DSE helpt kiezen: CDA

Het CDA wil alles laten voortbestaan, stopt niets en bouwt ook niets nieuws. Het is er al. Maar dan een beetje beter. de C zie je nauwelijks terug.

Het CDA is een landelijke partij met nu 4 gemeenteraadsleden. Het verkiezingsprogramma is 20 bladzijden tekst. Het is een lange opsomming van praktische korte termijn akties. Het CDA wil Eindhoven weer een stad maken waar we normaal met elkaar omgaan en waar iedereen zich thuis voelt. Het CDA wil doorpakken om Eindhoven weer financieel gezond te krijgen.

Het CDA wil het belang van de gemeenschap benadrukken tegenover het individu. Solidariteit, rechten en plichten in balans, vrijheid. Vrijheid vereist een gedeeld besef van onderliggende waarden en normen. Als je in de stad rondkijkt dan herken je het partijprogramma: de CDA wil alles laten voortbestaan, stopt niets en bouwt ook niets nieuws. Het is er al.

Toch nog een paar nieuwe dingen: een stadsmuseum, radicalisering voorkomen, meer agenten, maatschappelijke stages op middelbare scholen omdat de ouders de opvoeding van hun kinderen niet goed doen. Een aardig idee is om agenten met bodycams uit te rusten om dronken jongeren mee te filmen. Die filmpjes zien ze dan de volgende dag samen met hun ouders weer terug.

Hoe voorzichtig het CDA is blijkt uit deze zin: “Alle kinderen horen zwemles te krijgen. Waar dit nog niet gebeurt, proberen we dit zoveel mogelijk te stimuleren”. Dat zijn een boel slagen om de arm!

Voor het verkeer is de CDA redelijk autovriendelijk: parkeerbeleid, afgesloten wegen als de Vestdijk weer openmaken, snelwegen verbreden, verkeerslichten beter maken. Het CDA wil geen gevaarlijke stoffen over het spoor door Eindhoven. Als uit onderzoek blijkt dat Eindhoven Airport een treinstation moet hebben, dan moet dat vlak bij de airport en niet in Acht. Het vliegveld moet kunnen groeien. De helft van de winst moet naar leefbaarheid van de omgeving van het vliegveld. Waar de andere helft blijft is niet duidelijk.

De gezondheidszorg van de gemeente moet op de schop: regeltjes afschaffen en praktische zorg leveren. Formulieren afschaffen of simpeler maken. Integrale advisering.

Ondernemers moeten het gemakkelijker krijgen in Eindhoven. Eén servicepunt bij de gemeente voor ondernemers

Meer groen in de stad door bijvoorbeeld stadslandbouw.

Mensen met een stadspas moeten goedkoper gebruik kunnen maken van Eindhovense voorzieningen dan mensen die niet uit de stad komen.

Op het gebied van duurzaamheid is het CDA duidelijk: Voor 2022 moet Eindhoven klimaatbestendig zijn. Alle woningen en bedrijven moeten duurzaam geïsoleerd zijn voor 2035.

Het CDA wil een financieel gezonde gemeente. Tekorten wegwerken en zoeken naar nieuw geld. De zorgkosten zijn een groot probleem, dus leren hoe andere gemeentes dit hebben opgelost en goede ideeen in Eindhoven invoeren. Kleiner en beter ambtenaren apparaat. Gemeente keert terug naar kerntaken. Stevige bestuurders. Zeker de wethouder van financiën is van oudsher “uit dik hout gesneden”.

 

Naschrift:

Het verkiezingsprogramma van het CDA is een schot hagel met ongerelateerde wensen. Dat is niet echt “beleid” maar wel handig bij coalitievorming: er is altijd wel een subset van wensen te vinden die in een willekeurige coalitie te verwezenlijken is. Kameleonpolitiek, niet gericht op verandering maar wel op in stand houden van het verleden en het heden.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) CDA
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?9
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?8
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?8
Realistisch – is het doel haalbaar?7
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?7

 

Bronvermelding:

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-01/Verkiezingsprogramma%20CDA%20Eindhoven.pdf

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *