Drie stellingen, resp. over Drees, het pensioenstelsel en racisme

Wat houdt je bezig, wordt mij gevraagd. Meerdere actualiteiten, maar vooral deze, die ik hier kort zal presenteren. Ik trof ze alle drie aan in ons regionale dagblad.
1. Drees hoort in de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Hij had er niet uit geknikkerd mogen worden. Ex-geschiedenisleraar Hans Strootman betoogt in het ED (2 juli 2020): ‘In de Canon hoort een top drie van politici waaraan je niet moet tornen: Oranje, Thorbecke en Drees.’ Dat ben ik helemaal met hem eens.
2. Een nieuw pensioenstelsel is niet nodig en slechter dan het huidige. Slechts twee verbeteringen zijn nodig: ook zzp-ers moeten, ter voorkoming van ouderdomsarmoede, tot pensioenopbouw verplicht worden en de rekenrente, die uit angstvalligheid extreem laag gehouden wordt, moet tot een realistisch niveau verhoogd worden. Hierover zijn in het ED door praktijkdeskundigen meerdere artikelen gepubliceerd, maar het lijkt er op dat die in Den Haag niet gelezen of terzijde geschoven worden.
3. Maatregelen tegen ‘institutioneel racisme’ kunnen niet genomen worden, zolang niet duidelijk is, welke instituten racistisch gedrag vertonen, tolereren of goedkeuren. Ik ben ook van mening dat zulke instituten in Nederland niet bestaan. Noch bij de politie noch bij bijvoorbeeld de belastingdienst zul je racistische instructies vinden. Er zijn alleen individuen die zich soms racistisch gedragen. Maar die handelen in strijd met de voorschriften van hun instituut en kunnen aangeklaagd en bestraft worden. Zonder bewijsbare klachten over racistisch gedrag is discussie over institutioneel of ‘systemisch’ racisme zinloos tijdverdrijf en talkshowgedoe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *