DSE helpt kiezen: DENK Eindhoven

Het generieke partijprogramma van DENK is te weinig aangepast op Eindhoven. Het is wel een mooi samenhangend geheel.

DENK is een landelijke partij met nu nul gemeenteraadsleden. Het verkiezingsprogramma is 12 bladzijden goed geschreven tekst. DENK is vóór een rechtvaardiger, eerlijke, gelijkwaardiger Eindhoven en is tegen verrechtsing, verruwing en verharding. DENK staat voor een gemeente die helpt en ondersteunt.

Iedereen heeft recht op een beschaafd inkomen. Vaak is bijstand of uitkering te laag om mee te kunnen doen. Daarom wil DENK verbetering van armoedebestrijding en schuldpreventie. Werkloosheid onder kwetsbare groepen wordt door de gemeente bestreden.

DENK staat voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn. Wederzijdse acceptatie is het hoogste doel, niet integratie. Discriminatie en racisme moet een absoluut speerpunt worden voor de gemeente. DENK draagt bij aan gelijke kansen voor iedereen. De Gemeente Eindhoven geeft het goede voorbeeld.

Schone, veilige en moderne schoolgebouwen met de beste leraren uit diverse achtergronden die geen segregatie kennen. Zwakke scholen verbeteren en als dat niet werkt: sluiten. Taalachterstanden vroegtijdig wegwerken.

Veiligheid is dé kerntaak van de overheid: iedereen moet zich veilig voelen en veilig zijn. Politie moet diverser en mag niet etnisch profileren. Veiligheid is nooit alleen het gevolg van repressieve maatregelen, maar ook van preventie: voorkomen van criminaliteit. Een taak voor goed jongerenwerk en het bieden van perspectief aan mensen die dreigen te ontsporen.

DENK zet in op breedtecultuur:cultuur die een afspiegeling vormt van de diversiteit in onze gemeente, een maatschappelijke functie heeft en iedereen aanspreekt.

Voor de gemeente is een belangrijke rol weggelegd om het woningaanbod te laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. In harmonie gemengd wonen wordt de norm. De OZB kan best inkomensafhankelijk gemaakt worden.

Ondernemers moeten minder last hebben van gemeentelijke regels en verordeningen. DENK ziet kansen voor de ambachtseconomie en de creatieve economie.

Asfalt erbijleggen als het nodig is, weghalen als het kan. Geluid, milieu en bewoners zijn dwingende criteria om asfalt te leggen.

Eindhoven, de gezonde stad van de toekomst: preventie van overgewicht, ziekten en aandoeningen. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Mantelzorgers ondersteunen. Sporten.

Een verantwoordelijke gemeente is een gemeente die de omgeving voor komende generaties veiligstelt door te verduurzamen. Dus circulaire economie, op defiets, verduurzamen van woningen.

DENK wil een laagdrempelig gemeentebestuur.

 

Naschrift:

Het partijprogramma van DENK geldt voor alle steden in Nederland. Dat camoufleer je niet door een paar keer “Eindhoven” door de tekst te strooien. Er staat geen enkel punt in dat specifiek op Eindhoven slaat. Ook hier mist de financiële onderbouwing van het geheel.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) DENK Eindhoven
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?7
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?6
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?8
Realistisch – is het doel haalbaar?7
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?5

Bronvermelding:

https://www.bewegingdenk.nl/eindhoven

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *