Eindhoven mag geen speeltuin voor speculanten zijn

Onze stad mag geen speeltuin voor speculanten zijn, laat ook de inwoners van Eindhoven meepraten.

Een impressie van de ambitieuze plannen van de gemeente Eindhoven met de Fellenoord.

De ambities zijn niet alleen dodelijk voor het unieke middeleeuwse stratenpatroon van de binnenstad van Eindhoven. Het historische centrum is van alle Eindhovenaren en niet de exclusieve speeltuin van een ambitieuze wethouder, dito supervisor en op geld beluste projectontwikkelaars. Veel partijen maken zich zorgen over de mogelijk desastreuze gevolgen van brutale hoogbouw.

Eindhoven zoals het was rond 1850

Wethouder Yasin Torunoglu heeft enige maanden geleden de ‘Omgevingsvisie Eindhoven’ als belangrijk beleidsdocument door de gemeenteraad aangenomen gekregen – officieel gaat de wet waarop het document gebaseerd is echter pas in 2022 in en heeft deze visie juridisch nog geen status. Toch noemt de wethouder de Omgevingsvisie bewust als kader waarbinnen diverse deelgebieden van de stad ontwikkeld moeten worden. Het is slechts een ‘smeermiddel’ om de extreme plannen van een speculantenclubje er doorheen te drukken.

Ook gebruikt de wethouder de Woonvisie (uit 2015!) om ons wijs te maken dat de giga woondruk alleen is op te lossen door direct het oude historische stadshart te verdichten. Dat er bijvoorbeeld met het overbouwen van de Kennedylaan meer dan voldoende ruimte is om alle problemen in één klap op te lossen, zegt hij niet.

De plannenmakers maken graag een vergelijking met grote steden waarvan de schaal en opzet volstrekt niet vergelijkbaar zijn met die van Eindhoven. Het is ironisch dat desondanks de benadering van de oplossingen kleinstedelijk blijft. Men kan blijkbaar wel de hoogte in denken maar niet groots of visionair.

Het is beschamend dat de grote kansen en uitdagingen die er liggen uit gemakzucht en direct winstbejag verkwanseld worden. Als zelfs kleinere steden als Delft (spoortunnel) en Heerlen (Maankwartier) in staat zijn zichzelf via hun probleemgebieden opnieuw uit te vinden, dan mag dat gezien de economische kracht van Zuidoost-Brabant in Eindhoven toch volstrekt geen probleem zijn. Een spoortunnel; de ruit om Eindhoven; een hoge kwaliteitsverbinding (metro, tram, lightrail, monorail) tussen de stedelijke hot-spots (High Tech Campus, ASML, Strijp-S, Fellenoord, TU/e, Woensel XL, Eindhoven Airport en Ekkersrijt); daarmee kunnen zowel de economie als de ruimtelijke structuur enorm worden versterkt. Pas op basis daarvan kan men verantwoord gebouwmassa’s inbrengen voor wonen, werken, winkelen en recreëren.

Dat is de ware stedenbouw: integraal denken in verbindende structuren en passende verhoudingen. Alleen op die manier krijg je de Eindhovenaar betrokken; niet slechts bij zijn eigen woonomgeving maar ook bij de centrumvraagstukken. Dan gaat men zich realiseren dat het historische centrum echt klein en kwetsbaar is en dat juist de Fellenoord plus de gehele spoorzone (langs de Prof. Dorgelolaan naar het oosten en langs Strijp-S naar het noordwesten) een unieke mogelijkheid biedt om met verbinding naar Woensel XL één aaneengesloten nieuw modern Brainport-stadshart te worden. Een boeiend stadshart dat wel kan voldoen aan de grote opgaven inzake mobiliteit, sociale en culturele zorg en leefmilieu. En dat ook de bijzondere status van gebieden als het Eindhovens Kanaal/De Kade en Strijp-R/T kan bevestigen.

Hard gesteld: wat supervisor Winny Maas nu doet met zijn ‘spielerei’ is zijn ontwerpcapaciteit onwaardig. Onbegrijpelijk tenzij andere – discutabele? – belangen spelen.

Prioriteit moet niet worden gegeven aan de exclusieve groep van projectontwikkelaars maar aan de bevolking. Daar zit meer verstand, kennis, ervaring en wil om direct betrokken te worden bij de ontwikkeling van Eindhoven dan men op het stadhuis wil beseffen. Voor een zaak die de toekomst en identiteit van de stad voor tientallen jaren gaat bepalen, is een referendum wellicht de meest democratische weg. En dan wel een referendum dat de stad als totaliteit tot onderwerp heeft. Laat zien dat er ruimtelijke benaderingen zijn die alle stedelijke gebieden van onze stad met elkaar kunnen verbinden en waarin de Eindhovenaar zich kan herkennen.

De huidige Omgevingsvisie Eindhoven kan een solide fundament vormen voor een totale uitwerking van prachtig op elkaar aansluitende ontwikkelingen van afzonderlijke stadsdelen. Pas dan ligt er een verantwoord kader waarbinnen ‘supervisors’ hun adviserende werk optimaal kunnen doen. De volgorde is nu verkeerd.

Steeds meer mensen in de stad zien dat in en worden kwaad, omdat in hun ogen gemanipuleerd wordt met procedures. De leefkwaliteit van de stad komt erdoor in gevaar. Dus weg met het ‘ouwe-jongens-krentenbrood’-beleid dat de toekomstmogelijkheden van de stad verkwanselt. Neem als bestuurders de verantwoordelijkheid om te komen tot een Brainport-waardige totaalvisie die zowel ambitieus als realistisch is. En betrek de bevolking daar veel meer bij. Dat maakt de stad ook bestuurlijk tot een heel modern inspirerend voorbeeld.

Zie ook:
dse.nl/verdichtingsvisie-uiterste-oproep-aan-de-raad/
ed.nl/extra/om-echt-mee-te-doen-moet-eindhoven-durven-resetten~a0deae8a/
ed.nl/mening/kop-van-strijp-s-in-eindhoven-vraagt-om-een-iconisch-gebouw~a109520e/
www.paulhenkemans.nl/

Een reactie

  • middenweg

    Uitstekend inhoudelijk stuk. +1

    Een referendum lijkt me ook een goed idee. Het beste zou zijn tegelijkertijd met de echte verkiezingen. Anders kunnen ze het weer naast zich neer gaan leggen vanwege te lage opkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *