Een kostelijke 1 april

Ik heb even de beste grappen die ik gisteren uit De Krant kon optekenen op een rijtje gezet. U weet, er is altijd één artikel op de eerste dag van april waarvan je denkt: “Dat kan toch niet waar zijn?”

Behalve het gestuntel van de heer Rutte, dat was natuurlijk allemaal wel echt waar, bleek het ook tijd voor de gemeentelijke nieuwsflitsen. De belangrijkste was de publicatie van de bevindingen inzake de enquête rondom het Stadhuisplein. U had de grappen wellicht zelf nog niet allemaal gespot, het waren er meerdere in hetzelfde artikel. Daarom zet ik ze hieronder even kort onder elkaar:

“De meningen over hoogbouw van 160 meter aan het Stadhuisplein lijken in Eindhoven fifty-fifty verdeeld: 48 procent is voor, 43 procent is tegen, zo blijkt uit een enquête van de gemeente.”

Behalve het feit dat in eerdere publicaties sprake was van 46% voor en 46% tegen zit de echte grap in deze zin in het stukje ‘lijken in Eindhoven’. Als we naar de onderzoeksopzet kijken dan blijkt dat de totale groep reageerders niet louter bestaat uit Eindhovenaren. Iedereen, dus ook buiten Eindhoven, kon naar hartelust invullen dat hij/zij uit Eindhoven kwam. Zo bestond de achterban van één belangengroep ineens uit 485 digitale mensen terwijl de club zelf op dit moment schermt met een ledental van 80 / 90 leden. Dit laat zich verklaren door het fenomeen: “Deel dit linkje even met al je vrienden”.

“55-plussers en deelnemers van buiten juist tegen.”

Dat is maar zeer de vraag aangezien de respondenten zelf dienden aan te geven waar zij woonachtig zijn. De stelling dat 55-plussers tegen zijn is ook twijfelachtig aangezien het de vraag is of de gemeente uberhaupt een representatieve steekproef heeft genomen van de populatie waar in het artikel wel over wordt gesproken. Ik ken persoonlijk genoeg ouderen die in een mooie hoogbouwwoning willen wonen of er tegenaan willen kijken, maar die uitspraak is net zo voorspellend als de bij elkaar vergaarde onbegrensde input die door de gemeente is geanalyseerd en geduid.

“De optie ‘geen hoogbouw’ is ook niet voorgelegd aan de deelnemers aan de enquête. ,,Dat is een gepasseerd station, want de hoogbouw is nodig om de woningnood op te lossen en kwalitatief goed te kunnen bouwen”, aldus Torunoglu.”

Dit zegt de wethouder nu, waar hij bij de behandeling van de Verdichtingsvisie voor de binnenstad nog met droge ogen beweerde dat hoogbouw geen must was. De draai die hij er destijds aan gaf: “Het gaat om kwaliteit, niet per definitie om hoogbouw”. Dat station is blijkbaar geruisloos gepasseerd.

“Op basis van de uitspraak van de raad in mei, wordt dan de definitieve gebiedsvisie geschreven die in september aan de raad wordt voorgelegd. Daarna kunnen de bouwplannen van diverse ontwikkelaars verder uitgewerkt worden. Bij de vaststelling van de hoogbouwvisie beloofde Torunoglu om met een gebiedsplan te komen, op basis van een goed inspraakproces. Dat loopt nu. “

Deze is echt heel leuk: die definitieve gebiedsvisie is namelijk al klaar. De zogenaamde vierde variant is zelfs al in concept vrijgegeven aan een select gezelschap en, jawel, onder embargo. Nog leuker: het goede inspraakproces waar de wethouder aan refereert is het best te kwalificeren als ‘verdeel en heers’. De gemeente wil wel met omwonenden spreken, maar niet met de groep omwonenden als geheel. Opvallend is bovendien dat de verantwoordelijke afdeling echt wel over voldoende man/vrouwkracht beschikt maar tegelijkertijd geen tijd heeft om de notulen van het ene overleg beschikbaar te stellen aan de deelnemers van het andere.

“Onder de geënquêteerden zei bijvoorbeeld 34 procent dat ze in de toekomst wel in de binnenstad, bijvoorbeeld op het Stadhuisplein, willen gaan wonen.”

Dit is een heerlijke vraag die eerder in een klein zaaltje in Den Haag in een iets ander jasje leidde tot een massaal: “Minder, minder, minder…”. Wetende dat in het gebied rondom het Stadhuisplein de sociale woningbouw maximaal 10% zal bedragen, dien je diezelfde jongeren er wel bij te vertellen dat het voor de allergrootste groep onmogelijk zal blijken om er te wonen. Ook als ze straks iets ouder zijn, dan is de woonruimte enkel beschikbaar voor de happy few.

“Ze [de jongeren, BL] willen betaalbare woningen, net als de toekomstige bewoners”, constateert de wethouder.”

En wederom glijdt de wethouder in de spagaat die hij zelf maar blijft recht praten. Je kunt op het duurste stukje Eindhovense grond niet betaalbaar bouwen. Tenzij je kiest voor intensieve menshouderij zoals tegenover het politiekantoor aan de Mathildelaan: 40 vierkante meter voor pakweg 1000 euro. Je lost op die manier de woningnood niet op, zeker niet als je de stad naast het bestaande tekort ook nog eens wil laten groeien met tienduizenden inwoners. Maar als zinnetje staat het natuurlijk wel supergoed richting de jonge Eindhovense bevolking. Lachuh!

“Het gaat allemaal om belangen. Het is aan de raad om die af te wegen. Die kan zich nu niet meer verschuilen achter de inspraak”, aldus Torunoglu.

Toen ik dit las wist ik zeker dat het een aprilgrap was. Alsof je een enquête zonder correcte afbakening van je steekproef mag gebruiken als inspraakmodel. Wanneer je bijvoorbeeld weet dat bijna 10% van het totaal aantal ingevulde enquetes van een uitgesproken fanclub van hoogbouw komt dan gebeuren er rare dingen met je onderzoeksresultaten. Het is niet voor niets dat de nummer 1 van de Top 1000 allertijden er eentje is van de band met de actiefste fanclub. Allemaal stemmen en inhaken graag.

Wethouder Torunoglu dient verantwoording af te leggen over:

a) de totstandkoming van de steekproef
b) de mogelijkheid om de enquête eindeloos opnieuw in te vullen
c) de niet vastgestelde identiteit van de respondenten (kengetallen als leeftijd, postcodegebied e.d.)

“De onderzoekers van de gemeente zelf hebben het onderzoek wetenschappelijk begeleid.”

Sorry., het wordt me teveel. Ik wens u een prettige tweede april toe. Niet vergeten: Altijd blijven lachen!

4 reacties

 • Bob

  Hoi Michel,

  In gelul kun je niet wonen, maar in bloemrijk gelul kunnen de jongeren die aangeven er straks te willen wonen er eenvoudigweg niet terecht. Van de 10% sociale huurwoningen zal misschien 10% straks een jongere herbergen. Dat zou zo maar eens 1% kunnen zijn van het volume dat bij het Stadhuisplein is voorzien.

  Ik heb al eens een keer eerder aangegeven dat je vrijwel overal betaalbaarder zult kunnen bouwen dan aan het spoor of aan het Stadhuisplein. Alleen al vanwege de grondprijs. Dat een onderzoek rammelt maakt voor jou niet uit maar wanneer de rest van de stad mogelijk ‘gelul’ voorgeschoteld krijgt als ‘de uitkomst’ van wetenschappelijk en representatief onderzoek dan kun je dat toch onmogelijk onbenoemd laten.

  Als er nu woningnood is, en je wil het inwonertal laten groeien met de inmiddels bekende aantallen, dan los je geen enkel stukje woningnood op. Je dempt de verdere GROEI van de woningnood die als gevolg van je voornemen ontstaat. Anders gezegd: er zullen meer mensen van buiten Eindhoven op de Eindhovense woningmarkt gaan meezoeken. Dat verkleint de kans op een woning nog verder en al helemaal als de kinderen die Eindhoven nu heeft niet allemaal Brainportbrains hebben. We hebben op de ingeslagen route een grote kans dat de binnenstad zich ontpopt van ‘a place to buy’, naar ‘a place to stay’ om te eindigen in ‘a place to stay away’. Dat laatste geldt voor de inwoners die nu in Eindhoven opgroeien en niet gaan werken in top jobs in één van de triple helix loten. In Vlaanderen noemen ze dat proces van wegtrekken ‘verzaveling’. En eigenlijk is dat ook weer niet correct, want feitelijk trekt er niemand weg; want om weg te kunnen trekken moet je er eerst komen te wonen. juist dat zal voor veel geïnterviewde jongeren een kansloze missie blijken.

  Groeten,

  Bob

  • Michel

   Hey Bob,

   Ik heb niet gezegd dat het mij niet uitmaakt dat het onderzoek rammelt, Ik heb aangegeven dat het onderdeel is van een groter onderzoek en dat de resultaten sowieso niet allesbepalend zijn. Dat is een verschil.

   Verder ben ik het niet met je oneens. Maar je betoog is nog steeds geen antwoord op de vraag hoe wel. We willen denk ik allemaal hetzelfde maar niemand weet op dit moment hoe. Het bouwen van een huis kost anno 2021 nu eenmaal een vermogen, zelfs als een projectontwikkelaar er geen euro aan verdient. Arbeidsloon is duur, grondstoffen zijn duur, de grond is duur en alle wet- en regelgeving maakt het nog duurder. Dat ga je niet zomaar veranderen. Ergens tegen zijn is makkelijk, weten hoe je het wel wil is al moeilijker maar reële oplossingen bedenken is op dit moment helemaal een uitdaging want niemand heeft heeft antwoord, De enige partijen die hier iets in kunnen gaan veranderen zijn misschien de woningcorporaties. Maar in die hoek is het te stil eigenlijk en dat is jammer.

   Overigens heeft Eindhoven in verhouding tot andere steden bijzonder weinig dure huizen en appartementen. Wat dat betreft is het ook goed om te bouwen voor kapitaalkrachtigen want ook die heb je in een stad nodig.

   Groet Michel

 • Michel

  Tuurlijk, op het onderzoek valt van alles af te dingen. Maar er worden natuurlijk geen plannen gemaakt zuiver en alleen op basis van dit onderzoek. Er zijn allerlei inspraakmogelijkheden en dit is er één van. Je kunt er van alles van vinden maar het geeft toch minsten een paar inzichten.
  Waar ik meer nieuwsgierig naar ben: hoe en waar gaan we in Eindhoven volgens jou wel 15000 betaalbare huizen neerzetten? Alle plannen ontleden en vanaf de poten afzagen is niet zo moeilijk maar je weet het inmiddels: ‘in gelul kan niemand wonen’. Dus wie het weet mag het zeggen en kom maar op met een gedegen plan. En met gedegen bedoel ik ook financieel haalbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *