Een héle grote!

Onder het kopje ‘Zeg maar Yassin’ levert oud-wethouder Yassin Torunoglu regelmatig zijn bijdrage aan Groot-Eindhoven. Het gaf en geeft een inkijkje in de belevingswereld van de politicus die er voor ons, de Eindhovenaren, wil zijn. Daarvoor heb ik eindeloos veel respect, want het is niet niets om je in te zetten voor je stad. Tel erbij op dat Yassin Torunoglu een menneke uit Tongelre is en dan kun je bij mij moeilijk nog kapot.

Het neemt niet weg dat ik het inhoudelijk met de voormalig wethouder oneens kon zijn. Niet in de laatste plaats vanwege de keuze voor het volbouwen van ons stadshart waarmee de kenmerkende ruimtelijkheid verdwijnt. Prima voor de één, maar voor mij dus niet.

Zo kon en kán het dus ook…

Gisteren verscheen in Groot Eindhoven opnieuw een ‘Zeg maar Yassin’ met de veelzeggende titel ‘Kritiek houdt je scherp’. Die titel doet vermoeden dat de lezer wordt getrakteerd op voorbeelden waarbij kritiek door de oud-wethouder werd gebruikt om plannen beter te maken. Maar daarvan krijgt de lezer geen enkel voorbeeld.

De gewezen wethouder memoreert in de eerste alinea fijntjes aan de stadsgenoten die zijn inzet van de afgelopen jaren waarderen. Daarna neemt hij de lezer mee naar het spreekwoordelijk schavot, alwaar hij de Stichting Beter Eindhoven ten tonele voert. Torunoglu kleurt in de blessuretijd van zijn wethouderschap SBE eens even lekker in:

SBE is ‘kritisch op het feit dat we veel gaan bouwen in de binnenstad’
Een makkelijke stelling maar incorrect. Stichting Beter Eindhoven is niet kritisch op het feit dat er veel gebouwd gaat worden maar volgt wel nauwgezet de plek en geplande omvang van de initiatieven. Niet in de laatste plaats stelt SBE de vraag hoe verschillende projecten met elkaar samenhangen waar de individuele ontwikkelaars niet verder dreigen te kijken dan hun perceel lang is (of breed).

SBE vindt ‘hoge gebouwen niet passen bij de stad’
Opnieuw een veel te makkelijke stelling: Stichting Beter Eindhoven pleit voor veel meer diversiteit dan Yassin Torunoglu presenteerde tijdens zijn periode als woonwethouder. Woningnood is meer dan een gortdroge optelsom van vraag en aanbod. SBE stelt dat onze stad een veel bredere vraag heeft dan enkel een eenzijdige honger naar flatwoningen.

SBE vindt ‘dat het beter is om hoge gebouwen aan de randen van de stad te bouwen’
Opnieuw slaat de oud-wethouder hier de plank mis. Begrijpelijk is het wel: de kritiek oogstte hij vooral bij de presentatie van de plannen met de stadskant van het station en rondom het Stadhuisplein. SBE wees op de keerzijde van de geplande bouwmassa in relatie tot het toekomstig leefklimaat, zowel voor de (toekomstige) bewoners en passanten als voor de stadsnatuur.

TorEn-UglY
Dat de scherpte bij ‘Zeg maar Yassin’ ver te zoeken is, blijkt wel als het stukje verder gaat met: “Vorige week hadden ze in de rechtbank zelfs mijn naam vervormd naar TorEn-UglY.” Een uitspraak die bij een procedure voor de Raad van State is gedaan maar niet door SBE of een van haar vertegenwoordigers.

Toekomstig burgemeester
Ik was lange tijd van mening dat Yassin Torunoglu ooit burgemeester van Eindhoven moest worden. Maar dat idee is een stille dood gestorven. De scherpte van Yassin Torunoglu gaat schuil in het mes waarmee hij zijn criticasters te lijf gaat. Ik zag het in commissievergaderingen bij lastige vragen: niet Yassin’s antwoord werd scherper maar de toon richting de vragensteller.

Toegif
Nu er politiek gezien weinig meer op het spel staat, richt Torunoglu zijn giftige pijlen openlijker op Stichting Beter Eindhoven dan ooit tevoren. Kleine doch cruciale liegjes telt de oud-wethouder bij elkaar op en schetst een gitzwart beeld van betrokken stadsgenoten. Het kan, het mag, maar het is niet slim.

Politici dienen zich waar te maken, zich te onderscheiden opdat de burgers van een land, stad of dorp zien: ‘Da’s een goeie!’ Wat Yassin Torunoglu in Groot Eindhoven doet is onderscheiden door onder te schijten. Dat is juist niet de kracht van een goede politicus.

Desondanks: Yassin, bedankt!

 

15 reacties

 • Piet

  Beste mensen. Dank Bob voor je artikel. Een wethouder die 9 jaar geleden nog stagiair was, en daarna wethouder werd, en na 9 jaar, bij zijn gedwongen afscheid de Stichting BETER EINDHOVEN najaar via het lokale krantje, dat geeft zwaar te denken. Wat voor kwaliteit hebben we de afgelopen jaren gehad? Vult u het maar in..
  Het “grappige” van de bovenstaande commentaren is, dat de nu ex-wethouder, samen met een verantwoordelijk ambtenaar voor een binnenstad participatie dossier,, gedurende een lopend politiek dossier, actief aanwezig was bij een zekere belangenclub, die zich EHVXL noemt. Dat kan, maar is bijzonder.
  Daar klopte men elkaar populair op de schouder. De jonge jongens wisten niet beter voelden zich opeens allemaal echte mannen worden, vereerd met de aanwezigheid van de wethouder.
  Wat ze niet wisten was dat tijdens dat binnenstad dossier, dat was gegaan over het Stadhuisplein, de verslagen van de VvE deelnemende bewoners, bewust niet, aan het raadsdossier werden toegevoegd. De Raad en haar burgers, werd actief, kritische informatie onthouden. Zeer essentieel.
  Als er t.z.t. een bouwontwikkeling van één van de ontwikkelaars start, zal dit vervalste participatie proces zeker bij de Raad van State worden gebruikt.
  Helaas is deze manier van werken, zo lijkt het nu, schering en inslag. Dit wordt door verschillende burgers betoogd. Men zegt dat er een patroon in zit.
  Deze zogenaamde woede die zich richt op SBE, door critici is negatieve energie. Ze zouden zich moeten afvragen, waarom dit gebeurt.
  Of dit met speculatie (?) of andere zaken te maken heeft.
  Ik wens de mopperaars op SBE veel levensplezier toe, en hoop oprecht dat ze beter gaan luisteren, samenwerken, etc., etc.

  • Eindhovenaren

   EHVXL is volledig autonoom en transparant. En nee ik heb belangen in die club.

   Ze hebben iig een achterban, en daarmee recht van bestaan. Krijg het gevoel dat DSE een plek voor complotdenkers aan het worden is.

   • Bob

    Zolang het tegendeel niet bewezen is, is EHVXL autonoom en transparant. En zolang jij niet anders doet dan vanuit je anonimiteit schrijven kan de lezer enkel gissen naar de mate waarin jij wel/niet betrokken bent bij EHVXL. Ik denk overigens dat EHVXL prima werk doet voor de mensen die van hoge gebouwen houden. In dat opzicht heeft EHVXL bestaansrecht.

    Ik zie alleen niet in waarom dat niet geldt voor SBE dat streeft naar een rem op ongebreidelde extreme hoogbouw, oproept tot meer transparantie in besluitvormingsprocessen en de besluitvormers uitdaagt verder te kijken dan de flatzucht waar projectontwikkelend Eindhoven aan lijkt te leiden.

    Ik heb het waarschijnlijk het allermakkelijkst: ik vind elk gebouw hoger dan pakweg 90 meter een bedreiging van de open lucht die ons stadshart nog steeds kenmerkt. Maar ik ken de beruchte keerzijde van de medaille: het buitengebied gaat er vroeg of laat aan. Van mij mag dat, vooropgesteld dat eerst erkend wordt dat de monocultuur die het huidige Zuid-Oost Brabant zo kenmerkt verandert en het hele plaatje veel positiever wordt. Moet volgens mij prima kunnen. Net zoals je bij de geasfalteerde parkeerplaats tegenover de Effenaar juist zou moeten kiezen voor een serieuzere hoeveelheid groen op maaiveldniveau met als keerzijde: minder bouwmassa.

    Tot slot nog dit: meer transparantie in besluitprocessen is wat onze stad keihard nodig heeft. Er gebeuren soms wonderlijke dingen in onze Brainport Capital. Ik hoop dat ik mijn verwondering nog vaak mag uiten, bijvoorbeeld als een gewezen wethouder eindelijk een keer uithaalt en een collega-volksvertegenwoordiger uitmaakt voor vuile vis (eigenlijk een ander drieletterwoord) of andersdenkende burgers afschildert als anti-woningbouw of liever: anti-alles. De jok brokkelt van zijn tekst af en Groot Eindhoven biedt hem het podium. Wellicht koren op jouw molen, maar op de mijne niet.

 • Peter

  Nou Bob, dat is wel een gitzwarte analyse. Ik lees het artikel toch heel anders. En dat is dat Yasin de kritiek op zijn persoon soms lastig vindt, maar uiteindelijk wel blij mee is. Het houdt hem scherp. En ik ben het met hem eens, dat er vanuit verschillende hoeken veel ‘op de man’ wordt gespeeld. Naampjes geven deed ik op de basisschool, maar heeft in een serieus debat geen enkel doel behalve dan pesten en kleineren.

  Ik zie zijn stuk als een dankwoord. En zijn interpretatie van de belangen van Stichting Beter Eindhoven zijn hem niet kwalijk te nemen. Als je kijkt naar de uitlatingen van deze stichting op verschillende media-kanalen dan kom ik tot dezelfde conclusie. Wellicht iets om de stichting op aan te spreken, in plaats van de wethouder op af te vallen?

  Jij kleurt zijn artikel op een andere manier in dan ik doe. Dat mag, maar als je de wethouder beschuldigd van ‘kleuren’ dan bekruipt me toch het gevoel van hypocrisie.

 • Gerard

  Als je maar lang genoeg alle plannen en bestuurders onderschijt dan word je zelf ook eens ondergescheten. Nie gaan janken nou.

  Dat gezegd hebbende is Yasin nog bijzonder aardig richting Stichting Bezwaar Eindhoven.

  • Bob

   Jij doet het nog eens dunnetjes over: als ik hier schrijf wat mij tegenvalt (in jouw ogen dus ‘jank’) dan ben ik daarvoor verantwoordelijk. Niemand anders. Zo was het ook met de opmerking met de wethouder die verbasterd werd tot iets met lelijke torens: evenmin afkomstig van SBE. In tegenstelling tot wat in ‘Zeg maar Yassin’ wel doodleuk werd gesuggereerd.

   Met betrekking tot je creatieve taalvondst verwijs ik graag naar een andere reageerder: ‘Naampjes geven deed ik op de basisschool, maar heeft in een serieus debat geen enkel doel behalve dan pesten en kleineren.’

   Yassin is correct geweest richting SBE, maar hij was dat zeker niet in de door mij bekritiseerde bijdrage in Groot Eindhoven. Meer dan dat heb ik niet gezegd.

   • Peter

    Bob,

    Meer dan dat heb je wel degelijk gezegd in je jouw bijdrage op dit platform. Lees het anders zelf nog even goed na (en dan vooral de onderhuidse irritatie en de 1 + 1 =5 conclusies). Je bekritiseerd werkelijk elke stelling die Yasin inneem. Om maar te zwijgen over je chargerende eindconclusie:

    “Nu er politiek gezien weinig meer op het spel staat, richt Torunoglu zijn giftige pijlen openlijker op Stichting Beter Eindhoven dan ooit tevoren. Kleine doch cruciale liegjes telt de oud-wethouder bij elkaar op en schetst een gitzwart beeld van betrokken stadsgenoten. ”

    Zoals bijna kenmerkend is geworden voor jouw bijdrages op het platform, begin je met het inzetten van zwaar geschut. En na kritiek ga jij je eigen bijdragen afzwakken. Bezint eer ge begint.

    • Bob

     Ik bekritiseer inderdaad elke stelling die Yassin Torunoglu in zijn tekst aan de lezende Eindhovenaren aanbiedt. Hij schetst een beeld van Beter Eindhoven dat geen recht doet aan de feitelijke acties en uitlatingen van de stichting en haar vertegenwoordigers. Als een politicus zich van die kant toont, dan vind ik dat beschamend.

     • Peter

      Bob, ik vind het beschamend dat een stichting in zijn statuten opneemt ’tegen de gevestigde orde’ te zijn. Dat wil zeggen dat ze bij voorbaat al tegen de huidige bestuurders/beleid/systeem/maatschappij zijn. Hoe kan dat ooit een goede voedingsbodem zijn voor inspraak en samenspraak?

      En dat er schreeuwende pamfletten worden verspreid met anti-hoogbouwteksten. En dat tijdens een inspraakronde in een raadsvergadering geen respect wordt getoond naar de voorzitter. Dit heeft allemaal een heel erg hoog Malieveldgehalte.

      En dan vindt jij het vreemd dat er een bepaald beeld ontstaat van deze stichting? Ik zou mijn advies dan nog maar eens herhalen. Wellicht goed om de zender eens publiekelijk aan te spreken in plaats van de ontvanger te bekritiseren. Of je blijft je oogkleppen ophouden, dat kan ook nog.

      Gegroet.

      • Bob

       Ik ben al een week mijn hersens aan het pijnigen waar jij het over hebt met ‘geen respect wordt getoond naar de voorzitter’. Ik kom niet verder dan één SBE-representant die zijn voorbereide toespraak verder voorlas ondanks een oproep tot afronding. Voor jou was dat wellicht een gebrek aan respect; voor mij was het een bewijs dat digitaal vergaderen ook hele serieuze haken en ogen heeft. Wie zich concentreert op zijn tekst en het volume van zijn computer zacht zet schakelt de tweeweg communicatie uit.

       Maar het is natuurlijk altijd makkelijker om zo iemand af te slachten omdat ie toch al een boodschap verkondigt die de jouwe niet is.

       Een ander groot vraagteken is waar jij vandaan haalt dat in de statuten van SBE zou staan dat men ’tegen de gevestigde orde’ zou zijn. Maar goed, daar zul jij ongetwijfeld iets over terug hebben kunnen vinden. Het zou wel prettig zijn als je die bron dan ook even deelt ter onderbouwing van je stelling. Ik kreeg het nergens teruggevonden…

       Alvast bedankt!

       Bob

 • Rien Valk

  Bob Bedankt voor deze vlijmscherpe analyse!

  Voor de lezers die zich afvragen wat er precies in Groot Eindhoven van 8 juni 2022 op bladzijde 12 stond zie hieronder:

  Gr Ehv 8-6

  Hoe mooi zou het zijn als onze (oud)wethouder zelf hier op zou reageren om zijn vergissingen recht te zetten, in plaats van zijn woordvoerder of ghostwriter. Hier op onze portal is alle ruimte voor een eerlijk dialoog.

  Zie ook dse.nl/bouwen-bouwen-maar-hoe/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *