DSE helpt kiezen: Groen Links

Als Groen Links in de tweede kamer niet kan winnen dan gaan ze in Eindhoven gewoon hun eigen gang. Maar soms moet dat om op de goede manier links te zijn.

Groen Links is een landelijke partij met nu 4 gemeenteraadsleden. Het verkiezingsprogramma is 20 bladzijden tekst. Groen Links kiest voor duurzame energie, schone lucht en een groene stad.

Een groot deel van het verkiezingsprogramma beschrijft hoe Groen Links de zwakkeren in de samenleving wil helpen. Groen Links is de enige Eindhovense partij die de gevolgen van techniek, robots en duurzame energie ziet aankomen en daar dan ook op akteert: Nieuwe banen, omscholing, andere bedrijven. De gemeente moet de regie over inburgering weer naar zich toe trekken. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, ook uitgeprocedeerde azielzoekers. Mensen met schulden moet uitzicht geboden worden op een oplossing, tot en met dat de gemeente hun schuld opkoopt. Groen Links is de enige partij die een lans breekt voor WIJeinhoven. Regels moeten soepel toegepast worden.

Groen Links wil dat Eindhoven minder CO2 uitstoot: 55% minder in 2030 en 95% minder in 2050. Jammer dat er niet bij staat en opzichte waarvan die percentages dan gelden, maar het doel is duidelijk. Waarschijnlijk moeten de Eindhovenaren dan wel om de beurt uitademen om dat te kunnen halen. In 2020 hebben alle huizen energielabel B. Regels moeten strikt toegepast worden.

Groen links investeert in milieuvriendelijke alternatieven voor de auto. Park& Ride aan de rand van de stad, de binnenstad autoluw en schoon. Bromfietsen op benzine verbieden in de binnenstad, elektrische taxi’s, elektrische bevoorrading van winkels. Voetgangers en fietsers altijd voorrang. Geluidsoverlast moet minder, ook van evenementen. Eindhoven Airport moet milieuvriendelijker: Groen Links is tegen “kilo knaller vluchten”. Eindhoven moet groener, de biodiversiteit moet groter, het welzijn van dieren moet omhoog. Straatverlichting moet aangepast worden om lichtvervuiling tegen te gaan.

Gemeentelijke herindeling is voor Groen Links niet zo van belang: groter is niet altijd beter. Dat Eindhoven een Smart City moet worden is wel leuk, maar het mag niet ten koste gaan van de privacy. Dus voorzichtig met camera’s en bodycams.

Bejaardenhuizen (bestaan die nog?) moeten een goede omgeving zijn voor lesbiënnes, homo’s bisexuelen, transgenders en interseksuelen. Het personeelsbestand van de gemeente moet een afspiegeling zijn van de lokale samenleving.

Voor interlokaal verkeer wil Groen Links goede treinverbindingen naar Düsseldorf en Antwerpen.

Groen Links legt de nadruk op breedtesport, dus sporten voor iedereen. Topsport alleeen als het een impuls geeft aan breedtesport.

Naschrift:

Het verkiezingsprogramma van Groen Links is groen en links. Een groot gat in het programma is de financiële paragraaf: die is er niet. Het feit dat landelijke wetten in de gemeente Eindhoven niet toegepast worden is geen goede zaak. Als Groen Links in de tweede kamer zijn gelijk niet krijgt dan ga je niet in de gemeentelijke politiek dwars liggen. Dat is geen democratie.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) Groen Links
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?8
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?6
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?8
Realistisch – is het doel haalbaar?6
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?6

 

Bronvermelding:

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-01/verkiezingsprogramma%20groenlinks%20eindhoven%202018.pdf

 

5 reacties

 • Marc Kapteijns

  Beste Wim,

  Bij 1.3: in verschillende steden wordt een andere uitleg gegeven aan de volgens de participatiewet verplichte tegenprestatie dan Den Haag zou willen. De praktijk werkt nou eenmaal vaak anders dan wat er in de Haagse bubbel wordt bedacht, en daar wordt ook stevig over gediscussieerd met het ministerie.

  De link die jij vervolgens legt is niet correct, dit zijn totaal verschillende onderwerpen, al gaan ze vaak wel over dezelfde groep mensen.

  Het opkopen van schulden door de gemeente kan bijdragen aan het beheersbaar houden van schulden. Nu is het nl. vaak zo dat kleine schulden oplopen tot een veelvoud van het oorspronkelijke bedrag. Voor meer info zie de uitstekende documentaire serie Schuldig: https://www.human.nl/schuldig/over-schuldig.html.

  Bij 4.2: City deals zijn in Den Haag bedacht, om op beperkte schaal te kunnen experimenteren met het loslaten van regels, om te bekijken of die regels misschien landeljk gewijzigd kunnen worden. In Eindhoven doen we mee aan de City Deal Inclusieve stad.

  We gaan dus niet in tegen Haagse wetgeving, wel leggen we de tegenprestatie uit de participatiewet dus anders uit dan men in Den Haag wil. En daar zijn goede redenen voor, bv. omdat de manier waarop Den Haag dit wil niet realistisch en contraproductief is. Vreemdste voorbeeld hiervan was iemand die na ontslag mocht ‘reintegreren’ in zijn oude baan met behoud van uitkering.

  Ik hoop dat dit een en ander wat duidelijker maakt.

  Marc

 • Marc Kapteijns

  Ik lees nergens waar ons programma tegen Haagse wetgeving ingaat, bij mijn weten is dat ook niet het geval.

  • Beste Marc,

   Bedankt voor je snelle reaktie.
   Ik ben gevallen over de volgende zinnen:

   blz 1.3. “Groen Links is, ondanks de landelijke wetgeving, tegen de invoering van de verplichte tegenprestatie die uitgaat van het koude ‘voor wat hoort wat’-denken.”
   De opmerkingen over schulden opkopen en vouchers in natura om de schuldindustrie om de tuin te leiden heb ik geïnterpreteerd als implementatie van bovenstaande zin.

   blz 4.2. “In de pilot City Deal Inclusieve Stad in de wijk Stratum wordt gezocht naar creatieve oplossingen als de strikte regels vanuit Den Haag haaks staan op de Eindhovense aanpak. Denk hierbij aan een innovatieve schuldenaanpak”
   Deze zin opent de deur naar het zoeken van de grenzen van de wet.

   met vriendelijke groet,
   =wim=

  • Beste Marc,

   Ter aanvulling op bovenstaande antwoord:

   Dit geeft wat achtergrond informatie over mijn denktreintjes:
   https://www.dse.nl/gemeenteraadsverkiezingen-wat-wil-je-opgeven/

   =wim=

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *