DSE helpt kiezen: SP

Twee SP beelden: geitenharen sokken die niet weten wat een schroevendraaier is en wethouders die weten wat er speelt.

De SP is een landelijke partij met nu 5 gemeenteraadsleden. Het verkiezingsprogramma is 21 bladzijden tekst. Het is een globaal verhaal waar de visie van de SP uitgewerkt is. De SP wil dat Eindhoven een stad is waar iedereen mee kan doen en waar iedereen zich thuis voelt: Eindhoven, stad met de menselijke maat. Een stad waar we op een sociale manier met elkaar omgaan. Alle standpunten van de SP vloeien voort uit de volgende uitgangspunten van de SP: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Het eerste deel van het partijprogramma probeert het leven van de minder fortuinlijke Eindhovenaren te verbeteren door vanuit het gemeentehuis een centraal geleide economie op te tuigen. Goedkope huizen afdwingen met prestatieafspraken, maatschappelijk verantwoord ondernemen afdwingen bij MKB’s, koopzondagen beperken, nieuw werk creëren, de regie over re-integratie terughalen naar de gemeente, WIJ-Eindhoven strakker volgen, regelingen voor minima handhaven op 120% minimumloon. Een hoop nieuwe gemeentelijke functies als een coördinerend wethouder, welzijnswerkers, jeugdwerkers, buurtconciërges, werk voor kansarmen passeren de revue. Overal moet op gelet worden en (naar links) gestuurd worden. De Eindhovenaar met een inkomen boven 150% van het minimumloon komt in het hele verhaal niet voor. Die redden zich wel, denken ze.

Zodra het over techniek gaat, dan wordt het lastig: “De SP is voorstander van het toepassen van vooruitstrevende technieken. We ondersteunen het innovatiebeleid van Eindhoven van harte, waaronder het geven van podium aan regionale ondernemers die innoveren”. Nou, dat helpt!

De SP wil een langere termijn beleid voor een duurzame stad. Broeikasgassen, stikstofoxides, fijnstof moet beter gemeten worden en akties moeten worden gestart om de uitstoot te verminderen. Niet door alleen naar het autogebruik te kijken maar ook bijvoorbeeld houtkachels in huishoudens en de industrie. Eind 2023 moeten alle Eindhovense huurwoningen energielabel B hebben.

De SP wil gemengde scholen (leerlingen en leraren) om segregatie tegen te gaan. Vluchtelingen en illegalen moeten benaderd worden met menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid. De SP vindt dat de gemeente Eindhoven de randen van de wet mag opzoeken om hen te ondersteunen.

De SP doet alleen aan breedtesport. Elke Eindhovenaar moet minimaal aan de beweegnorm voldoen! Topsportevenementen moeten zich maar bedruipen met sponsorgelden, niet met subsidies.

De SP wil vliegverkeer integreren met hogesnelheidslijnen, zodat er minder gevlogen moet worden. Dat is beter voor het milieu. Vliegveld Welschap mag dus niet uitbreiden. Mensen verleiden om uit de auto te blijven door metro-achtige sprinters en aantrekkelijke Park&Ride voorzieningen.

In anderhalve bladzijde over veiligheid staat weinig concreet beleid: we proberen dit en lobbyen daar maar zelf weten we het niet zo goed. Preventie is beter dan handhaven maar hoe dat dan moet staat er niet bij.

Voor een betrokken stadsbestuur vindt de SP dat de burger mee mag praten. De ambtenaren zijn te beklagen door alle reorganisaties en bezuinigingen. De SP vindt dat de werkcultuur op het gemeentehuis moet veranderen.

De SP vindt het belangrijk dat de gemeente een structureel sluitende begroting heeft. Kritisch kijken naar de uitgaven en verhoging van de OZB (Onroerende Zaak Belasting) is acceptabel. Meer geld van de landelijke overheid wordt op prijs gesteld.

Naschrift:

Het verkiezingsprogramma van de SP heeft twee delen: het eerste deel is geschreven door geitenharen sokken die nog nooit een schroevendraaier hebben vastgehouden en het tweede deel na bladzijde 14 is aanmerkelijk voorzichtiger en wolliger in zijn eisen en wensen: waarschijnlijk hebben de SP wethouders hier invloed gehad.

In de inleiding beweert de lijsttrekker dat de SP in Eindhoven 75% van haar verkiezingsbeloften uit 2014 heeft kunnen realiseren. Misschien moeten we deze lijsttrekker uitdagen om dit percentage maar eens te onderbouwen aan de hand van het toenmalige verkiezingsprogramma en meetbare indicatoren.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) SP Eindhoven
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?7
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?6
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?8
Realistisch – is het doel haalbaar?6
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?6

 

Bronvermelding:

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-02/Verkiezingsprogramma%20SP%20def.pdf

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *