DSE helpt kiezen: Stratums Belang

Het Stratums Belang is een partij uit de wijk Stratum. Hoe het belang van de stad Eindhoven gediend gaat worden is nog niet duidelijk.

Het Stratums Belang is een lokale partij met nu nul gemeenteraadsleden. Het verkiezingsprogramma is een website met 3 bladzijden tekst. De visie van Stratums Belang is dat politiek en bestuur sterk met elkaar zijn vervlochten waardoor een klein groepje zowel bestuur als uitvoering regelt en de burger buitenspel staat.

Stratums Belang wil mensen weer direct betrekken bij het bestuur op stadsdeelniveau. Ruimtelijke ordening en sociaal beleid moet op stadsdeelniveau aangestuurd worden. Alle stadsdeelpartijen samen kunnen een gezamenlijke fractie vormen. Vakinhoudelijke wethouders die los van politieke partijen staan moeten zorgen voor de uitvoering van het beleid.

Verkiezingsprogramma’s hebben geen zin omdat die na de verkiezingen wordt vervangen door het college akkoord. Stratums belang wil geen college akkoord voor vier jaar van de coalitie-partijen maar elk jaar een raadsakkoord van alle partijen.

Projecten van Stratums Belang zijn overlast woningsplitsing en kamerbewoning, afglijdende buurten, leegstaande kerken en winkels, bezinning op buurtvoorzieningen, aanpak verkeershinder, aandacht voor geluidsoverlast voor openluchtevenementen, gemeentelijke organisaties moeten platter worden met weinig of geen managementlagen.

Naschrift:

Dat verkiezingsprogramma’s geen zin hebben omdat die worden vervangen door het college-akkoord is onzin. Het verkiezingsprogramma is het contract tussen stemmer en partij. Het collegeakkoord is het contract tussen politieke partijen. De stemmer rekent de partij af op gerealiseerde partijprogramma’s en niet op onderlinge gekonkel in een college-akkoord.

Het verkiezingsprogramma van het Stratums Belang wil een boel veranderen aan de manier waarop de gemeentelijke democratie werkt. Dat is verfrissend maar zal niet meevallen. De projecten zijn niet onderbouwd, geen meetbare resultaten en zonder opgave van de financiële consequenties. Broddelwerk dus. Een stem op Stratums Belang is een blanco cheque.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) Stratums Belang
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?5
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?1
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?5
Realistisch – is het doel haalbaar?1
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?3

Bronvermelding:

http://stratumsbelang.nl/Programma.html

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *