Een digitale vijf minuten-show

Gisterenavond werd het raadsvoorstel Verdichtingsvisie Binnenstad besproken. Het was een mooie show. Iedere partij kreeg 3 tot 5 minuten de tijd om een betoog te houden en de overige aanwezigen mochten daar vervolgens vragen over stellen. Door corona gebeurde dit allemaal digitaal. Uiteindelijk kreeg wethouder Torunoglu de gelegenheid om het plan te verdedigen, voor zover dat nodig was. Dat deed ie met verve. Enthousiasme en ervaring komen bij de wethouder samen en waar het inhoudelijk misschien moeilijker werd, zette hij de relatie met het betreffende raadslid in. Van een echt inhoudelijke discussie was nauwelijks sprake. De beperkte (spreek)tijd vormde een natuurlijke barrière.

Het was een genot om de interactie te zien tussen voor- en tegenstanders. Dat is lang niet bij elke vergadering het geval. Zoals het plan er nu ligt komt het samengevat op neer dat:

Bij aanname een raamwerk, een visie, wordt omarmd die de ontwikkelrichting beschrijft voor een achttal deelgebieden. Van elk van die acht deelgebieden zullen de plannen aan de raad worden voorgelegd voordat ze in gang worden gezet.

Daarmee is de weg naar de verdichting een feit, althans als het voorstel op 15 december wordt aangenomen. Nu is het dus afwachten hoe elk van de deelplannen in de toekomst door de raad wordt geloodst.

Grootste twistpunten of twijfelfactoren zijn:
– Hoe worden de plinten gevuld?
– Wordt de stad autoluw en zo nee, wat is dan wel haalbaar?
– Is betaalbaar wonen realiseerbaar in de binnenstad?
– Valt er nog iets bij te sturen als we eenmaal akkoord gaan met dit plan?

Over de Catharinakerk wilde de wethouder overigens geen uitspraak doen. Hij vond dat het denken over een kerk op een gebouw niet op voorhand afgekeurd kan worden. Het is een particulier initiatief en wethouder Torunoglu wacht de uitkomst af.

Opvallend helder was de wijze waarop mevrouw Schreurs zich gisterenavond manifesteerde. Ik heb eerder al eens een bijdrage geschreven over een optreden van deze oud-wethouder op televisie. Destijds vond ik haar zeer moeilijk te volgen, onsamenhangend, maar dat was gisterenavond niet het geval.

Op 15 december a.s. zal het voorstel in stemming worden gebracht en naar mijn inschatting worden aangenomen. Daarmee komt een verdichte binnenstad een grote stap dichterbij. Of de woningnood hiermee ook echt zal slinken moet de toekomst bewijzen. En dat geldt ook voor de stelling dat de raad een stem krijgt waar het de ontwikkeling van elk van de 8 deelgebieden betreft. We zullen zien!

5 reacties

 • bleenhouwers

  Hallo Middenweg,

  Ik zou het persoonlijk heel jammer vinden wanneer je niet meer zou schrijven. Nog jammerder zou het zijn wanneer je zou besluiten te stoppen omdat je onze e-mails niet ontvangt of niet hebt gelezen.

  Hartelijke groeten,

  Bob

 • Rien Valk

  Beste Middenweg,

  De portalredactie zou graag een antwoord willen ontvangen op 4 mails die op 5/12-20/11-13/11-22/10 naar esmit232@ zijn gestuurd en de laatste op 10/12 waarin ook een uitnodiging te lezen voor een gezellige kop koffie. Is dat mogelijk? Ik /wij vinden het heel jammer dat we alleen op deze manier kunnen communiceren!

 • J. Jansen

  Het zal wel aan mij liggen, maar ik denk dat de Gemeenteraad vrijwel in zijn geheel denkt dat je met ‘voor het zingen de Catharinakerk uit’, het tij zult kunnen keren.

  Dat geloof mis ik het geheel in de raad zo zag stuntelen, op een enkeling daargelaten.

  Als deze Titanic op stoom komt, is het centrum nog kapotter dan dat het er nu al slecht bij ligt.
  Bijstellen wordt buitengewoon lastig en tijdrovend, omdat het startdocument, Verdichtingsvisie Binnenstad, dat men nu wil doorduwen zo onvolledig is.
  Daar staat tegenover, dat de Gemeente hetzelfde probleem krijgt als het moet bijsturen omwille van gerechtelijke procedures, die er met grote aantallen gaan komen, en die de Raad had kunnen voorkomen. Door niets inhoudelijks op te schrijven, denkt de Gemeente bij de Raad van State hiermee weg te komen. Het Ouderen Appel Eindhoven, Lijst Pim Fortuyn Eindhoven en Fractie Mary-Ann Schreurs hebben hiervoor gewaarschuwd. Zij stellen een time-out voor e/of resitentie toets. Los van alle contractuele belangen die bovenliggend zijn, lijkt dit toch een heel mooi tussen moment, zonder dat de wethouder later politiek/bestuurlijke schade gaat oplopen.

  Opvallend vond ik de zeer nette, kritiek van Rob Gordon van het CDA, Mary-Ann Schreurs en de woordvoerder van de ChristenUnie. Zij begrijpen echt alle drie te snappen, dat een “ja” tegen deze visie onomkeerbare schade gaat toebrengen. (Het is echter geen visie zoals iedere keer wordt gezegd en geschreven. Het is een bestuurders-/ontwikkelaarstool om 8 gebieden, in de postzegel die binnenstad heet, met beton/glas en stenen vol te storten. Wees daar gewoon helder over, maar ja, ik ben geen politicus.)

  Dit is een ongekend hard knallend startschot voor een ontwikkelingsschaal die Eindhoven voorgoed en ingrijpend zal veranderen.

  De rest van de stad zal door de tekorten die ontstaan, want het centrum wordt niet aantrekkelijker, er komen meer financiële problemen bij, op het bordje van de burgers te liggen. De huidige huidige rekening in Eindhoven, wordt; maand in, maand uit al slechter. Kijkt u eens in de prognoses die de gemeente heeft opgesteld voor de komende vijf jaren.. Al zullen de communicatie dames, heren van een ingehuurd media bureau voor de gemeenten wat anders schrijven…

  Je kon als liberale burgers van de stad Eindhoven pas echt schrikken, toen de VVD aan het woord kwam…
  Ronduit “de rising star van de VVD”, de heer Danen bakte er helemaal niets van.
  De beste man was eerder met alle liefde ontvangen door de VVD burgemeester Jorritsma. Dit geeft te denken.
  De heer Danen van de VVD, bleef bij éénlettergrepige uitspraken hangen. Toen mevrouw Mary-Ann Schreurs hem vroeg om voorbeelden. Via de chat kreeg hij nog wel toe-ge-appt: “marktconforme huur”….
  Je zou bijna denken dat Mary-Ann Schreurs en Yasin Torunoglu een bondje hebben, omdat zij elkaar later op de avond via de video verbinding zo glimlachend aan bleven staren.
  Je hoeft namelijk niet te regeren om in de coalitie te zitten. Vier jaren uitwaaien brengt positieve zaken in de mens naar boven..
  Op de vraag aan de heer Danen met voorbeeldinitiatieven van “de plint” te komen bleef het angstwekkend stil. Beschamend en tegelijk heel verhelderend van de VVD, want als er iets een loze belofte is, dan is het wel het plintmanagement van Yasin Torunoglu dat zelfs de VVD niet kan invullen.
  De Raad bleef stil. De hele avond was er bijna geen discussie over zo’n strategisch onderwerp…

  Terwijl ik zat te kijken dacht ik, ik schrijf gewoon de ontwikkelaars Ik stel mij zo voor dat wij in Eindhoven iets met Design gaan doen. Dat wij alle wooneenheden in deze grote flats zo klein maken, dat we de keukenfuncties uit de appartementen halen.
  Dat levert meer marktconforme, sociale huur op en ook weer meer appartementen.

  Op de begane grond, de plinten, van de skyscraper/eyecather achtige woongebouwen, komen de sociale functies.
  Ieder gebouw wordt standaard aan alle zijden, voorzien van een aantal VEBO’s. U kent ze wel, die Amsterdamse vreetschuur die elke wijk daar heeft op haar straathoeken. De Noord en Oost zijde van ieder gebouw wordt voorzien van; “uit de muur eet punten.” De Zuid- en Westzijde worden voorzien van een entree. Hier kun je als de Corona regels het toelaten nog schuilen tijdens de HITTESTRESS die standaard gaat ontstaan, waarover de Raad niet wil nadenken, en ook niet wil opnemen.
  Nee, want wij moeten door…
  Anders komen er straks (tegen)maatregelen van de verschillende ontwikkelaars…

  De keus van EHV-XXL om twee jonkies in te zetten was echt briljant!
  Schokkend om te zien dat de PvdA, D’66 en Groen Links ‘we bouwen voor die jonge mensen’ gebruiken als credo. Het overgrote deel van de bevolking wordt uitgegumd.
  Als burgers van de stad weet je vanaf nu, wat je aan deze drie partijen; PvdA, D’66 en Groen Links hebt. In de straten van de hoogbouw, wapperen rood groene vlaggen. Dat we dit mogen meemaken in Brainport.

  Ook een vraag die naar boven kwam tijdens deze Meningsvormende Vergadering 8 december 2020.:”Wanneer schrijft het Eindhovens Dagblad of een ander journalist eens over de verbondenheid van deze politieke partijen met de lokale architectenbureaus, die keer op keer op poppen? Eventueel samen met de elke keer, zelfde bouwbedrijven?”
  Je moet wel lef hebben in Eindhoven om hierover te durven beginnen, want de mensen die ik spreek, vrezen voor hun broodwinning. Maar de verhalen uit de 1e en 2e lijn zijn overduidelijk.
  Ach het stuntelende lokale grootkapitaal dekt de linkse hobby’s, in het samengestelde dorp dat Eindhoven heet. Dus niet schrijven of erover spreken, want dan krijg je het hele lokale politieke kastenstelsel over je heen. Dat u het maar even weet.
  Met name mevrouw Jeanette Vos van Groen Links vond de beide jongens stuk voor stuk heel vertederend. Ze kon daar niet te lang van genieten.. maar werd weer ruw verstoord door Mary-Ann Schreurs, toen Mary-Ann Groen Links om een inhoudelijke reactie werd gevraagd. Groen Links stotterde bijna net zo professioneel als de VVD.

  De mythe dat je met wat enkele bomen en kleine perkjes de hitteontwikkeling in een vollere stad kunt dempen is alom aanwezig. Alleen eencelligen geloven daarin. Burgers in Eindhoven die nadenken, weten beter.

  Punten als mobiliteit en Stikstof. Ze waren weggesneden in dit risicodossier. Dus problemen zijn niet te verwachten.
  De burgers die eerder zijn geschoffeerd rondom het Stadhuisplein dossier, zitten nog steeds te wachten op de politiek. Na 15 december aanstaande, is deze politiek niet meer welkom. Waarom? Omdat deze burgers dan feitelijk worden verbannen uit de binnenstad, omdat diezelfde politiek dan dit dossier heeft aangenomen, zonder hen te hebben gesproken. Vanaf dat moment start de juridische oorlog met de burgers in de Binnenstad. De Raad, het ambtelijk systeem kan dit er allemaal nog wel bij hebben en zijn er verantwoordelijk voor.
  De enige winst die hier extra zal worden behaald, is door de ingehuurde juristen… Het is deze groep, de bepaalde advocatenkantoren e.d. die ook de contracten voor de gemeente en ontwikkelaars opstellen. Deze keten mangelt de burgers en de politiek die zwijgt of hieraan mee doet.

  Of gebeurt dit allemaal niet straks? Gaat de redding vanuit de coalitiepartij het CDA komen?
  De partij die keer op keer is geïntimideerd, gekleineerd.
  Wethouder Yasin Torunoglu die dinsdagavond om 18.05 uur nog wat informatie naar de Raad toestuurt. En de Raadsleden die daar dan genoegen meenemen. Het is werkelijk; van de ratten besnuffeld (etc..)!

  Zal het CDA bij monde van Linda Hofman of Rob Gordon zeggen, á-la Pieter Omzigt die dit nu ook in het land aan het doen is; “Tot hier en niet verder, geacht college!!”
  Zal het CDA zich gaan heruitvinden?
  Zal het CDA samen met wat andere oppositie partijen (OAE, LPF, Schreurs, CU, …) zeggen, ondanks dat dit geen meerderheid is, maar deze partijen wel haar brede maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen; “Tot hier en niet verder Yasin! Ga terug achter je rode lijn!”
  “Ga het de vastgoedontwikkelaars maar vertellen, dat de handtekeningen die jij in 2014, 2015, 2016, 2017, 2108, 2019 zette, dus ook de vorige raadsperiode, minder waarde hebben gekregen?”

  Het zou de start van een zuivering kunnen gaan betekenen.
  De stad die schreeuwt om dit soort idioterie (Winy Wonderland), plannenmakers met onbetrouwbare contracten, de stad uit te zetten.

  Gaat het CDA de Raad verzoeken alle contractuele afspraken, rondom de acht zogenaamde Focusgebieden, openbaar te maken?
  En als het CDA dit dan niet gaat doen?
  “Dalen er dan na 15 december a.s. enige tientallen WOB verzoeken neer op/in het Stadhuis, zodat er ook met Kerst en Oud & Nieuw moet worden overgewerkt, omdat de klok toch gaat tikken?”

  De klapper van dinsdagavond 8 december was Yasin Torunoglu zelf. Je zag wel dat hij heel veel voorlas en dat de ambtenaren aan het pennen zijn, maar dat mag, en dat wordt door de meeste raadsleden ook nog gewaardeerd. Als buitenstaander heb ik een ander oordeel. Je wordt zo meer een buikspreekpop zonder inhoud en dat brengt politiek-, bestuurlijke risico’s met zich mee. Maar zover kijkt deze politiek helemaal niet. Dus..
  Yasin zei dat er straks op de deelgebieden, de 8 focusgebieden, zal worden getoetst door de Gemeenteraad. De invloed van de Gemeenteraad lijkt daarmee geregeld.
  Ook hier weer een standaard rookgordijn, van generlei waarde.
  Ik geloof er geen snars van, want ook die informatie zal t.z.t. om 18.05 uur bij de Raadsleden verschijnen en niet tijdig bij de burgers,

  De burgers van Eindhoven, en vooral de jonge generaties, zij zijn de verloren groep in de stad Eindhoven. Als het plan op 15 december a.s. wordt aangenomen, hoeft u niet meer te stemmen op de partijen die hier akkoord mee gaan.
  Zie deze reactie daarom alvast maar als historisch dossier of toekomstig stemadvies.

  Ik wens u en de (binnen)stad Eindhoven veel sterkte toe.

  PS: Dank DSE dat jullie er zijn. Het is een bevrijding om ongepolijst nieuws te kunnen lezen. Ga zo door allemaal.

 • Jaap Margry

  Het is natuurlijk een heel lang en ingewikkeld traject om dat allemaal gerealiseerd te krijgen. Van de oorspronkelijke hoogbouwvisie is bijna niets gerealiseerd! Er kan – en zal- ook deze keer nog veel tussentijds stranden. En er zullen betere bouwlocaties buiten het centrum gevonden worden. Daar gaat Stichting Beter Eindhoven voor zorgen…

 • middenweg

  Alsof de plinten het enige belangrijke aan een gebouw is. Zeker in een lage binnenstad is juist wat er boven gebeurd minstens zo belangrijk. Het gaat juist om het effect van de torens op de omgeving. Onbegrijpelijk dat daar weinig discussie over is. Zo zie je maar weer dat zo’n gemeenteraad vooral bevolkt wordt door goedwillende mensen, maar met te weinig kennis van zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *