DSE helpt kiezen: Lijst Pim Fortuyn

Lijst Pim Fortuyn is de luis in de pels van de gemeenteraad: altijd bezig met wanbeleid en misstanden aan de kaak te stellen. Daarom tweemaal Raadslid van het Jaar voor de partijvoorzitter.

Lijst Pim Fortyn is een lokale (!) partij met nu 1 gemeenteraadslid. Het verkiezingsprogramma is 21 bladzijden tekst. Lijst Pim Fortuyn wil een kostenbewuste en dienstbare politiek in onze stad.

De lijst Pim Fortyn zet in op een repressief veiligheidsbeleid: hogere straffen om politieagenten te motiveren, preventief fouilleren, bodycams, lokfietsen, foto’s van verdachten op lokale billboards, drugsdealers en gebruikers keihard aanpakken, meer wijkagenten. Voor iedere Eindhovenaar moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat. Een wethouder Veiligheid staat op het verlanglijstje.

Huisjesmelkers moeten worden aangepakt. Voor splitsing van woningen voor kamerbewoning moet een vergunning nodig worden. Lijst Pim Fortyn streeft naar een paar wijken waar studenten, asielzoekers, statushouders, jongeren en jonge gezinnen gezellig bij elkaar wonen. De ouderen kunnen dan zo lang mogelijk in hun eigen buurt blijven wonen in hun aangepaste huurwoning.

Lijst Pim Fortuyn vindt dat het huidige gemeentebestuur een langetermijnvisie van anderhalve week heeft: dat moet anders. De visie van Lijst Pim Fortuyn is dat de Vestdijk (vanaf de Dommel tot het spoor) en de Stationsweg ondergronds in een tunnel met drie rijbanen moeten. Als dan ook nog de bus dezelfde kant op rijdt als de auto’s dan zijn we eindelijk de Metropoolstad die we willen zijn. De ruit van snelwegen rond Eindhoven moet snel gebouwd worden. Afgesloten wegen als de Oirschotsedijk moeten weer open. Meer parkeerplaatsen voor bewoners van de binnenstad. Een schone luchtkwaliteit voor de hele binnenstad. Geen Park&Ride betonvlakte in de Genneper Parken.

De Lijst Pim Fortuyn ergert zich aan WIJeindhoven die met 308 verschillende zorgverleners een tekort van 40 miljoen op de zorgkosten mede hebben veroorzaakt. De gemeente moet helpen om armoede te bestrijden en schuldhulpverlening te bieden. Terug naar de menselijke maat.

Onderwijs moet met meer leraren en minder managers. Meer en beter technisch onderwijs, focus op taal en rekenen in basisonderwijs, betere discipline op school, niemand van school zonder diploma. Lesstof moet neutraal zijn, onderwijs op geloofsbasis is achterhaald. Scholen moeten goede sportaccomodaties hebben.

Geen subsidie voor topsport, wel voor breedtesport. Cultuur minder elitair.

Het gemeentebestuur moet anders vindt de Lijst Pim Fortuyn. Dus staan er twee bladzijden in het partijprogramma met “stuurlui aan de wal” verhalen: We hebben het wel gezegd, maar ze willen niet luisteren. De grootste zorg is het financiële gat in de hand van het huidige college.

De twee bladzijden over Integratie gaan vooral over islamisering.

Naschrift:

Het verkiezingsprogramma van lijst Pim Fortuyn vat de koe bij de horens. Daar worden ze niet populair van bij de politieke collega’s. Die negeren de opmerkingen van de partij, waardoor de door de partij gewenste echte verandering uitblijft.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) Lijst Pim Fortuyn
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?7
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?5
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?7
Realistisch – is het doel haalbaar?5
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?5

Bronvermelding:

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-01/LPF%20verkiezingsprogramma%20AJ%209%20Programma%202018%20-%202022.pdf

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *