Eindhoven zwemt inclusief!

Tongelreep nieuwe stijl

Na een bewogen week omtrent de toekomstige invulling van De Tongelreep lijkt het college dan toch voet bij (het oorspronkelijke) stuk te houden. Het voorstel van de Koninklijke Nederlandse Zwembond is, blijkens een gisteren gepubliceerde brief, afgewezen ten gunste van het ontwerp waaraan alle gebruikers al een jaar werken. Dat is een goede zaak omdat het college de doelgroepen van het nieuwe Tongelreep serieus neemt. Bovendien, en dat is voor de geloofwaardigheid van de politiek van belang, het college houdt woord.

Te duur
In de brief, die overigens zeer helder is opgebouwd, valt te lezen dat het kostenplaatje van het KNZB-alternatief zowel in de aanleg als in de exploitatie duurder zou uitvallen dan het doelgroepenplan. Toch was dat niet het enige argument.

Eindhoven is een inclusieve stad
Er wordt in de brief duidelijk aangegeven dat de drie-baden-oplossing op een betere wijze recht doet aan de verschillende doelgroepen voor wie het nieuwe Tongelreep is bedoeld. Eerder stelde de gemeente dat het bieden van een waterpretfaciliteit geen kerntaak was. Het feit dat het college nu duidelijk kiest voor de doelgroepenvariant laat zien dat Eindhoven in ieder geval het zwemmen voor iedereen wil faciliteren. Dat zogenaamde inclusieve grondbeginsel rechtvaardigt de keuze volledig.

Snel beginnen
Het is te hopen dat de brief aan de KNZB ook daadwerkelijk de voorbode is van de uiteindelijke uitkomst van de beslissende vergadering. Een snel startsignaal voor de werkzaamheden kan een hoop geld schelen en eigenlijk veel belangrijker: er komt eindelijk weer recreatief zwemwater in zuidelijk Eindhoven.

Bron: Brief college aan KNZB d.d. 8 december 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *