Een reactie op Eindhovens masterplan mobiliteit 2050


Reactie op Masterplan Mobiliteit
Het concept Masterplan een goede poging tot een integrale visie op mobiliteit in Eindhoven. In die zin waardering voor het opgestarte traject en het opgestelde concept, hoewel het enigszins leest als een verzameling open deuren, “keuzes” waar niemand tegen kan zijn. Mooie plaatjes en praatjes zijn niet genoeg, maar in dit stadium is dat nog geen ramp. Voorts wil ik aandacht vragen voor zaken die m.i. niet of niet voldoende uit de verf komen.

Light Rail: veel grote provincieplaatsen in Europa beschikken tegenwoordig over een modern tramnet. In Eindhoven (en in meer grote Nederlandse steden) lijkt dat volledig onbekend. Een stad met de ambities van Eindhoven doet zichzelf tekort met uitsluitend bussen als OV. Stedelijkheid is haast synoniem met metro en tram. Nemen we onze grote ambities serieus, en willen we de regio tot een sterk netwerk smeden, dan is light rail welhaast een voorwaarde. Psychologisch werkt een railnetwerk heel anders dan de bus. Zie het enorme succes van Randstad Rail. Waarom dit niet op nationaal niveau aangekaart? Trambanen kunnen bovendien grotendeels in luchtige groenstroken rijden, waar het beton van de vrije busbaan de hittestress alleen maar bevordert. Voor Knoop XL is het noodzakelijk dat met zo’n fundamentele OV-keuze rekening wordt gehouden. Er is onvoldoende gedroomd! Geen onderbouwde afwijzing in de nota, de optie lightrail wordt totaal genegeerd, zeer betreurenswaardig.

Internationale verbindingen: de wereld lijkt op te houden voorbij Weert en Nijmegen. Denken we niet na over snelle (rail, auto) verbindingen met de Europese hoofdsteden of de ELA driehoek? Nu het vliegen op kortere afstanden moet afnemen, moet daar iets voor in de plaats komen. Het is duidelijk dat Eindhoven niet alleen een spoor naar Antwerpen kan aanleggen, maar als we zelfs de wens niet formuleren dan komen we nergens. Snelle shuttles naar TGV-stations, scenario’s voor de luchtvaart, hier dient stevig verder gedroomd te worden!

Utilitair verkeer: de binnenstad kan niet alle soorten auto’s aan! Met de grote verdichtingsslag dreigt bv de pakketbezorging een probleem te worden; dat begint nu al te wringen. Tijden afspreken, meer bakfietsen, maximeren van afmetingen (vracht)auto’s, vuilophaal, goederen-en “giftreinen” door de stad; allemaal mobiliteit waarover we ook iets moeten willen zeggen.

De steeds technocratischer aanpak van het verkeer en de weginrichting moet anders. Waar een vrije busbaan ligt, wordt de auto vaak in onlogische banen geleid door afslaand verkeer te verbieden. Zelf nadenken moet kennelijk zoveel mogelijk vermeden worden. Ook het “shared space” concept, 15 jaar terug nog “hot”, waarbij juist veel minder geregeld wordt, verkeersborden en obstakels weggelaten en de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker wordt aangesproken, is geheel onbenoemd en inmiddels kennelijk vergeten.

Voor de inrichting van de openbare ruimte zou het primaat weer bij de ontwerpers moeten liggen en niet bij de verkeersregelaars. (De vergroening van veel wegen is wel een succes!)

Bij de uitwerking van de verkeerscirculatie dient rekening te worden gehouden met de historische oude linten. Sommigen zijn nu volkomen overbelast en staan in de spitsuren continu vol met auto’s die voor het stoplicht wachten: geen circulatie en de aanwonenden zitten uren in de uitlaatgassen (bv. Hastelweg).
Dat in de definitieve versie deze zaken opgenomen worden! Veel wijsheid toegewenst,

Hier is uitgebreide informatie te vinden: masterplan 2050

Zijn er nog meer Eindhovenaren die ideeën hebben over onze mobiliteit in 2050?

 

2 reacties

 • De tram in Eindhoven.
  Van het NS-station via het evoluon naar het vliegveld. Of
  Van het NS-station (centrum) over de Montgommery laan naar het winkelcentrum Woensel.
  Wat zou dat mooi zijn!

  Gerrit

  • Namens EHVXL hebben we bij de informatieve raadsvergadering over het Masterplan ingesproken. Onze ideeën komen grotendeels overeen, JMargry en Gerrit Goosen.
   Wellicht een optie voor jullie om je bij onze Commissie Mobiliteit aan te sluiten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *