Eindhoven start digitaal verkeersgeleidingsysteem

Het ontbreken van een doordachte aanpak ter voorkoming van het wekelijks terugkerend verkeersinfarct noopt de gemeente Eindhoven nu tot de inzet van geavanceerde technologie. Het doel is even simpel als doeltreffend: de automobilist(e) die de bebouwde kom van Eindhoven binnenrijdt, direct melden zijn/haar heil elders te zoeken. Deze revolutionaire aanpak is om meerdere redenen bijzonder.

Eindhoven, koester de bezoeker!
Er zijn heel veel redenen waarom Eindhoven graag bezoek krijgt van buitenaf. Dat we trots zijn op de stad en het stukje Nederland dat we Brainport noemen wordt Eindhovenaren dan ook steeds voorgehouden. Eindhoven is eigenlijk de leukste, meest bruisende en vooral cultureel actiefste stad van Nederland en nog duidelijker van heel Brabant. Tot zover de propaganda. In werkelijkheid is bijvoorbeeld het tijdelijk ijsbaantje in de binnenstad een publiekstrekker en natuurlijk De Effenaar als daar de kaarten van ‘De Jeugd van Tegenwoordig’ in de verkoop gaan.

Maar goed, Eindhoven wil graag bezocht worden. Om dat voor elkaar te krijgen is de VVV omgedoopt in Eindhoven365. Zelfs deze krachtige stadsmarketingclub blijkt inmiddels gepasseerd om de verkeersgeleiding te kunnen realiseren. Waar voorafgaand aan de Vestdijk-knip te lezen viel ‘Welkom in Eindhoven’, wordt nu geprojecteerd: ‘Rij vooral door/terug naar Valkenswaard!’

Kruising Van Oldenbarneveltlaan –
Eisenhowerlaan

Eindhoven: scoren met ijspret!
Het zou wel vreemd zijn als de gemeente geen reclame zou maken voor de eigen tijdelijke ijsbaan in de Eindhovense binnenstad. Die reclame flitst dan ook af en toe over het scherm. Grappig detail is dat beide boodschappen ook worden geprojecteerd op de kruising van de Antoon Coolenlaan – Bayeuxlaan / Professor Holstlaan. Nog geen 500 meter van het permanente ijssportcentrum in de Genneper Parken. Op vergelijkbare afstand staat overigens aan de Aalsterweg zo’n verkeersgeleidende maatregel van de voormalige VVV.

Absurdistisch?
Blijkbaar vergeten de Eindhovense verkeersmarketeers dus voor het gemak dat Eindhovense ijspret ook buiten het centrum gegarandeerd is. Nog vreemder is het dat de digi-borden de gemeente Eindhoven zelf benadelen aangezien de stad nog steeds ‘stakeholder’ is van het ijssportcentrum, óók financieel.

Toch verbaast deze stap de oplettende Eindhovenaar niet. In feite is deze manier van bezoekers benaderen de volgende logische stap. Stap één was het gedeeltelijk afsluiten van een vitale doorgaande route, waardoor de aanvoer van verkeer naar de binnenstad volledig vastloopt. Stap twee is de hierboven beschreven actieve doorverwijzing naar een surrogaatcentrum. De derde stap? Ik vermoed dat dat wel eens het innovatieve plan kan zijn dat eerder op deze website werd geschetst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *