

  Dit zal dan ook een belangrijke reden zijn om overal noodverordeningen af te kondigen. Samenscholings- en demonstratieverbod. De gemeenteraden worden buiten werking gesteld. De burgemeester van de centrumgemeente (voorzitter veiligheidsregio) heeft hierbij alle bevoegdheden van de burgemeesters in de randgemeenten overgenomen.

  De noodverordeningen worden verlengd tot eind april omdat de epidemie 8 weken gaat duren. Al deze informatie is te vinden in het risicoprofiel van de divers veiligheidsregio’s. Het is een somber scenario waarbij alle gemeenteraden in Nederland indertijd mee hebben ingestemd.

  Het Rode Kruis in Nederland doet hoegenaamd niets. Collecteren misschien?

 • Ik mis nog één advies en dat is: alle Nederlanders wordt vriendelijk doch dringend verzocht hun boerenverstand te gebruiken en zo veel mogelijk risicomijdend gedrag te vertonen.
  (Voorbeeld: In België gingen gisteravond om 24:00 alle cafe’s dicht, dus waren daar alle cafe’s tot 23:59 tot de nok toe gevuld met mensen die nog een laatste pint kwamen halen. Hier zijn vast wel een aantal extra besmettingen uit voortgekomen)

  De overheid de schuld geven dat er niet genoeg gedaan wordt terwijl ik punten 1,3,4 ook zelf kan doen is daar een voorbeeld van. Waarom laat je alleen iets nadat het verboden is?

  Punt 5 zou ik uitbreiden naar alle landen. Maar we kunnen alleen mensen die vliegend het land binnenkomen effectief controleren. Alles wat op de fiets het land binnenkomt krijgen we niet gecontroleerd. Oftewel: punt 5 is niet uitvoerbaar.

  Blijft over: punt 2. Antwoord: mee eens.

  • BreugelJaap

   Alleen boeren hebben een boerenverstand. Stel 5 procent van de Nederlanders is boer en 80 procent daarvan heeft een gezond verstand, dan gaat het om 4 procent van de Nederlanders. Deze mensen zijn over het algemeen hoog gekwalificeerd; daarbij hebben ze verstand van akkerbouw en/of veeteelt plus ondernemerschap. Stel dat die hele 4 procent het gezonde boerenverstand gebruikt.

   Om welk vraagstuk gaat het bij de punten 1, 3 en 4. Het gaat om ruimtelijke afstand tussen mensen vergroten, ofwel social distancing.
   Dat is iets anders dan men in de intensieve veeteelt bij ziekte gewend is, namelijk het ruimen van varkens en kippen. Zo willen we in de steden met mensen niet te werk gaan.
   Bij de akkerbouw kan men ziek gewas bijvoorbeeld rooien, verbranden, wat we met mensen in de steden ook niet willen doen.
   Daarnaast is het zo dat boeren op het platteland over het algemeen veel afstand bewaren. Automatische social distancing.
   Ik denk niet dat het gezonde boerenverstand voldoende is voor een oplossing, zelfs al zouden de boeren ter bevordering van social distancing het Malieveld bezetten.

   Wat is de oplossing dan wel?
   Je zou vraag en aanbod bij 1, 3 en 4 kunnen scheiden.
   Bij de vraagzijde komt dat neer op een algehele kopersstaking. Op basis van enquêtes is dat niet te verwachten. Veel Nederlanders vinden social distancing overdreven. Zoveel, dat er niets van terecht zou komen. (In Frankrijk zei de minister van volksgezondheid dat er teveel cafébezoekers waren en dat daarom de cafés dicht moesten.) Bovendien gaat de besmetting zo snel, dat een overtuigingcampagne van vele maanden te laat komt.
   Bij de aanbodzijde zouden ondernemers vrijwillig hun activiteiten maandenlang moeten staken. Dat wordt niets zonder financiële compensatie en uitkeringen voor werkloze medewerkers. En die zijn alleen mogelijk bij gelijke behandeling. Daarom moet de overheid uitgebreid aan de gang met verplichte sluiting en financiële ondersteuning, zodat die voldoende medewerking krijgt om social distancing te laten slagen.

   We zien dat in de meeste landen waar het coronavirus zich verspreidt, de social distancing door de overheid wordt georganiseerd, conform advies van de WHO. Nederland is nogal sloom.
   Het VK is tegendraads: Daar wil de overheid geen maatregelen nemen, met de gedachte om het land te laten uitzieken door zoveel mogelijk contacten in stand te houden: wie overleeft, wordt immuun.
   Wetenschappelijk is die gedachte zeer discutabel.

   In de VS is de organisatie voor het bestrijden van epidemieën grotendeels ontmanteld, om een voorbeeld van de chaos aldaar te noemen.
   Punt 5 kan de langdurige toevloed van besmettingen uit de VS en het VK beperken, weliswaar niet voor 100%. Praktisch gezien is controle goed uitvoerbaar, omdat beide landen door het water gescheiden zijn van Nederland. Bijvoorbeeld bij ASML worden allen bij aankomst gecontroleerd; iemand met koorts komt niet binnen. Zo kan het ook met de chaoslanden VS en VK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *