Eindhoven een Wereldspeler?

De ambities van het stadsbestuur zijn bekend. Eindhoven is wereldspeler en mondiale hotspot, en heeft internationale allure, etc. Het kan niet op. Ik meen dat de stadsbestuurders en Winy Maas een te grote broek hebben aangetrokken. Dat heeft risico’s en de Verdichtingsvisie bevat dan ook dubieuze uitgangspunten.
Op de eerste plaats de dromerij rondom een Brainport-laag, de malle scheve suikerklonten die op bestaande Eindhovense panden moeten komen, en het ombouwen van alle daken tot een actief, groen daklandschap voor het grote publiek. Hier kunnen we kort zijn: in de volle breedte van de binnenstad is dat niet te realiseren. Te utopisch.

Vanaf het stratumsend – Foto: Rien Valk

Dan de focusgebieden. De daar geplande torens en massieve bouwsels geven te denken. Bekijk eens de animatie van het VDMA-project op p. 47. De Eindhovense laag wordt volledig weggedrukt. Sterker, die laag wordt overweldigd en overdonderd door imponerende bouwmassa’s die hoog uittorenen boven de Vestdijk, Raffeissenstraat en Tramstraat. Overbodig te zeggen dat de Eindhovense laag geheel ontwricht raakt. Stel je nu eens voor dat er nog eens 30 of 60 meter bovenop zou komen? Bijvoorbeeld de 130 meter hoge woonpiramide op het Stadhuisplein, een coproductie van Winy Maas en Goevaers vastgoed; frappant genoeg CityWall genoemd en ruim tweemaal hoger dan het stadhuis. Of neem de kolos die Toon de Koning met Certitudo in petto heeft. Hij wil liefst drie keer zo hoog als het stadhuis. Ook hier is het resultaat, zo verwacht ik, volkomen disproportioneel en uit de maat. Het Groot Paradijs wordt afgedankt. Conclusie: 105 meter is meer dan genoeg voor de Binnenstad, hoewel daarmee architectonische fiasco’s als De Regent bepaald niet zijn uitgesloten.
Ik ben van mening dat geen van de redenen die het stadsbestuur geeft voor de bouw van 160 meter kolossen overtuigen. Een levendige en vitale binnenstad, ja graag! Maar daar zijn bepaald geen torenhoge bouwmassa’s voor nodig. Het is eerder andersom. De spektakelstad die Winy Maas voor ogen heeft, doet vanwege de imponeerzucht juist afbreuk aan stedelijke kwaliteit en aan een binnenstad met een menselijke maat.
Een heel andere reden om geen opzichtig prestigieuze kolossen in de Binnenstad te bouwen is de toenemende tweedeling van Eindhoven. Want wie komen er straks wonen op de 20ste en 30ste verdieping? U raadt het, welgestelde senioren, expats, yups uit de creatieve klasse en de mondiale jetset. Resultaat: een verdere sociale segregatie van de stad, want gewone Eindhovense woningzoekenden hebben het nakijken. De voorgenomen 20 procent sociale huur doet daar niets aan af, als dat al gaat lukken.
Dan een geheel ander onderwerp, de inspraakprocedure. Die heeft veel weg van een schijnvertoning. Dat heeft ermee te maken dat de projectontwikkelaars al bouwgrond is toebedeeld en dat ze het groene licht van Winy Maas hebben gekregen voor hun bouwplannen. Op de gemeentelijke website lezen we echter, ik citeer: “We weten nog niet hoe het Stadhuisplein en omgeving eruit gaan zien. Daarvoor werken we aan een gebiedsvisie.” Einde citaat. De feiten zijn echter heel anders. Zo lezen we in de bijlage van de vergunning die Goevaers onlangs heeft gekregen voor sloop en realisatie van nieuwbouw op het Stadhuisplein dat de plannen rondom de CityWall in een vergevorderd stadium verkeren en dat het project in 2023 wordt opgeleverd. Aantal en typen woningen, hoeveelheid vierkante meters groen: alles staat vast. De gemeente doet dus niet wat ze zegt, namelijk eerst de politieke besluitvorming over de uitgangspunten afhandelen, dan pas de ontwikkeling van bouwplannen. Beste raadsleden, vindt u het vreemd dat deelnemers aan het inspraakcircus er vaak niet meer in geloven?
Dat brengt me tenslotte bij een verwant punt, namelijk de schimmige rol van de supervisors. Momenteel is het maar gissen wat in de onderlinge overlegjes met de wethouder en de ontwikkelaars wordt bekokstoofd. Waarom hebben de familie Goevaers, Toon de Koning en andere vastgoedmagnaten de goedkeuring van Winy Maas alvast mogen ontvangen? Beste raadsleden, de toezichthoudende taken van supervisors horen toetsbaar en openbaar te zijn. Ze moeten democratische verantwoording afleggen. Fijn als u zich daarvoor hard wil maken.

Zoals ingesproken tijdens de Raadsvergadering van 22 september 2020
Bas van Stokkom

De Eindhovense skyline vanaf de Gulberg – Foto: Rien Valk

Een reactie

  • Rien Valk

    Ik wens de gemeenteraad vanavond veel wijsheid toe!

    Hier op onze portal hebben we veel aangedragen wat bij de besluitvorming kan helpen. Laten we ons kleine oude centrum overspoelen door hoge kolossen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *