DSE helpt kiezen: F040

Het partijprogramma van Forum0Veertig is onder de maat. Uit dit A4tje kun je niet beslissen of deze partij je stem waard is.

Forum0Veertig is een lokale of een landelijke partij met nu nul gemeenteraadsleden.

Of Forum0veertig een lokale of een landelijke partij is hangt af van naar wie je luistert. Voorlopig houden we het op lokaal. Het partijprogramma is één A4 velletje met bullit items. Veel dooddoeners en lege stellingen. Veel “heroverwegen” en “aandacht voor”. Niet meetbaar, geen balans tussen wat wel en wat niet gewenst is. Eens soort verlanglijstje dus.

Als je de items opschrijft waar de gemeenteraad invloed op heeft dan blijft dit over:

  • Faciliteren van amateursport en terughoudend naar beroepssport.
  • Lessen van CKE zijn nu te duur
  • Actief beleid in het faciliteren van startups
  • Openbare ruimte rond scholen moet super veilig zijn
  • Bouwen voor alle prijsklaases, ook de hoogte in
  • Aktief verduurzamen van de stad
  • Meer kinderboerderijen
  • Meer groen in de stad
  • Aanpak stadscentrum

Naschrift:

Een partijprogramma is een contract tussen een politieke partij en zijn stemmers: “Hier staan we voor, zo gaan we jullie vertegenwoordigen”. Het Forum0veertig partijprogramma is onder de maat. De kiezer op Forum0Veertig geeft dus een blanco cheque.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) 50PLUS Eindhoven
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?2
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?1
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?4
Realistisch – is het doel haalbaar?4
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?2

Bronvermelding:

https://www.forum-040.nl/programma