DSE helpt kiezen: ChristenUnie

De ChristenUnie wil overal over meedenken en heeft daar een paar honderd detailoplossingen voor opgeschreven.

ChristenUnie is een landelijke christelijke partij met nu 1 gemeenteraadslid. Het programma is 39 pagina’s lang en het taalgebruik is lastig. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving vooral gaat om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

In vier bladzijden theoretische verhandeling over een betrouwbare overheid staan twee regels die specifiek over Eindhoven gaan. Daarna vier bladzijden veiligheid met nul regels Eindhoven. Daarna zes bladzijden zorg waar landelijke politiek en lokale politiek heftig door elkaar gehaald worden en nul regels specifiek Eindhoven. De wens om (christelijke) kerk en staat met elkaar te willen vermengen begrijpen we van de ChristenUnie, maar lang niet iedereen zal zich hierin kunnen vinden. De vier bladzijden Gezin, jeugd en inkomen gaat weer niet over Eindhoven maar is generiek. De gemeente wordt opgezadeld met een gigantische lijst detailoplossingen zonder aan te geven hoe je dat moet organiseren. Het gaat maar door met drie bladzijden theorie over werk en inkomen.

Het hoofdstuk Cultuur en Sport gaat soms zelfs over Eindhoven ! CKE krijgt geen subsidieverlagingen meer, Het Muziekgebouw wordt met name genoemd als cultuurgebouw dat kritisch beoordeeld moet worden op nut, noodzaak, financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. De huidige sportnota is een goede basis voor het beleid. Verdere bezuinigingen op de bibliotheek is ongewenst. Monumentenbeleid is voor de Christen Unie onder andere dat de gemeente en de provincie een visie moeten ontwikkelen over de toekomst van leegstaande kerken. Van Abbe wordt niet verzelfstandigd.

De hoofdstukken over Economie, Energie, klimaat en milieu, Wonen en ruimte, Mobiliteit zijn weer zo generiek dat je niet kunt vinden of deze negen bladzijden nou over Eindhoven gaan of over Hogezand-Sappermeer.

Naschrift:

De ChristenUnie wil vooral meedenken en doet dat door een lijst van een paar honderd punten te presenteren die allemaal op prioriteit 1 staan. De gemeente moet dit, de gemeente moet dat. Het (te) theoretische verhaal is duidelijk achter een bureau in de randstad verzonnen, waarna er een handvol “Eindhoven” in rondgestrooid is.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) ChristenUnie
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?5
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?4
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?7
Realistisch – is het doel haalbaar?5
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?5

Bronvermelding:

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-01/Verkiezingsprogramma%20CU%20Eindhoven%202018-2022.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *