DSE helpt kiezen: VVD

De VVD heft vaak het waarschuwende vingertje als je niet wilt doen wat de VVD goed vindt. Veel zuur in het partijprogramma.

De VVD is een landelijke partij met nu 6 gemeenteraadsleden. Het verkiezingsprogramma is 29 pagina’s lang is goed leesbaar. De VVD wil dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad.

Ondernemerschap staat hoog in het vaandel van de VVD. Als je betaald werk doet dan doe je het goed. Als het even tegenzit dan helpen Eindhovenaren elkaar om er weer bovenop te komen. Niet de gemeente dus: die is vooral streng en roeit misbruik met wortel en tak uit. De VVD wantrouwt de burger, dat zie je in het hele verkiezingsprogramma terug. Dus veel controleren op strikt toegepaste regels en dreigen met bijsturen door dichtdraaien van subsidiekranen en handhaving.

De VVD wil de gemeente niet volbouwen met sociale woningbouw, wil wel meer eigen woningbezit en geen verhoging van de OZB. De VVD wil meer initiatieven zoals Skaeve Huse om mensen met onaangepast gedrag niet dakloos te laten worden. Buitenlanders zijn voor de VVD vooral expats die goed Engels spreken, ze willen dat die zich thuis voelen in Eindhoven. En de niet-engelstaligen dan?

De gemeente moet dienstbaar en modern zijn. Daarvoor is een ander slag ambtenaren nodig, vindt de VVD. Bestuurlijke fusies met buurgemeentes moet zorgen voor meer slagkracht. De Brainport Nationale agenda met bijbehorende lobby in den Haag en Brussel wordt op prijs gesteld. Eindhoven moet grote mondiale evenementen rond High Tech kunnen faciliteren waar nieuwe congresfaciliteiten voor nodig zijn. Eindhoven als winkelhart van Zuid Nederland kan erop rekenen dat de gemeente fexibel omgaat met regelgeving.

Eindhoven is de beste vestigingsplaats voor innovatief MKB en startup’s in technologie. Eindhovenaren doen mee door living labs te ervaren.

De doorstroming van het verkeer rond Eindhoven moet verbeteren door wegverbreding van de snelwegen. In de stad moeten knelpunten anders worden aangepakt: volgens de VVD is de luchtkwaliteit op de Vestdijk zelfs afgenomen na de laatste verbeteringen. Een bezoek aan onze binnenstad moet als snel, makkelijk en gastvrij worden ervaren. De groei van Eindhoven Airport mag niet beperkt worden.

Eindhoven heeft last van grootstedelijke veiligheidsproblemen. Vermenging van de bovenwereld en de onderwereld is een bedreiging. Voor bestrijding hiervan is meer geld en zijn meer bevoegdheden nodig. Voor de veiligheid staan er camera’s op straat en dragen de politieagenten body-camera’s. Gereguleerde wietteelt mag dan weer wel van de VVD.

Financieel staat Eindhoven er slecht voor. De stad moet de tering naar de nering zetten en de reserves aanvullen.

Het verkiezingsprogramma van de VVD is generiek geschreven: Veel teksten gelden voor Eindhoven, maar ook voor Almelo.

Naschrift:

Er zit veel zuur in het partijprogramma. Overal het waarschuwende vingertje als je de regels anders wilt uitleggen dan de VVD het bedoeld heeft. Het partijprogramma van de VVD schrijft Links maar doet Rechts. Dat geeft verwarring, maar niet genoeg om de arrogantie te verbloemen.

 

SMART score (1=slecht, 10=goed) VVD Eindhoven
Specifiek – is de doelstelling eenduidig?8
Meetbaar – onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt?6
Acceptabel – zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep?8
Realistisch – is het doel haalbaar?6
Tijdsgebonden – wanneer is het doel bereikt?5

 

Bronvermelding:

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-01/VVD%20Verkiezingsprogramma%20GR2018-2022.pdf

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *