Eindhoven Coalitieakkoord 2018-2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben VVD, GroenLinks, PvdA en CDA eind mei het Eindhovense Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Hier is de kritische samenvatting op DSEnieuws:

Als je mocht denken dat na alle prietpraat in de partijprogramma’s dit coalitieakkoord (een specificatie wat de coalitie wel en niet wil doen) wel op 3 A4-tjes moet passen heeft het weer mis: 48 bladzijden slecht Nederlands!

Evenwicht en Energie, het coalitieakkoord van Eindhoven

Zuinig op elkaar op de stad op de toekomst

De gemeente Eindhoven staat voor een zware financiële opgave waar lastige keuzes gemaakt moeten worden: de uitgaven moeten omlaag en de inkomsten omhoog (goh!). Doelstelling is om de uitgaven en de belastingen naar een gemiddeld niveau van de 40 grootste steden in Nederland te brengen. Of dit voldoende is wordt niet onderbouwd in het coalitieakkoord. Grip krijgen op de begroting kost 1 tot 2 jaar. Daarna komen de nieuwe beleidspunten, weer aan de beurt.
Over doelen voor klimaat, werk, voorzieningen, fijn wonen, zorg, inclusieve stad en ambtenaren is het motto: “op de juiste manier zuinig zijn: op elkaar, op de stad en op de toekomst”.

Lees hier de samenvattingen per hoofdstuk:
Zorgzaam en Zorgvuldig
Sterk en Stedelijk
Frisse Lucht en Nieuwe Energie
Stad met een groot hart
Verbinden en Versterken
Financiën: transparant en toekomstbestendig

Bron:
Coalitieakkoord Eindhoven 2018-2022: Evenwicht en Energie
Alle afbeeldingen komen ook uit het coalitieakkoord.

Conclusie
Het Eindhoven Coalitieakkoord 1018-2022 is ondanks de ferme taal toch weer een opportunistisch verhaal geworden.

Lees nu de samenvattingen van de partijprogramma’s nog even door en kijk wat er terecht dreigt te komen van de beloftes aan de kiezers. Onthoud dan uw conclusie tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen ….

Samenvatting Partijprogramma’s coalitiepartijen:
VVD
PvdA
Groen Links
CDA

SMART score Coalitieakkoord

Specifiek – Is de doelstelling eenduidig? 7

Er zijn héél véél doelen. Niet allemaal even concreet maar over het algemeen wel eenduidig.

Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? 5

Financieel is e.e.a. wel meetbaar maar niet de maatschappelijke impact. Waar gaat het pijn doen?

Acceptabel – Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep? 6

Voor de coalitiepartners uiteraard: zij hebben de compromissen gesloten. Voor de doelgroepen van dit beleid is het niet altijd vanzelfsprekend.

Realistisch – Is het doel haalbaar? 5

Ambitieus zijn de plannen om de financiën op orde te krijgen zeker maar of dat gaat lukken?

Tijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 8

Dat is duidelijk: over 4 jaar.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *